Werkgroep liturgie

Kunst in de kerk *

Expositie en viering ‘Zoeken en vinden’ 
Van zondag 6 juni tot en met 27 juni, exposeert Nelly Geluk – Noorlander in de Veste. Zij is kunstenaar ruimtelijke vormgeving. De inspiratie voor haar creaties vindt ze met name in onderwerpen die de natuur en het milieu betreffen. Maar ook aan meer spirituele onderwerpen als (samen)leven, geloof en toekomst  geeft ze aandacht door middel van haar werk. Het thema van de expositie is “Zoeken en Vinden”.   

Nelly heeft de Vrije Academie in Den Haag bezocht. Zij startte met schilderen en werken in klei. Vervolgens ontdekte zij dat haar creativiteit om andere materialen vraagt. Daarbij heeft zij oog voor afgedankte voorwerpen, die ze dan op een nieuwe manier verwerkt. Bijzonder is haar collectie van wijwaterbakjes die elk door een hand gedragen worden. Zeven kunstwerken elk op een zuil. Bovendien heeft Nelly zeven maal vier kunstwerken met wijwaterbakjes gemaakt om weg te geven. Dat is haar project ‘geven en nemen’. Tijdens de expositie kunt u uw belangstelling hiervoor kenbaar maken.  

Kunstviering
Op zondagavon d 13 juni is er om 19.00 uur de kunstviering, deze viering zal in de kerkzaal en via de livestream te volgen zijn.

Het bezoeken van de expositie kan alleen na aanmelding

Aanmelden Expositie ‘Zoeken en Vinden’.
U kunt de expositie van Nelly Geluk-Noorlander bezoeken op zaterdagmiddag 12, 19 en 26 juni tussen 14.00 en 16.30 uur. In ons reserveringssysteem gebruiken we ook voor de Expositie de term ‘meevieren’. Bij ‘reserveren’, vindt u onder ‘kies een viering’, de tijdsblokken voor het bezoeken van de Expositie. U kunt zich hier aanmelden

*Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste.

Gedachtenisbord

Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart.

Doelstelling

De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.
De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Hanna Blacquière, Jacquelien Koffijberg, Harriet in ’t Veld, Mariët Griffioen, Lia Blok