Rond de dienst

Taizé viering in Gouda
Drie maal per jaar is er een op zondagavond een Taizéviering in De Veste. Aangevuld met een enkele bijzondere gelegenheid, zoals Kerstavond
Een eenvoudige, sfeervolle viering met het zingen van liederen uit Taizé, en luisteren naar muziek, met korte lezingen, met gebed en stilte. Een aantal musici begeleiden de viering. 

Het is mogelijk dat u, net als in Taizé, op de grond zit, maar als u daarvoor zelf een kussen kunt meenemen, is dat prettig.

Er zijn Taizebundels in de kerk beschikbaar en voor auditief beperkten zijn er kopieën beschikbaar.
Van harte welkom!

Kosters
Voor een goed verloop van de kerkdiensten staat een groep van ongeveer 15 kosters (mannen en vrouwen) klaar. Iedere zaterdag als voorbereiding op de dienst en de zondag erna doen zij bij toerbeurt hun belangrijke werk. De leiding van dit team heeft de hoofdkoster Arja Sluiter.

Voorbedenboek
Achter in de kerkzaal staat een tafel met wat aangestoken kaarsen en een icoon. Een plek voor een moment van meditatie en gedenken. Deze icoon hebben we gekregen van onze voormalige predikant ds. Simon Schoon en zijn vrouw bij zijn afscheid op 31 juli 2007. Op de tafel ligt het intentieboek waarin u uw voorbeden kunt schrijven. Onze zorgen en vreugden kunnen wij op deze wijze aan de gemeente kenbaar maken en voor Gods aangezicht brengen. De dienstdoende predikant neemt het voorbedenboek mee de kerkzaal in. De voorbeden hebben een vaste plaats in de liturgie.

Koffie na de dienst
Iedere zondag is er koffiedrinken na de dienst. Gemeenteleden en andere bezoekers kunnen elkaar op deze momenten ontmoeten om mee te leven met elkaar of na te praten over de preek. Voor de kinderen is er in zaal 6/7 gelegenheid om spelletjes te doen.

Preek van deze Week
Wilt u de preek van afgelopen zondag nog eens nalezen? Klik dan hier.

Preek van vorige Week
Ook de preek van vorige week is hier beschikbaar. 

Bijzondere diensten
De viering van de Maaltijd van de Heer
De Maaltijd van de Heer wordt meestal in een lopende viering gevierd. Iedereen die zich met Christus verbonden voelt en aan de Maaltijd wil deelnemen is welkom. Ook kinderen mogen deelnemen. (N.b: wie in de Veste met de zondagsbrief in de hand ter communie gaat geeft daarmee aan een zegen met handoplegging te willen ontvangen. Ook kinderen kunnen deze zegen ontvangen).
Op de zondagen waarop de Maaltijd wordt gevierd zamelen we artikelen in voor de Voedselbank, zoals koffie, thee, wasmiddelen en andere producten met een lange houdbaarheid.

De viering van de Doop
Dopen is een feest en gebeurt altijd tijdens de eredienst op zondag. Ouders die hun kinderen willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant of de scriba.

Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In de ochtenddienst worden dan de overleden gemeenteleden, hun namen worden dan genoemd en er wordt een kaars aangestoken. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om een kaarsje aan te steken en zo hun dierbaren te gedenken.

De Belijdenisdienst
Ieder jaar wordt er gelegenheid gegeven om belijdenis van je geloof af te leggen. Je beaamt dan zelf dat je gelooft, bij God wilt horen, christen wilt zijn… Voorafgaand aan de belijdenisdienst is het mogelijk om belijdeniscatechese te volgen. Denk je erover om belijdenis te doen? Neem dan contact op met de predikant.

Thomasviering
In deze viering is er gelegenheid om op een persoonlijke, eigen wijze het geloof tot uitdrukking te brengen. Na het zingen van een aantal liederen en een korte meditatie is er volop ruimte voor eigen inbreng die we 'de heilige chaos' noemen:
- een kaarsje aansteken en mediteren bij de iconen
- een gebed opschrijven en dat op de gebedswand bevestigen
- een voorbede vragen
- een persoonlijke zegen met handopleging ontvangen bij de knielbank.
  Ook kinderen  kunnen een persoonlijke zegen ontvangen.
- meezingen van liederen uit diverse bundels 
- gewoon stil zijn en de sfeer ondergaan ...
- tot slot delen we in een grote kring brood en wijn.

De Kunstviering
Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste met een viering waarin het werk van de kunstena(a)r(es) centraal staat. 

Sint Janskerk:  Lessons and Carols, Goudse Glazendienst, Vespers
19 december 2021, viering Festival of Lessons and Carols
De wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Pauluskerk, Westerkerk en De Veste houden al geruime tijd in het koor van de Sint-Janskerk ‘Goudse Glazendiensten’, met aandacht voor de ramen van de Sint-Jan
Vespers, live uitzending iedere woensdagavond 19.30 uur vanuit het koor van de Sint-Janskerk .