Actueel


Rond de dienst in De Veste

 • 28 november 2022: maatregelen betreffende energiebeleid van De Veste >>
 • Bekijk hier de kerkdienst (livestream) in de Veste >>
 • Zondagsbrief met liturgie >>
 • Collecten tijdens de zondagse vieringen >>
 • Melkbus: Jaarproject werelddiaconaat voor 2022/2023 : World Vision >>
 • Wijkkas De Veste >>
 • De bloemengroep maakt iedere week een liturgische bloemschikking >>
 • Wilt u de gehele kerkdienst beluisteren >>
 • Lees hier de tekst van de preek van deze week >>
 • Lees hier de tekst van de preek van vorige week >> 
 • Lees hier de telst van de preek van de Goudse Glazendienst/ Slotviering Gouda 750 van zondag 4 september 2022 >>
 • Meditatie >>

Nieuwsberichten De Veste

 • 26 november: Workshop “symbolisch bloemschikken" >>
 • Oproep!! Kom je De Veste helpen achter de bar?
 • Nieuwsbrief De Veste- Even bijpraten-oktober 2022
 • Zondag 4 december vieren we Heilig Avondmaal. We zamelen dan ook weer in voor de Voedselbank.>>
 • 1 december 20:00 uur: Leerhuisavond: Het verhaal gaat…>>

 • De Veste zaterdag 10 december 10:00 - 16:00 uur: extra inzameling voor de Voedselbank >>
 • 13 december 20:00 uur: GOUDADER LEZING met Hanna Rijken >>

 • Terugkijken: Goudaderlezing, Roel Bosch neemt ons mee in de muziek en (theologische) achtergrond van de gemeenschappen van Taizé en Iona.20:00 uur
 • GoudAder lezingen 2022-2023 >>
 • 16 december: Kerstviering voor ouderen in De Veste >>
 • Verdraagzaamheidsviering, 4 september , Sint-Janskerk, Slotviering Gouda750.
 • Beleidsplan 2022-2026
 • Vacatures o.a. dringend aanvulling van vrijwilligers
 • Meer nieuws: Actueel Uitgelicht 


Diaconaal nieuws

 • Jongeren: Taizéreis 2023 >>
 • Diaconale oproep rond energieprijzen en inflatie >>
 • Diaconale activiteiten >>
 • Jongeren: Huur en Buur - Kamer vrij? >>
 • Vluchtelingen: hulp gevraagd voor de vluchtelingen op de hotelboot in Gouda >>
 • Oproep: fietsmaatjes voor vluchtelingen gezocht >>
 • Ouderen: Info diaconaal project Levensboeken >>
 • Activiteiten voor ouderen in De Veste en de Ontmoetingskerk >>
 • Informatie: Diaconale nieuwsbrief mei 2022 >>
 • Diaconaal consulenten >>
 • Diaconaal consulent: werkverslag 2021-2022 >>


  Jaarthema 2022/2023

  • GoudAder, een serie verdiepende lezingen, afgestemd op het jaarthema 2022/2023 >>
  • Jaarthema 2022/2023: 'Zing een nieuw lied'.>>
  • Inleiding jaarthema >>

  De Veste viert feest


   De liturgie gaat door...

   • Contact Kindernevendienst >>
   • Bereikbaarheid pastoraat en diaconie >>
   • Verzoek: van ds. David van Veen
   • Vesper: iedere woensdagavond 19:30 uur in de St Janskerk >>

    NB: Vanwege de grote expositie in de Sint Jan rond het 750-jarig jubileum van de stad Gouda, zijn de vieringen van de vespers uitgeweken naar de andere kant van het koor. Na een paar weken proberen moeten we helaas concluderen dat het daar niet goed lukt om een kwalitatieve livestream te realiseren. Voorlopig worden de vespers daarom niet meer uitgezonden.

    De vieringen zijn uiteraard wel gewoon te bezoekeniedere woensdag om 19:30 uur, tenzij anders aangegeven.


    Nieuwsberichten PKN Gouda

    • Van maandag- tot zaterdagavond 19.00 - 21.00 uur Sint-Joostkapel: Open Kerk, zie uitgelicht >>
    • Jongeren activiteiten >>
    • Info Kerknieuws digitaal >>
    • Protestantse kerk: Petrus Magazine >>

    Laatste update 25 november 2022