Taizéreis en vieringen

Taizévieringenin Gouda en Reeuwijk  
Er wordt samen gewerkt rondom deze vieringen met De Ark, De Oostpoort en De Veste.
De Taizéviering  van 14 juni 19.00 uur in De Veste is geannuleerd.
In het najaar zal bekeken worden of de viering in oktober doorgang kan
vinden.
Een eenvoudige, sfeervolle viering waarin we van de liederen van Taizé
zullen zingen.
Vanaf 18.30 uur is er de mogelijkheid om in te zingen.
Van harte welkom. 

Jaarschema Taizévieringen 2020/2021: 
oktober: De Veste
november: De Ark
december: De Oostpoort
januari: De Oostpoort
februari: De Veste