Activiteiten voor volwassenen

Voorbedegroep 
We komen elke twee weken bij elkaar om te bidden voor gemeente, de predikant en allerlei andere zaken die zich in de wereld en onze levens voordoen.
De data zijn te vinden in de Zondagsbrief en het kerkblad.
De voorbede is altijd op een maandagavond van 19.15-20.00 uur, meestal in de Kerkzaal van De Veste.
Iedereen is uiteraard welkom om mee te bidden!
Mocht u een gebedspunt hebben, bel of mail een van ons gerust. Marjon van der Lugt, Margreet Scholten, tel. 0640944296 en  Nelleke Harkema tel.0182-532431 

Inloopochtend met koffie 
De inloop/ koffie ochtenden op de 3e dinsdag van de maand zijn weer van start gegaan. 
De eerstvolgende ochtend is op dinsdag 19 april.

De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.
Datum: elke 3e dinsdag van de maand
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur, de koffie/thee staat dan voor u klaar.
Locatie: De Veste (kerkzaal/parkeerplaats}
Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie Rosenbrand

Leeskringen
Ervaringen, gedachten en emoties delen met andere lezers geeft het lezen een nieuwe betekenis. Een leeskring schept een unieke manier om met elkaar over literatuur in gesprek te komen. Dat kan weer inspiratie vormen voor nieuwe activiteiten. Doe ook mee en meldt u aan.
Datum: om de maand, op een woensdagavond.
Locatie: bij één van de lezers zelf
Informatie: Sandra de Vreede 

De Veste bibliotheek
De Veste heeft een kleine bibliotheek. >>