Werkgroep liturgie

Kunst in de kerk *

Expositie en kunstviering met werk van Anneke Ingelse

De werkgroep liturgie heeft Anneke Ingelse uitgenodigd om in juni te exposeren in de Veste. Anneke volgde haar opleidingen aan de Vrije Academie in de Den Haag en aan de Academie voor Beeldende Kunsten in België, waar zij cum laude is afgestudeerd. Zij laat zich inspireren door wat zij in het dagelijks leven ziet. Vervolgens ontwerpt zij een eigen compositie in strakke lijnen en vormen op basis van een beeld uit de werkelijkheid. Zij heeft een fascinatie voor architectuur en in haar recente werk, voegt zij elementen uit de natuur toe. Zo komt het tot een samenspel tussen de creativiteit van de mens en de schepping van God. Haar werken zijn te zien vanaf zondag 12 juni tot en met zondag 2 juli.

De kunstviering waaraan ook Christiaan Ingelse zal meewerken is op zondagavond 26 juni, om 19.00 uur in de Veste.

Kunstviering 
N.a.v. een expositie van een kunstenaar in De Veste wordt er ook een kunstviering gehouden, waar in de kunstenaar o.a. een toelichting geeft op dedoor haar/hem geexposeerde kunstwerken. 

I*Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.

Gedachtenisbord

Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart.

Doelstelling

De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok