Werkgroep liturgie

Poster Marleen B Berg  003

Kunst in de kerk *

Expositie en kunstviering “Geraakt en bewogen

Kunstviering **
De kunstviering is op zondagavond 4 februari om 19.00 uur. in De Veste, 
Online is de viering te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=riprfMKehxA

Expositie  
Vanaf zondag 14 januari tot en met zondag 11 februari exposeert Marleen B. Berg in de Veste. Marleen is een veelzijdig beeldend kunstenaar. Zij laat zich inspireren door psalmen, profeten, mystici en het evangelie. Met haar werken weet zij een diepere laag te raken. Zij exposeert haar fotobeelden van de serie “Pelgrim met Pijn’ en haar verrassende verbeelding van ‘God mijn moeder’
Bijzonder zijn daarnaast haar iconen van emaille met koperen onderlaag en Marleen exposeert haar recent gemaakte koperen werk “Geworteld”.

Op de zondagen is het mogelijk om rondom de vieringen de expositie te bezichtigen. Wilt u de expositie op een andere dag/tijd bezichtigen neem dan contact op met Cocky Fortuin-van der Spek, email:  c.a.fortuin@planet.nl

Op zondagavond 4 februari is er om 19.00 uur de kunstviering, verzorgt door de werkgroep liturgie. Marleen zal in deze viering vertellen over wat haar heeft bewogen om tot deze werken te komen. U kunt al vast een kijkje nemen op haar website:
https://www.mbberg.com/info

** Kunstviering 
N.a.v. een expositie van een kunstenaar in De Veste wordt er ook een kunstviering gehouden, waar in de kunstenaar o.a. een toelichting geeft op dedoor haar/hem geexposeerde kunstwerken. 

* Expositie
Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.

Gedachtenisbord

Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart.

Doelstelling

De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok