Activiteiten voor volwassenen

Voorbedegroep 
Voorlopig is de voorbedegroep overgestapt op voorbede per e-mail.
Als u gebedspunten heeft, mail ze gerust naar onderstaand e-mailadres! 
Per maand zijn er twee bijeenkomsten op maandag van 19.15 tot 20.00 uur.. .
Voel je welkom om met ons mee te bidden. 
Wil je graag gebed, voor jezelf of voor een ander, bel of mail ons.
We bidden ook zonder namen te noemen.
Ineke Couprie, tel. 533909, Marjon van der Lugt, Margreet Scholten, tel. 0640944296 en  Nelleke Harkema tel.532431 

Inloopochtend met koffie 
De inloop/ koffie ochtenden op de 3e dinsdag van de maand zijn weer van start gegaan. 
De eerstvolgende ochtend is op dinsdag 19 april.

De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.
Datum: elke 3e dinsdag van de maand
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur, de koffie/thee staat dan voor u klaar.
Locatie: De Veste (kerkzaal/parkeerplaats}
Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie Rosenbrand

Leeskringen
Ervaringen, gedachten en emoties delen met andere lezers geeft het lezen een nieuwe betekenis. Een leeskring schept een unieke manier om met elkaar over literatuur in gesprek te komen. Dat kan weer inspiratie vormen voor nieuwe activiteiten. Doe ook mee en meldt u aan.
Datum: om de maand, op een woensdagavond.
Locatie: bij één van de lezers zelf
Informatie: Sandra de Vreede 

De Veste bibliotheek
De Veste heeft een kleine bibliotheek. >>