Vacatures kerkenraad

Openstaande vacatures, profielen wijkkerkenraad 

We zoeken drie pastorale ouderlingen, van wie in elk geval één jeugdouderling en een ouderling voor het ouderenpastoraat. Daarnaast zijn we op zoek naar een ouderling-kerkrentmeester, die zich vooral zal richten op onderhoud en de uitdaging van verduurzaming. Het is eventueel ook mogelijk een functie in te vullen los van het lidmaatschap van de kerkenraad, bijvoorbeeld als pastoraal medewerker.

Profielen van de functies in De Veste: klik hier.
Gids voor onderling pastoraat, klik hier
Trainingen
en cursussen voor ambtsdragers en vrijwilligers: klik hier 

Werkwijze van de vacaturecommissie

Taak, commissieleden en rapportage
De taak van de commissie is: het zoeken van een aantal gemeenteleden die met ingang van het nieuwe seizoen de vrijkomende functies binnen de (brede) wijkkerkenraad willen vervullen. 

Start werkzaamheden
In maart wordt bekend gemaakt welke functies in september vrijkomen. De  globale werkzaamheden van de betreffende functies worden in kaart gebracht, evenals de profielen. De vacatures worden in de zondagsbrief, Protestants KerkNieuws en op de website van De Veste bekend gemaakt.

De gemeente kan namen aanreiken van personen die men voor een bepaalde functie zou willen aanbevelen. Hiervan maakt de commissie een overzicht.
In de loop van de maand april gaan we ermee aan de slag.Komt uw naam ook voor op de lijst met genoemde namen dan kunt u een bezoekje van één van de huidige kerkenraadsleden verwachten. Het zal fijn zijn om in september weer met een volledige kerkenraad het werk in en voor onze gemeente te mogen doen.

Gemeente en aanmelding
Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om iets voor de kerk te doen, of dat nu ambtswerk is of andere activiteiten zijn. Een gemeentelid mag zich ook spontaan zelf aanmelden, op elk moment. Welkom!

Bemiddeling
De commissie bemiddelt zo nodig bij de invulling van functies die buiten de wijkkerkenraad liggen.

Leden vacaturecommissie:
Preses: Jos Koffijberg, preses@devestegouda.nl
Scriba:Zwanet Wagenaar, scriba@devestegouda.nl 
Arjen Heijstek, jeugdouderling