Activiteiten voor volwassenen

 Het verhaal gaat
Het verhaalkarakter van de Bijbel ontgaat velen. Onbekendheid met de symbolenwereld van het Oude- en Nieuwe Testament maakt het boek dat onze cultuur zo diepgaand heeft beïnvloed voor velen tot een steeds ontoegankelijker document. Misschien zelfs wel voor regelmatige Bijbellezers.
Ook dit seizoen 2019/2020 zijn er 2 Bijbelstudiegroepen die gaan over  'Het verhaal gaat'. Naast een ochtendgroep is er ook een avondgroep. 

Het verhaal gaat/ ochtend
Vanaf dinsdagochtend 8 oktober is de Bijbelstudiegroep, uit het seizoen 2018/2019 weer verder gegaan met het eerste deel van de boekenserie 'Het verhaal gaat' van wijlen ds. Nico ter Linden. We willen o.a. bezien hoe we daarin ons eigen levensverhaal herkennen. Deze boekenserie bestaat uit hervertellingen van Bijbelverhalen. We doen dit onder leiding van ds. David van Veen en Bert Robben.
Het verhaal gaat/ avond
Daarnaast starten we ook met een nieuwe bijbelstudiegroep, maar dan op de woensdagavond. Deze groep is van start gegaan op 9 oktober. Ook hier gebruiken we het eerste deel van de serie ‘ Het verhaal gaat’. Als u het boek aanschaft is dat handig, maar anders zorgen wij voor een kopie van het desbetreffende hoofdstuk.
Deze avond staat eveneens o.l.v. ds David van Veen en Bert Robben.

Data dinsdagochtenden:
2019: 5 november, 3 december,
2020: 7 januari, 4 februari, 3 maart, en 7april.
Tijdstip: 10:00 uur 
Data woensdagavonden:
2019: 13 november en 11 december
Tijdstip: van 20.00 – 21.30 uur in de Veste.  
Ook als u niet eerder kon deelnemen bent u in dit nieuwe seizoen hartelijk welkom.

Voorbedegroep 
Het is goed om te bidden, met elkaar en voor elkaar. We doen dit met een kleine groep, rond het licht van een kaars, vooraan in de kerkzaal. Per maand zijn er twee bijeenkomsten op maandag van 19.15 tot 20.00 uur.
Voel je welkom om met ons mee te bidden of om een gebedsintentie aan te reiken.
Wil je graag gebed, voor jezelf of voor een ander, bel of mail ons.
We bidden ook zonder namen te noemen.
Ineke Couprie, Nelleke Harkema en Marjon van der Lugt,  

Inloopochtend
De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.geertsmanelleke@gmail.com
Datum: elke 3e dinsdag van de maand 
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur, de koffie/thee staat dan voor u klaar.
Locatie: De Veste
Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie Rosenbrand 

Leeskringen
Ervaringen, gedachten en emoties delen met andere lezers geeft het lezen een nieuwe betekenis. Een leeskring schept een unieke manier om met elkaar over literatuur in gesprek te komen. Dat kan weer inspiratie vormen voor nieuwe activiteiten. Doe ook mee en meldt u aan.
Datum: om de maand, op een woensdagavond.
Locatie: bij één van de lezers zelf
Informatie: Sandra de Vreede 

De Veste bibliotheek
De Veste heeft een kleine bibliotheek. >>