Activiteiten voor ouderen

Kerstviering voor senioren in De Veste


Dit jaar wordt de kerstviering voor senioren in De Veste gehouden op donderdagmiddag 14 december van 3 uur tot half 6. Het belooft weer een mooie bijeenkomst te worden met als thema: Kersttradities werelwijd.

Uiterlijk eind november ontvangt u een persoonlijke uitnodiging waarop verdere informatie staat. Ook zal in het volgende Kerkcontact uitgebreide informatie volgen en wordt u in de zondagsbrieven in november hierover geïnformeerd. 
Noteert u 14 december alvast in uw agenda? 

Seniorensoos seizoen 2023-2024

Het seizoen 2023-2024 breekt weer aan voor onze SOOS middagen.
Na gedane rust vinden wij het als bestuur fijn om weer te starten en jullie te ontmoeten.
Donderdag14 sept. a.s. is onze eerste bijeenkomst.
Tijd
: 14.30 t/m 16.30 uur; 
Locatie: in de Ontmoetingskerk Dunantsingel 314 ingang de Kortestraat.
Ook zien wij graag wat nieuwemensen, kom eens langs en ontdek hoe zinvol en gezellig het is. De Seniorenkring (soos) heeft als doel: ontmoeting van ouderen met een kopje koffie/thee, spelletje of andere activiteiten. 
Wij heten U graag welkom, voor vervoer kan gezorgd worden. Corri Miiddelman tel. 0182-529585.Co Matse tel. 0182-522606/06 -51539656. 

OPROEP!
Wij blijven op zoek naar chauffeurs die onze leden thuis ophalen en ook weer thuis brengen, Het zou ook heel fijn zijn als er in de auto nog ruimte is voor een rollator. 

Autodienst De Veste

Iedere zondag is de autodienst beschikbaar voor ouderen en alle anderen die geen mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen. Ook wanneer u tijdelijk hiervan gebruik wilt maken is er deze mogelijkheid. U kunt zich aanmelden bij Adri Slob 

Diaconaat en Pastoraat

De diakenen weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet op de hoogte van de bijzondere noden van mensen. Vandaar dat diaconie en pastoraat nauw samenwerken. Het pastoraat is als het ware de oren en ogen van de diaconie.
Categoriaal pastoraat groep 'Senioren' 

Regionaal: Palet Welzijn

Informatie over de Seniorenbank, Visiteclub, ZomerPalet en Mantelzorg kunt u vinden in de lokale kranten en op de website van Palet Welzijn

SENIORENREISJE 2023: ONTDEK DE BIESBOSCH

Op donderdag 7 september is er weer het jaarlijkse reisje voor onze senioren. Evenals voorgaande jaren wordt het reisje georganiseerd door de diaconie. Vandaag staat er een twee uur durende ontdekkingsreis op het programma  met een salonboot.Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, want de Brabantse koffietafel die aan boord voor u klaar staat zal zeker smaken. Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelding op de slideshow hiernaast