Actueel


Rond de dienst in De Veste

 • Bekijk hier de kerkdienst (livestream) in De Veste >>
 • Zondagsbrief met liturgie >>
 • Collecten tijdens de zondagse vieringen >>
 • Melkbus: bestemd voor Stichting Gered Gereedschap, Wereld diaconaat >>
 • Giften voor de Wijkkas De Veste >>
 • Wijkkas De Veste declaratie >>
 • De bloemengroep maakt iedere week een liturgische bloemschikking >>
 • Wilt u de gehele kerkdienst beluisteren >>
 • Lees hier de tekst van de preek van deze week >>
 • Lees hier de tekst van de preek van vorige week >>
 • Lees hier de tekst van de preek van de Goudse Glazendienst 18 februari 2024 >>
 • Meditatie >>


  De liturgie gaat door...

  • Contact Kindernevendienst >>
  • Bereikbaarheid pastoraat en diaconie >>
  • Verzoek: van ds. David van Veen
  • Vesper: iedere woensdagavond 19:30 uur in de St Janskerk >>

   De vespers worden vanaf december 2023 vanwege een combinatie van overwegingen niet langer online uitgezonden.

  • Bij de vespers wordt gebruikgemaakt van het Liedboek (2013). Bezit u zelf een exemplaar, dan is het fijn als u dat mee kunt nemen naar de vieringen. Binnenkomst via het zogenaamde Zuidportaal ( tegenover het museum).


   Jaarthema 2023/2024

   • 30 juni 2024, 10:00 uur Theaterviering 'Wie volgt?' >>
   • GoudAder, een serie verdiepende lezingen, afgestemd op het jaarthema 2023/2024 >>
   • Jaarthema 2023/2024: 'Wie volgt' >>
   • Terugkijken GoudAderlezing 23 mei 20:00 uur in De Veste >>


    Nieuwsberichten De Veste, lees meer

   • 21-23 juni 2024: Kloosterweekend St Willibrordsabdij, Doetichem >> 
   • Weekmail-week 25 van ds. David van Veen >>
   • 22 augustus Seniorenreisje naar Urk >>
   • Vacatures in de Kerkenraad per 1 september 2024 >>
   • Veiligheid in De Veste: Wie is gediplomeerd voor BedrijfsHulpVerlening (BHV)? >>
   • Verduurzaaming van de kerkelijke gebouwen >>
   • Nieuwsbrief  'Uit de kerkenraad' van de preses, Jos Koffijberg (januari 2024) >>
   • --------------
   • Aandacht voor giften voor de wijkkas. De giften van de wijkkas zijn bestemd voor doelen die specifiek gebonden zijn aan de wijk De Veste. Graag uw gulle bijdrage >>. 
   • Kerkaccept: Nieuwe betaalmethode voor onze gemeente >>
   • De Veste App  >>
   • Beleidsplan De Veste 2022-2026
   • Beleidsplan Protestantse Kerk Gouda 2023 - 2026 >>
   • Algemene vacatures in De Veste: vrijwilligers als BHV-er, voor bar, creche e.a. activiteiten


   Diaconaal nieuws

   • Nieuwsbrief Fairtradegemeente Gouda Mei 2024  >>
   • Rijkdom & Armoede: Gids ‘Gratis en Goedkoop in Gouda’ nu verkrijgbaar >>
   • Diaconale oproep rond energieprijzen en inflatie >>
   • Diaconale activiteiten >>
   • Jongeren: Huur en Buur - Kamer vrij? >>
   • Activiteiten voor ouderen in De Veste en de Ontmoetingskerk >>
   • Diaconaal consulenten >>
   • Werkverslag 2022-2023 diaconaal consulent >> 


    Nieuwsberichten PKN Gouda

    • Vacature voorzitter AK >>
    • Donderdagse openstellingen Oudkatholieke Kerk van 13:00 -15:00 uur >>
    • Jongeren activiteiten >>
    • Info Kerknieuws digitaal >>
    • Protestantse kerk: Petrus Magazine >>

    Gebed voor Oekraïne

    • Gouda voor Oekraïne: Dona nobis pacem, Geef ons vrede
    • Ik wil mijn huis openstellen voor vluchtelingen met een verblijfstatus! Kan dat?
    • Nieuwsbericht Diaconie Gouda Hulp aan Oekraïne, helpen waar geen helper is: wat doet de kerk?
    • Gebed voor Oekraïne: “Heer, ontferm U” >>
    • Steun noodhulp Oekraïne met uw gift 

    Laatste update 20 juni 2024