Activiteiten voor volwassenen

Voorbedegroep 
We komen elke twee weken bij elkaar om te bidden voor gemeente, de predikant en allerlei andere zaken die zich in de wereld en onze levens voordoen.
De data zijn o.a. ook te vinden in de Zondagsbrief en het kerkblad.
De voorbede is altijd op een maandagavond van 19.15-20.00 uur, meestal in de Kerkzaal van De Veste.

Data overzicht 2024 

Mei:   6, 27 
Juni: 10, 24 

Iedereen is uiteraard welkom om mee te bidden!
Mocht u een gebedspunt hebben, bel of mail een van ons gerust. Elly Snaterse, tel.  06- 37279472,  Margreet Scholten, tel. 0640944296 en  Nelleke Harkema tel.0182-532431 

Inloopochtend met koffie 
De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.
Datum: elke 3e dinsdag van de maand
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur, de koffie/thee staat dan voor u klaar.
Locatie: De Veste (kerkzaal/parkeerplaats}
Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie Rosenbrand

LEERHUIS: HET VERHAAL GAAT…. 

6 mei 2024

Leerhuis 2024: Het verhaal gaat…  

Najaar 2024 gaan we verder met de bijbelstudiegroep rond de boeken van wijlen dominee Nico ter Linden “Het verhaal gaat” onder leiding van ds. David van Veen en Bert Robben. We gebruiken nog steeds deel 1 van deze serie.
Naast de dinsdagmorgengroep is er nu ook een dinsdagavondgroep 

Neuwe data voor het najaar volgen nog.
Tijden en plaats voor beide groepen zijn: 
Dinsdagmorgen
  van 10.00 uur tot 11:30 uur 
Een kwartier voorafgaand staan koffie en thee voor u klaar in één van de zalen van 'de Veste'. 
Dinsdagavondgroep van 20:00 uur tot 21:30 uur
Een kwartier voorafgaand staan koffie en thee voor u klaar in één van de zalen van 'de Veste'. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Veste 

Aanmelden?
Iedere bijeenkomst staat min of meer op zichzelf,.maar u bent gewoon van harte welkom! Deelnemen ? 
Stuur een mailtje naar Bert Robben robbenboer@hotmail.com of bel naar 06-12122875

Review
Reacties van deelnemers aan voorgaande seizoenen geven aan dat velen de bijeenkomsten als verrijkend en verdiepend ervaren voor hun (geloofs)leven.

Meer info 
De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling, ontstaan in een periode van duizend jaar. De teksten hebben een lange ontwikkeling doorgemaakt en zijn het resultaat van een eeuwenoud groeiproces. Het verhaalkarakter van de Bijbel ontgaat velen, zo ontdekten de deelnemers aan de bijbelstudiegroepen. Onbekendheid met de symbolenwereld van het Oude en Nieuwe Testament maakt de Bijbel die onze cultuur zo diepgaand heeft beïnvloed en zoveel heeft betekend voor het (geloofs)leven vele generaties is voor ons veelal een eyopener. 

Starters (25-35 jaar) 

15 januari 2024

ACTUELE INFO
De Startersgroep komt regelmatig bij elkaar. Ben je tussen ± 25 en 35 jaar oud en heb je belangstelling, neem dan contact op met Marieke Maassen of ds. David van Veen .Ook voor meer informatie.

Korte impressie  van de gesprekken over onderwerpen die de startersgroep bezighielden in oktober en november 2023.De impressie is geschreven door Elian Griffioen, lid van de Startersgroep >>

Een starter is een (jonge) man of vrouw die gaandeweg losser raakt van het ouderlijk huis en in toenemende mate zelf zijn of haar leven gaat vormgeven. Hierbij valt te denken aan jongeren die gaan studeren (en evt. op kamers gaan wonen), jonge mensen die alleen gaand zijn en op zichzelf gaan wonen, jonge mensen die gaan samenwonen of trouwen, mensen die net begonnen zijn met het stichten van een gezin. Het categoriaal pastoraat voor deze groep wordt gevormd door ds. David van Veen.  Belangstelling? Neem dan contact op met ds. David van Veen, 06 – 28 42 63 74  

In gesprek

Gespreksgroep seizoen 2023/2024

15 januari 2024

Vanuit de behoefte om bij elkaar betrokken te zijn - ook in het geloof -, is het pastorale team  vanaf september 2023 van start te gaan met een nieuwe gespreksgroep/groepen. Het is een variant op wat vroeger in De Veste ‘Geloven Beleven’ heette. 
Doel van deze bijeenkomsten
Doel is om tijdens de bijeenkomsten in een open sfeer met elkaar in gesprek te gaan over in de groep levende geloofsvragen en onderwerpen. Dit in combinatie met gezellig samen zijn waarbij je van elkaar leert en elkaar beter of op een andere manier leert kennen. 
Wanneer?
Tussen september 2023 en juni 2024 komt de gespreksgroep op wisselende avonden ongeveer 10x bij elkaar vanaf 20.00 tot 22.00 uur, bij een van de deelnemers thuis. 
Samenstelling groep 
De samenstelling van een groep geldt voor de duur van één seizoen en deelname is niet aan leeftijd gebonden. In een volgend seizoen kan de samenstelling van de groep veranderen, zodat je weer andere mensen kunt treffen. 
Plan van aanpak
Tijdens een startavond worden onderwerpen geinventariseerd en verdere details besproken. 
Per avond zal iemand de voorbereiding van het ‘serieuze deel’ verzorgen, een ander neemt iets lekkers mee voor bij de koffie/thee en weer een ander zal gastheer/-vrouw zijn. De laatste avond van het seizoen kan er samen gegeten, geëvalueerd en vooruit gekeken worden naar een volgend seizoen. 
Aanmelden 
Geïnteresseerd geraakt? Meld je aan bij Mirjam Quik-van Lokhorst (mvanlokhorst@hotmail.com / 06-41699198)

Leeskringen
Ervaringen, gedachten en emoties delen met andere lezers geeft het lezen een nieuwe betekenis. Een leeskring schept een unieke manier om met elkaar over literatuur in gesprek te komen. Dat kan weer inspiratie vormen voor nieuwe activiteiten. Doe ook mee en meldt u aan.
Datum: om de maand, op een woensdagavond.
Locatie: bij één van de lezers zelf
Informatie: Sandra de Vreede