Rond de dienst

Kosters
Voor een goed verloop van de kerkdiensten staat een groep van ongeveer 15 kosters (mannen en vrouwen) klaar. Iedere zaterdag als voorbereiding op de dienst en de zondag erna doen zij bij toerbeurt hun belangrijke werk. De leiding van dit team heeft de hoofdkoster Arja Sluiter.

Voorbedenboek
Achter in de kerkzaal staat een tafel met wat aangestoken kaarsen en een icoon. Een plek voor een moment van meditatie en gedenken. Deze icoon hebben we gekregen van onze voormalige predikant ds. Simon Schoon en zijn vrouw bij zijn afscheid op 31 juli 2007. Op de tafel ligt het intentieboek waarin u uw voorbeden kunt schrijven. Onze zorgen en vreugden kunnen wij op deze wijze aan de gemeente kenbaar maken en voor Gods aangezicht brengen. De dienstdoende predikant neemt het voorbedenboek mee de kerkzaal in. De voorbeden hebben een vaste plaats in de liturgie.

Koffie na de dienst
Iedere zondag is er koffiedrinken na de dienst. Gemeenteleden en andere bezoekers kunnen elkaar op deze momenten ontmoeten om mee te leven met elkaar of na te praten over de preek. Voor de kinderen is er in zaal 6/7 gelegenheid om spelletjes te doen.

Preek van deze Week
Wilt u de preek van afgelopen zondag nog eens nalezen? Klik dan hier.

Preek van vorige Week
Ook de preek van vorige week is hier beschikbaar.