Activiteiten voor ouderen

Kerstviering senioren

Donderdag 16 december organiseert de diaconie met de seniorenkring weer de 
jaarlijkse kerstviering voor senioren. Deze kerstviering vindt dit jaar plaats in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314.
Voor deze kerstviering zijn alle senioren uitgenodigd. En met senioren bedoelen we echt niet alleen mensen van 80+. Ook  jongere senioren van 65+ zijn van harte welkom.
Aanvang van de viering is 14.30 uur. Vanaf 14.00 bent u welkom, dan staat de koffie klaar met natuurlijk iets lekkers. Daarna kunnen we uitgebreid bijpraten.

Natuurlijk zingen we weer veel bekende kerstliederen en luisteren we naar de verhalen uit de bijbel over de geboorte van Jezus. 
Na een drankje met een hapje sluiten we de viering af om plm. 17.00 uur.
Aan het einde van de viering zal er een collecte zijn als bijdrage in de 
kosten.
Wilt u naar deze kerstviering komen, dan graag opgeven uiterlijk 10 december bij de volgende personen:
Co Matse T 522606/51539656
Corrie Middelman T 529585
Adrie van den Berg T 513403/0648489609
Niet vergeten ook gelijk in uw agenda te zetten

Chr. Seniorenkring

De Seniorenkring (soos) heeft als doel: ontmoeting van ouderen met een kopje koffie/thee, spelletje of andere activiteiten.
Locatie: Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314
Tijdstip: Iedere donderdagmiddag 14.30-16.30 uur
Iedereen van harte welkom!
Hartelijke groet, Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk. 
OPROEP!
Deze oproep betreft de vraag naar chauffeurs die ruimte en tijd hebben om één keer in de 4 á 5 weken de deelnemers uit en thuis te brengen. U kunt hiervoor contact opnemen met de volgende personen Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk 

Regionaal: Palet Welzijn

Informatie over de Seniorenbank, Visiteclub, ZomerPalet en Mantelzorg kunt u vinden in de lokale kranten en op de website van Palet Welzijn

Autodienst De Veste

Iedere zondag is de autodienst beschikbaar voor ouderen en alle anderen die geen mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen.
Ook wanneer u tijdelijk hiervan gebruik wilt maken is er deze mogelijkeheid.
U kunt zich aanmelden bij Adri Slob 

Diaconaat en Pastoraat

De diakenen weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet op de hoogte van de bijzondere noden van mensen. Vandaar dat diaconie en pastoraat nauw samenwerken. Het pastoraat is als het ware de oren en ogen van de diaconie.
Categoriaal pastoraat groep 'Senioren'