Muziek

Liedboek
Zingen is een wezenlijk onderdeel van de viering. Zo houden we, ondersteund door pianoklanken, de lofzang gaande ter ere van God. Hierbij maken we gebruik van het liedboek uitgave 2013.

Pianisten
s Zondagsmorgens bij binnenkomst in de Veste horen we meteen al de feestelijke klanken van de piano. Een aantal pianisten zet zich bij toerbeurt in om de gemeentezang zo professioneel mogelijk te begeleiden.
Vaste begeleiders: Tonio van Pijpen, Thomas Loef en Ruud Buitink
Invallers: Wim Blacquière, David Jan van Meeuwen en Henk Rothfusz

2U
2U (To You) is de muziekgroep van de Veste. Een aantal keer per jaar begeleidt 2U de dienst. Met fluit (Dorinde IJdo), klarinet (Martin Torn), gitaar (David Gast), contrabas (Christoffel Kik), percussie (Willem-Jan de Rooij) en vleugel (Tonio van Pijpen) kunnen allerlei soorten muziek worden gemaakt. Tijdens de diensten komen dan ook liederen uit verschillende bundels langs: uit Iona, Youth for Christ, de Oosterhuisbundel, maar ook gewoon uit het liedboek.
Contactpersoon: Tonio van Pijpen