Werkgroep liturgie

Doelstelling
De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok en Zwanet Wagenaar (t/m december 2019).

Gedachtenisbord
Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart. 

Kunst in de kerk *
Expositie “Gevangen kleur” , Margreet Scholten-van Berkel 
De exposite van Margreet Scholten-van Berkel in De Veste is verlengd tot en met zondag 9 februari. Rechts vooraan in de kerkzaal van De Veste zien we verbeeldingen van haar familie, links vooraan hangen twee psalmen. Psalm 104 en 148. Als je van dichtbij gaat kijken, kun je zelf woorden uit die psalmen ontdekken. Ook aan de linkerkant van de zaal hangt een vrije impressie van het scheppingsverhaal. In het eerste paneeltje is ‘woest en ledig’ uitgebeeld, daarna de scheppingsdagen. Naast het raam (in de linkerwand van de zaal) van Jacob aan de Jabbok;in de kleuren groen en rood ziet u, twee werken: Roos I en Roos II. Verder aan de rechterzijwand en in zaal 1 en 2, zijn allerlei kleine werken te vinden, die vallen onder de titel: ‘Landscape’, of ‘mindscape’. De vogels in de vensterbanken zijn ook van Margreet.

Wie is Margreet Scholten-van Berkel?
Margreet Scholten-van Berkel volgde een docentenopleiding tekenen en textiel waarna ze nog een aantal jaren lessen had op de Vrije Academie in Den Haag. In 2018 heeft Margreet de bachelor Fine Art in Kathmandu te Nepal voltooid. Zij woonde daar met haar man Bert, die daar als predikant les gaf op de Bijbelschool. Margreet vindt haar inspiratie in de natuur en in de bijbel. 
Margreet is haar kunstenaarschap gestart met textiele creaties, zowel vrij werk als toegepaste kunst voor kerkelijke doeleinden, zoals stola’s en kanselkleden. De antependia van de Veste met daarop een verbeelding van de woningen van de wandkleden, waren ook van haar hand. In Nepal ontdekte zij nieuwe mogelijkheden door te borduren op handgeschept papier, dat zij zelf verft. Zo ontstaan abstracte landschappelijke voorstellingen, verbeeldingen van enkele psalmen en een symbolische impressie van de schepping.
Voor meer informatie zie: www.scholtenvanberkel.nl 

Kunstviering 
Op zondagavond 19 januari was er om 19.00 uur een kunstviering waarin haar werk centraal stond. Tijdens die viering werden er ook doorgemaakte beelden geëxposeerd.

*Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.