ds David van Veen stelt zich zelf aan u voor

Dominee worden lag niet in de lijn de verwachting. Als hoofdvak had ik Boeddhisme gekozen en mijn eerste werken was bij de NCRV als bureauredacteur van het programma ‘ Heilig Vuur’. Maar hoe uitdagend dit werk ook was, ik miste het verdiepende contact met mensen met wie je samen op weg gaat. Zo besloot ik dan toch een nieuwe stap te zetten en werd ik dominee in Landsmeer, onder de rook van Amsterdam.

Liturgisch breed
Op 11 februari 2018 ben ik als predikant aan De Veste verbonden. Een gemeenschap waar ik, mijn vrouw Paola en onze twee kinderen, Isaac en Samuel ons snel thuis voelden. De Veste is  een gemeente waar iedereen mag meedoen. Bij het avondmaal zeg ik altijd: “ Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt”. Ook liturgisch ben ik breed georiënteerd van jongerendiensten met eigentijdse muziek tot de liturgie van de paasnacht, van Bach tot Oosterhuis en Taizé. Ik maak gebruik van (sociale) media, ook in kerkdiensten. Een onderwerp waarover ik les heb gegeven aan beginnend predikanten aan het theologisch seminarie. Daarnaast gebeurt ook niet alles in dat ene uur op zondag, maar juist ook in allerlei groepen die buiten de kerkdiensten bij elkaar komen.

Benedictijns
De Benedictijnse spiritualiteit is voor mij een leidraad en ik ben als oblaat verbonden aan de St Willibrordsabdij te Doetinchem. Regelmatig verblijf ik in de abdij en neem ook ieder jaar een groep mee om van het kloosterleven te proeven. Ook ben ik betrokken bij de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland die de regel van Taize volgen. Als voorzitter van de Stichting ‘ Vrienden van Grandchamp’ komt dat ook praktisch tot uiting. Dit komt ook terug in het feit dat ik maandelijks een meditatiegroep mag begeleiden. Die verstilling van het kloosterleven heb ik nodig, maar blijf tevens een echte Bourgondiër die voluit van het leven geniet. In die zin vind ik het altijd mooi dat Jezus’ eerste wonder het veranderen van water in wijn was…

Naast de kerk
Naast een goed glas wijn genieten wij van het plassengebied vanaf ons bootje. Wij zijn echt buitenmensen; houden erg van reizen en doen we als gezin aan bergsport. Ik hou van lezen, piano spelen, koken, sporten en genieten wij van een brede kring van familie en vrienden. Ik ben actief als redactielid van het blad Contextuele Berichten, het vakblad voor predikanten en geestelijk verzorgers die net als ik de opleiding Contextueel Pastoraat hebben gevolgd. Ook zet ik mij in voor de genoemde stichting Vrienden van Grandchamp. Ook buiten de kerk ben ik in een aantal verbanden actief en ben onder andere betrokken bij een kamp op Vlieland, lid van de schoolraad en lid van de Lions. Lees meer.