Werkgroep liturgie

Kunst in de kerk *

Expositie en kunstviering met werk van Anneke Ingelse 

Kunstviering **
Op zondagavond 26 juni was er in de Veste een kunstviering, die aansloot bij de expositie ‘Samenspel’, met schilderijen van Anneke Ingelse. In de viering verzorgde Christiaan Ingelse de muzikale begeleiding op de vleugel.
Anneke Ingelse volgde haar opleidingen aan de Vrije Academie in Den Haag en aan de Academie voor Beeldende Kunsten in België, waar zij cum laude is afgestudeerd.

Expositie 'Samenspel'
De werkgroep liturgie heeft Anneke Ingelse uitgenodigd om in juni te exposeren in de Veste. Het thema van de expositie is ‘Samenspel’. Anneke volgde haar opleidingen aan de Vrije Academie in de Den Haag en aan de Academie voor Beeldende Kunsten in België, waar zij cum laude is afgestudeerd. 

Anneke laat zich inspireren door wat zij in het dagelijks leven ziet. Vervolgens ontwerpt zij een compositie in strakke lijnen en vormen op basis van een beeld uit de werkelijkheid en daarbij kiest zij haar eigen kleuren. Haar fascinatie voor architectuur is direct herkenbaar. Bijzonder in haar recente werk, is de toevoeging van elementen uit de natuur. Zo komt het tot een samenspel tussen de creativiteit van de mens en de schepping van God. 
Een apart onderdeel is de collectie “Goudse Glazen opnieuw verteld”. Hierbij heeft Anneke figuren uit diverse glazen uit de Sint Jan in eigen gekozen posities ten opzichte van elkaar geplaatst. Zo ontstaan er nieuwe verhalen, anders dan in de bestaande ramen en daarbij zijn bomen in beeld gebracht in plaats van de glas-in-loodlijnen. 
De expositie was te zien vanaf zondag 12 juni tot en met zondag 3 juli.
Neem een kijkje op: https://www.anneke-ingelse.nl/ 

** Kunstviering 
N.a.v. een expositie van een kunstenaar in De Veste wordt er ook een kunstviering gehouden, waar in de kunstenaar o.a. een toelichting geeft op dedoor haar/hem geexposeerde kunstwerken. 

* Expositie
Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.

Gedachtenisbord

Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart.

Doelstelling

De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok