Activiteiten voor ouderen

Chr. Seniorenkring

Ieder donderdag is er een bijeenkomst van de Seniorenkring in de Ontmoetingskerk

Donderdag 8 sept. 2022 gaan wij weer van start met onze soosmiddagen. Na een warme zomer en vakanties gaan wij een nieuw seizoen tegemoet. Wij hopen met elkaar weer fijne en zinvolle middagen te hebben. 

De Seniorenkring (soos) heeft als doel: ontmoeting van ouderen met een kopje koffie/thee, spelletje of andere activiteiten.
Locatie: Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, (ingang de Kortestraat).
Tijdstip: Iedere donderdagmiddag 14.30-16.30 uur

Wij hebben er zin in om elkaar te ontmoeten, wij denken als bestuur dat het verantwoord is. Nieuwe leden zijn van harte welkom!!! 

OPROEP!
Wij zijn ook nog op zoek naar chauffeurs die onze leden thuis ophalen en ook weer thuis brengen, Het zou ook heel fijn zijn als er in de auto nog ruimte is voor een rollator. 

Een hartelijke groet van het bestuur: Corri Middelman (529585 06-4987821), Co Matse (522606 06-51539656).

Seniorenreis 2022

Nadat het 2 jaar niet door kon gaan vanwege corona, organiseert de diaconie dit jaar weer een seniorenreis en wel op op 25 augustus.
Programma: Gooi- en Vechtstreek vanaf het water. Voor vragen en opgaven kunt u contact opnemen met Adrie van den Berg, tel. 0182-513403of 06-48480609.
Meer informatie  
Ook als vrijwilliger kunt u zich aanmelden om de reis te begeleiden.

Autodienst De Veste

Iedere zondag is de autodienst beschikbaar voor ouderen en alle anderen die geen mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen.
Ook wanneer u tijdelijk hiervan gebruik wilt maken is er deze mogelijkeheid.
U kunt zich aanmelden bij Adri Slob 

Diaconaat en Pastoraat

De diakenen weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet op de hoogte van de bijzondere noden van mensen. Vandaar dat diaconie en pastoraat nauw samenwerken. Het pastoraat is als het ware de oren en ogen van de diaconie.
Categoriaal pastoraat groep 'Senioren' 

Regionaal: Palet Welzijn

Informatie over de Seniorenbank, Visiteclub, ZomerPalet en Mantelzorg kunt u vinden in de lokale kranten en op de website van Palet Welzijn