Media en links

Protestants Kerknieuws Gouda
Het Protestants Kerknieuws Gouda is het informatieblad van alle wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Gouda. Het blad verschijnt elke drie weken en geeft informatie over de wijkgemeenten en de Goudse gemeente, maar ook over nieuws van en over provinciale en landelijke kerkorganen.

Zondagsbrief
De Zondagsbrief van wijkgemeente De Veste wordt wekelijks - met uitzondering van de zomervakantie - samengesteld en vermenigvuldigd door Maaike Smink, Bert de Geus en Karla van Midden. De verantwoordelijkheid voor de uitgifte van de Zondagsbrief berust bij de Wijkkerkenraad. Aanlevering kopij vóór donderdagavond 19.00 uur via zondagsbrief@devestegouda.nl. De Zondagsbrief (aangepaste versie vanwege privacyregels) is ook te lezen via de pagina Actueel.

Digitale ledensite
Login ledensite
Wachtwoord vergeten/ wijzigen
Instructies? Klik hier >>

YouTube kanaal Wijkgemeente De Veste Gouda
Via de link naar het YouTube-kanaal kunt u de online dienst bekijken. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via beamer@devestegouda.nl

www.kerkomroep.nl
Via www.kerkomroep.nl zijn kerkdiensten live, maar ook later te beluisteren. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via beamer@devestegouda.nl

Kerkradio
Kerkradio niet meer via de kabel
In de komende tijd zijn veranderingen op komst rond de wijze waarop de kerkdiensten via “het kastje” de huiskamer binnenkomen. De doorgifte van het signaal via de kabel gaat stoppen, wat betekent dat de kerkradionetten voor de Oostpoort, de Westerkerk, de Veste en de Ontmoetingskerk worden beëindigd.
Wanneer u van de kerkradio voor de diensten uit de vier eerstgenoemde kerken gebruik maakt en er is nog geen contact met u opgenomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten aan de contactpersoon voor Kerkradio: Cees van der Burg., tel 0182  526666. Meer informatie >>

Links naar andere relevante websites:
Burennetwerk
't Swanenburghs hofje
Protestantse Kerk Gouda
Kerk en vluchteling
Licht voor Gouda 
Inloophuis Domino
Noodfonds
Raad van Kerken
Voedselbank

Non-foodbank
Klussendienst
Werelddiaconaat Gouda

STEP, Protestants Jeugdcentrum
Radio Gouwestad
Feest van de Geest
NesAmmim
De Herberg
Jong Protestant
Christelijke vakantieparken