Actueel


Rond de dienst in De Veste

 • 28 november 2022: maatregelen betreffende energiebeleid van De Veste >>
 • Bekijk hier de kerkdienst (livestream) in De Veste >>
 • Zondagsbrief met liturgie >>
 • Collecten tijdens de zondagse vieringen >>
 • Melkbus: bestemd voor Noodhulp in Noord- Afrika ,Wereld diaconaat >>
 • Wijkkas De Veste >>
 • Wijkkas De Veste declaratie >>
 • De bloemengroep maakt iedere week een liturgische bloemschikking >>
 • Wilt u de gehele kerkdienst beluisteren >>
 • Lees hier de tekst van de preek van deze week >>
 • Lees hier de tekst van de preek van vorige week >>
 • Cantatedienst 16 april  om 17:00 uur 2023 >>
 • Lees hier de tekst van de preek van de Goudse Glazendienst/ Slotviering Gouda 750 van zondag 4 september 2022 >>
 • Meditatie >>

Nieuwsberichten De Veste, lees meer

 • 8 oktober Regenboogviering om 10:30 uurin de OudKatholieke Kerk aan de Hoge Gouwe 107>>
 • Jaarthema 2023-2024: 'Wie volgt' >>
 • Wij zijn nog dringend op zoek naar een pastorale ouderling voor de groep Senioren.>>
 • Meer info over werkwijze vacature commissie en de vacatures >>
 • September: start nieuwe gespreksgroep >>
 • Nieuwsbrief De Veste: Even bijpraten-juli 2023 >>
 • Terugkijken op een geslaagd kampeerweekend 2023 >>
 • Beleidsplan 2022-2026
 • Vacatures o.a. dringend aanvulling gewenst van vrijwilligers voor bar, creche e.a. activiteiten
 • Meer nieuws: Actueel Uitgelicht


Diaconaal nieuws

 • Rijkdom & Armoede: Gids ‘Gratis en Goedkoop in Gouda’ nu verkrijgbaar >>
 • Diaconale oproep rond energieprijzen en inflatie >>
 • Diaconale activiteiten >>
 • Jongeren: Huur en Buur - Kamer vrij? >>
 • Ouderen: Info diaconaal project Levensboeken >>
 • Activiteiten voor ouderen in De Veste en de Ontmoetingskerk >>
 • Diaconaal consulenten >>
 • Diaconaal consulent: werkverslag 2021-2022 >>
 • Fairtrade Gouda >>


  Jaarthema 2023/2024

  • GoudAder, een serie verdiepende lezingen, afgestemd op het jaarthema 2023/2024 >>
  • Jaarthema 2023/2024: 'Wie volgt' >>

   Jaarthema 2022/2023
  • Jaarthema 2022/2023: 'Zing een nieuw lied'.>>
  • Inleiding jaarthema 2022/2023 >>


  Nieuwsberichten PKN Gouda

  • Donderdagse openstellingen Oudkatholieke Kerk van 13:00 -15:00 uur >>
  • Jongeren activiteiten >>
  • Info Kerknieuws digitaal >>
  • Protestantse kerk: Petrus Magazine >>
  • De Veste App >>

  2022: De Veste vierde feest

  • Feestlied van De Veste >>
  • Terugkijken Scratch 11 september 2022 >>
  • Jubileumboek. Tegen betaling van € 7,50 kunt u het boek verkrijgen. Dit bedrag kunt u overmaken naar de bankrekening van Wijkkas De Veste, (NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste) o.v. Jubileumboek. 
  • Meer nieuws 


   De liturgie gaat door...

   • Contact Kindernevendienst >>
   • Bereikbaarheid pastoraat en diaconie >>
   • Verzoek: van ds. David van Veen
   • Vesper: iedere woensdagavond 19:30 uur in de St Janskerk >>

    De vieringen zijn gewoon iedere woensdag om 19:30 uur te bezoeken:, tenzij anders aangegeven.
    Bij de vespers wordt gebruikgemaakt van het Liedboek (2013). Bezit u zelf een exemplaar, dan is het fijn als u dat mee kunt nemen naar de vieringen. Binnenkomst via het zogenaamde Zuidportaal ( tegenover het museum).

    Laatste update 3 oktober 2023