Werkgroep liturgie

Doelstelling
De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok en Zwanet Wagenaar (t/m december 2019).

Gedachtenisbord
Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart. 

Kunst in de kerk *
Expositie “Gevangen kleur” , Margreet Scholten-van Berkel

Margreet Scholten-van Berkel exposeert van zondag 12 januari t/m zondag 2 februari in de Veste. Ze volgde een docentenopleiding tekenen en textiel waarna ze nog een aantal jaren lessen had op de Vrije Academie in Den Haag. In 2018 heeft Margreet de bachelor Fine Art in Kathmandu te Nepal voltooid. Zij woonde daar met haar man Bert, die daar als predikant les gaf op de Bijbelschool. Margreet vindt haar inspiratie in de natuur en in de bijbel.

Zij is haar kunstenaarschap gestart met textiele creaties, zowel vrij werk als toegepaste kunst voor kerkelijke doeleinden, zoals stola’s en kanselkleden. De antependia van de Veste met daarop een verbeelding van de woningen van de wandkleden, waren ook van haar hand. In Nepal ontdekte zij nieuwe mogelijkheden door te borduren op handgeschept papier, dat zij zelf verft. Zo ontstaan abstracte landschappelijke voorstellingen, verbeeldingen van enkele psalmen en een symbolische impressie van de schepping. 

Kunstviering 
Op zondagavond 19 januari is er om 19.00 uur een kunstviering waarin haar werk centraal staat. Tijdens die viering zullen ook haar beelden geëxposeerd worden.

*Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.