Activiteiten voor ouderen

Autodienst De Veste

Iedere zondag is de autodienst beschikbaar voor ouderen en alle anderen die geen mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen. Ook wanneer u tijdelijk hiervan gebruik wilt maken is er deze mogelijkheid. U kunt zich aanmelden bij Adri Slob 

Seniorenkring

De Seniorenkring (soos) heeft als doel: ontmoeting van ouderen met een kopje koffie/thee, spelletje of andere activiteiten.
Locatie: Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314, (ingang de Kortestraat).
Tijdstip: Iedere donderdagmiddag 14.30-16.30 uur
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!! 
Informatie bij het bestuur: Corrie Middelman (529585/06-4987821), Co Matse (522606/06-51539656).

OPROEP!
Wij zijn ook nog op zoek naar chauffeurs die onze leden thuis ophalen en ook weer thuis brengen, Het zou ook heel fijn zijn als er in de auto nog ruimte is voor een rollator. 


Diaconaat en Pastoraat

De diakenen weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet op de hoogte van de bijzondere noden van mensen. Vandaar dat diaconie en pastoraat nauw samenwerken. Het pastoraat is als het ware de oren en ogen van de diaconie.
Categoriaal pastoraat groep 'Senioren' 

Regionaal: Palet Welzijn

Informatie over de Seniorenbank, Visiteclub, ZomerPalet en Mantelzorg kunt u vinden in de lokale kranten en op de website van Palet Welzijn