Beleidsplan 2022 -2026

In de kerk gaat het -om kort te gaan - om boven, binnen en buiten. Dit sluit aan bij de al oudere indeling van de dienst aan God, de dienst elkaar en de dienst aan de wereld.  Vanuit deze drieslag zijn we als gemeente in het jaar 2021-2022 onderweg geweest. Dat was een gezamenlijke trektocht ( bottom-up) waarin gemeenteleden o.l.v Bert Bakker als externe deskundige vanuit de kracht van De Veste samen onder woorden brachten hoe we die kracht in verschillende richtingen kunnen uitbouwen.  

Een commissie heeft die resultaten bij elkaar gebracht en dat heeft zijn neerslag gevonden in het beleidsplan dat u via deze link in PDF formaat.kunt lezen.  

Naast de lijnen van boven, beneden en buiten kwamen daar ook de volgende 3 lijnen naar voren: 

  1. De kracht van betrokkenheid naar elkaar, ook toepassen in andere contexten.
  2. De kracht van kunnen organiseren eens ombuigen naar faciliteren
  3. Niet alleen zenden, maar ook de interactie versterken, in kleinschalig verband. 

Let wel: het is een beleidsplan. Er worden richtingen gewezen en beginnende voornemens geformuleerd. De concretisering gaat de komende 5 jaren plaatsvinden. Een beleidsplan werkt als een jaarthema. 
Op basis van het beleidsplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld met concrete activiteiten die dat jaar worden uitgevoerd.

Het idee en de richting ligt er maar moet nu in de gemeente uitgewerkt worden. We kijken er naar uit om er mee aan de slag te gaan!  

Op het moment van schrijven vieren wij Pinksteren 2022. Laten we bidden om Gods Geest of zij onze gemeente wil doorwaaien en inspireren. En dat we vanuit die geestkracht sámen stappen mogen zetten in de gemeente van Jezus Messias, gericht op boven, binnen en buiten.  

Danken wij nogmaals hartelijk de begeleidingscommissie ‘beleidsplan De Veste’: 
Arjen Heijstek, Eveline de Rooij, Arja Sluiter, Rianne Sturm, Roland Uittenbogaard