Werkgroep liturgie

Doelstelling
De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok en Zwanet Wagenaar (t/m december 2019).

Gedachtenisbord
Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart. 

Kunst in de kerk *
Expositie in de maand juni 2021 van Nelly Geluk-Noorlander 

Wie is Nelly Geluk-Noorlander?
Nelly Geluk – Noorlander is kunstenaar. Zij creëert allerlei vormen van ruimtelijk werk. De inspiratie vindt ze met name in onderwerpen die de natuur en het milieu betreffen. Maar ook aan meer spirituele onderwerpen als (samen)leven, geloof en toekomst geeft ze aandacht in haar werk.

Nelly heeft de Vrije Academie bezocht. Zij startte met schilderen en werken in klei. Vervolgens ontdekte zij dat haar creativiteit om andere materialen vraagt. Daarbij heeft zij oog voor afgedankte voorwerpen, die ze dan op een nieuwe manier verwerkt. Bijzonder is haar collectie van wijwaterbakjes die elk door een hand gedragen worden. Centraal staan zeven kunstwerken elk op een zuil. Daarnaast toont zij een variëteit aan ruimtelijk werk. 

Kunstviering 
Op zondagavond 13 juni is om 19.00 uur de kunstviering in de kerkzaal en via de livestream.

*Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.