Bijzondere diensten in De Veste

Taizé viering in Gouda
Drie maal per jaar is er op zondagavond een Taizéviering in De Veste in de maanden februari, juni en oktober. 
Eerstvolgende viering is op zondagavond  29 oktober om 19.30 uu
Een eenvoudige, sfeervolle viering met het zingen van liederen uit Taizé, en luisteren naar muziek, met korte lezingen, met gebed en stilte. Een aantal musici begeleiden de viering. 

Er zijn Taizebundels in de kerk beschikbaar en voor auditief beperkten zijn er kopieën van de uitgewerkte liturgie beschikbaar.
Van harte welkom!

Thomasviering
In deze viering is er gelegenheid om op een persoonlijke, eigen wijze het geloof tot uitdrukking te brengen. Na het zingen van een aantal liederen en een korte meditatie is er volop ruimte voor eigen inbreng die we 'de heilige chaos' noemen:
- een kaarsje aansteken en mediteren bij de iconen
- een gebed opschrijven en dat op de gebedswand bevestigen
- een voorbede vragen
- een persoonlijke zegen met handopleging ontvangen bij de knielbank.
  Ook kinderen  kunnen een persoonlijke zegen ontvangen.
- meezingen van liederen uit diverse bundels 
- gewoon stil zijn en de sfeer ondergaan ...
- tot slot delen we in een grote kring brood en wijn.

Liturgische vieringen

De viering van de Maaltijd van de Heer
De Maaltijd van de Heer wordt meestal in een lopende viering gevierd. Iedereen die zich met Christus verbonden voelt en aan de Maaltijd wil deelnemen is welkom. Ook kinderen mogen deelnemen. (N.b: wie in de Veste met de zondagsbrief in de hand ter communie gaat geeft daarmee aan een zegen met handoplegging te willen ontvangen. Ook kinderen kunnen deze zegen ontvangen).
Op de zondagen waarop de Maaltijd wordt gevierd zamelen we artikelen in voor de Voedselbank, zoals koffie, thee, wasmiddelen en andere producten met een lange houdbaarheid.

De viering van de Doop
Dopen is een feest en gebeurt altijd tijdens de eredienst op zondag. Ouders die hun kinderen willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant of de scriba.

Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In de ochtenddienst worden dan de overleden gemeenteleden, hun namen worden dan genoemd en er wordt een kaars aangestoken. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om een kaarsje aan te steken en zo hun dierbaren te gedenken..

De Belijdenisdienst
Ieder jaar wordt er gelegenheid gegeven om belijdenis van je geloof af te leggen. Je beaamt dan zelf dat je gelooft, bij God wilt horen, christen wilt zijn… Voorafgaand aan de belijdenisdienst is het mogelijk om belijdeniscatechese te volgen. Denk je erover om belijdenis te doen? Neem dan contact op met de predikant.

Overige diensten