Activiteiten voor volwassenen

LEERHUIS: HET VERHAAL GAAT…. ( ochtend- en avondgroep)

8 december 2022

 Leerhuis 2023: Het verhaal gaat… 
Na een wat aarzelende start vanwege de coronaperikelen zijn in november
zowel een ochtend- als avondgroep weer gestart rond de boekenserie van
Nico ter Linden: 'Het verhaal gaat', deel 1.
Voor wie alsnog aan wil schuiven is dat mogelijk. Even een mailtje naar Bert Robben:
robbenboer@hotmail.com

Voor 2023 zijn de volgende data vastgesteld: 
Ochtendgroep van 10.30 uur tot 11.30 uur komt bijeen op: 
17 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april en evt. 23 mei. 
Avondgroep van 20.00 uur tot 21.30 uur komt bijeen op 26 januari, 9 februari, 9 maart,
30 maart, 13 april en evt. 25 mei.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Veste

De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling,
ontstaan in een periode van duizend jaar. De teksten hebben een lange
ontwikkeling doorgemaakt en zijn het resultaat van een eeuwenoud
groeiproces. Het verhaalkarakter van de Bijbel ontgaat velen, zo
ontdekten de deelnemers aan de bijbelstudiegroepen. Onbekendheid met de
symbolenwereld van het Oude en Nieuwe Testament maakt de Bijbel die onze
cultuur zo diepgaand heeft beïnvloed en zoveel heeft betekend voor het
(geloofs)leven vele generaties is voor ons veelal een eyopener.
Van harte welkom, Bert Robben en ds David van Veen

Voorbedegroep 
We komen elke twee weken bij elkaar om te bidden voor gemeente, de predikant en allerlei andere zaken die zich in de wereld en onze levens voordoen.
De data zijn o.a. ook te vinden in de Zondagsbrief en het kerkblad.
De voorbede is altijd op een maandagavond van 19.15-20.00 uur, meestal in de Kerkzaal van De Veste.

Data overzicht 1e helft 20239  en 23 Jan.
6 en 20 feb.
6 en 20 mrt.
3 en 17 april1
15 mei
5 en 19 juni ( versprongen ivm Pinksteren)
Iedereen is uiteraard welkom om mee te bidden!
Mocht u een gebedspunt hebben, bel of mail een van ons gerust. Marjon van der Lugt, Margreet Scholten, tel. 0640944296 en  Nelleke Harkema tel.0182-532431 

Inloopochtend met koffie 
De inloop/ koffie ochtenden op de 3e dinsdag van de maand zijn weer van start gegaan. 
De eerstvolgende ochtend is op dinsdag 19 april.

De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.
Datum: elke 3e dinsdag van de maand
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur, de koffie/thee staat dan voor u klaar.
Locatie: De Veste (kerkzaal/parkeerplaats}
Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie Rosenbrand

Leeskringen
Ervaringen, gedachten en emoties delen met andere lezers geeft het lezen een nieuwe betekenis. Een leeskring schept een unieke manier om met elkaar over literatuur in gesprek te komen. Dat kan weer inspiratie vormen voor nieuwe activiteiten. Doe ook mee en meldt u aan.
Datum: om de maand, op een woensdagavond.
Locatie: bij één van de lezers zelf
Informatie: Sandra de Vreede 

De Veste bibliotheek
De Veste heeft een kleine bibliotheek. >>