Werkgroep liturgie

Vensters op het Onze Vader ‘Met dit gebed voegen wij ons in een lange rij’. Corja Bekius

Kunst in de kerk *

Expositie en kunstviering met werk van Corja Bekius 

Kunstviering **
De kunstviering op zondagavond 19 februari om 19.00 uur, heeft als thema ‘Op weg met het Onze Vader’. Daarin staan de eerste werken van het Onze Vader centraal. Teun Kruijswijk Janssen, emeritus predikant in Doorn, zal in deze dienst voorgaan. Hij heeft zijn hart verpand aan Iona en is lid van de Iona Community die haar basis in Glasgow heeft. De kunstviering is voorbereid met de werkgroep liturgie.
De kunstviering is ook online te volgen via: https://youtube.com/live/poObbuQKgTg

Expositie ‘Vensters op het Onze Vader’ 

Vanaf zondag 12 februari
exposeert Corja Bekius met acht schilderijen in de Veste. Corja exposeerde eerder in de Veste met haar werken over Ruth, een verhaal van hoop. Nu zien we haar serie ‘Vensters op het Onze Vader’. Deze verbeeldingen nodigen uit om vanuit verschillende perspectieven ons te verhouden tot het eeuwenoude gebed: ‘Onze Vader’. De schilderijen zullen de gehele veertigdagen tijd te zien zijn. Ook in de Thomasviering van zondagavond 12 maart, vervolgen we onze weg met het ‘Onze Vader’ en de afbeeldingen komen terug in de Paasnacht en Paasmorgen. Zo kunnen we gaandeweg nieuwe betekenissen ontdekken in vertrouwde woorden en nieuwe verbeeldingen. Corja heeft zich laten inspireren door de kleuren en beelden van Iona, het kenmerkende landschap van dit eiland en de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona. 

** Kunstviering 
N.a.v. een expositie van een kunstenaar in De Veste wordt er ook een kunstviering gehouden, waar in de kunstenaar o.a. een toelichting geeft op dedoor haar/hem geexposeerde kunstwerken. 

* Expositie
Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.

Gedachtenisbord

Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart.

Doelstelling

De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok