Activiteiten voor volwassenen

LEERHUIS: HET VERHAAL GAAT…. 

7 september 2023

Leerhuis 2023/2024: Het verhaal gaat…  

Evenals in de voorgaande jaren starten er weer met een  bijbelstudiegroep rond de boeken van wijlen dominee Nico ter Linden “Het verhaal gaat” onder leiding van ds. David van Veen en Bert Robben. We gebruiken nog steeds deel 1 van deze serie.

Tijden en plaats
Dinsdagmorgen
  van 10.00 uur tot 11:30 uur 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Veste 
Data 2023
28 november, aanvang 10.00 uur;
Een kwartier voorafgaand staan koffie en thee voor u klaar in één van de zalen van 'de Veste'. 
De data voor 2024 worden in onderling overleg vastgesteld. 

Aanmelden?
Iedere bijeenkomst staat min of meer op zichzelf,.maar u bent gewoon van harte welkom! Deelnemen ? 
Stuur een mailtje naar Bert Robben robbenboer@hotmail.com of bel naar 06-12122875

Meer info 
Reacties van deelnemers aan voorgaande seizoenen geven aan dat velen de bijeenkomsten als verrijkend en verdiepend ervaren voor hun (geloofs)leven.

De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling,
ontstaan in een periode van duizend jaar. De teksten hebben een lange
ontwikkeling doorgemaakt en zijn het resultaat van een eeuwenoud
groeiproces. Het verhaalkarakter van de Bijbel ontgaat velen, zo
ontdekten de deelnemers aan de bijbelstudiegroepen. Onbekendheid met de
symbolenwereld van het Oude en Nieuwe Testament maakt de Bijbel die onze
cultuur zo diepgaand heeft beïnvloed en zoveel heeft betekend voor het
(geloofs)leven vele generaties is voor ons veelal een eyopener.

Starters (25-35 jaar) 

27 november 2023

ACTUELE INFO
De Startersgroep komt regelmatig bij elkaar. Ben je tussen ± 25 en 35 jaar oud en heb je belangstelling, neem dan contact op met Marieke Maassen of ds. David van Veen .Ook voor meer informatie.

Een starter is een (jonge) man of vrouw die gaandeweg losser raakt van het ouderlijk huis en in toenemende mate zelf zijn of haar leven gaat vormgeven. Hierbij valt te denken aan jongeren die gaan studeren (en evt. op kamers gaan wonen), jonge mensen die alleen gaand zijn en op zichzelf gaan wonen, jonge mensen die gaan samenwonen of trouwen, mensen die net begonnen zijn met het stichten van een gezin. Het categoriaal pastoraat voor deze groep wordt gevormd door ds. David van Veen.  Belangstelling? Neem dan contact op met ds. David van Veen, 06 – 28 42 63 74  

In gesprek

Start nieuwe gespreksgroep

6  juni 2023

Vanuit de behoefte om bij elkaar betrokken te zijn - ook in het geloof -, is het pastorale team met voorbereidingen bezig om vanaf september van start te gaan met een nieuwe gespreksgroep/groepen. Het wordt een variant op wat vroeger in De Veste ‘Geloven Beleven’ heette.

Doel van deze bijeenkomsten
Doel is om tijdens de bijeenkomsten in een open sfeer met elkaar in gesprek te gaan over in de groep levende geloofsvragen en onderwerpen. Dit in combinatie met gezellig samen zijn waarbij je van elkaar leert en elkaar beter of op een andere manier leert kennen.

Wanneer?
Tussen september en juni zal de gespreksgroep op wisselende avonden 10x bij elkaar komen van 20.00 tot 22.00 uur, bij een van de deelnemers thuis.

Samenstelling groep 
De samenstelling van een groep geldt voor de duur van één seizoen en deelname is niet aan leeftijd gebonden. In een volgend seizoen kan de samenstelling van een groep veranderen, zodat je weer andere mensen treft.

Plan van aanpak
Tijdens de startavond zal een inventarisatie van onderwerpen worden gedaan en verdere details besproken worden. 
Per avond zal iemand de voorbereiding van het ‘serieuze deel’ verzorgen, een ander neemt iets lekkers mee voor bij de koffie/thee en weer een ander zal gastheer/-vrouw zijn. De laatste avond van het seizoen wordt er samen gegeten, geëvalueerd en vooruit gekeken naar een volgend seizoen.

Aanmelden 
Geïnteresseerd geraakt? Meld je aan bij Mirjam Quik-van Lokhorst (mvanlokhorst@hotmail.com / 06-41699198)

Voorbedegroep 
We komen elke twee weken bij elkaar om te bidden voor gemeente, de predikant en allerlei andere zaken die zich in de wereld en onze levens voordoen.
De data zijn o.a. ook te vinden in de Zondagsbrief en het kerkblad.
De voorbede is altijd op een maandagavond van 19.15-20.00 uur, meestal in de Kerkzaal van De Veste.

Data overzicht 2e helft 2023 
30 oktober
13 november
27 november
11 december

Iedereen is uiteraard welkom om mee te bidden!
Mocht u een gebedspunt hebben, bel of mail een van ons gerust. Marjon van der Lugt, Margreet Scholten, tel. 0640944296 en  Nelleke Harkema tel.0182-532431 

Inloopochtend met koffie 
De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.
Datum: elke 3e dinsdag van de maand
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur, de koffie/thee staat dan voor u klaar.
Locatie: De Veste (kerkzaal/parkeerplaats}
Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie Rosenbrand

Leeskringen
Ervaringen, gedachten en emoties delen met andere lezers geeft het lezen een nieuwe betekenis. Een leeskring schept een unieke manier om met elkaar over literatuur in gesprek te komen. Dat kan weer inspiratie vormen voor nieuwe activiteiten. Doe ook mee en meldt u aan.
Datum: om de maand, op een woensdagavond.
Locatie: bij één van de lezers zelf
Informatie: Sandra de Vreede 

De Veste bibliotheek
De Veste heeft een kleine bibliotheek. >>