Activiteiten voor jongeren in 2020/2021

Vervolg op Club 'Jantje'voor jongeren van 15+
Al jaren draait op vrijdagavond Club Jantje voor de jongeren van 12 tor circa 15 jaar.
Deze club wordt, mede door de bezielende leiding van Tim en Roland, al jaren goed bezocht.
Tegelijk is Dominee David weer op zondagavonden Sundays begonnen voor jongeren van circa 18 jaar.

Het gat tussen deze clubs wordt nu heel voelbaar omdat er nogal wat jongeren te oud worden voor Club Jantje.  
Judith en Peter pakken de handschoen op om dit gat op te vullen. Samen met de jongeren gaan ze de balans zoeken tussen een stuk gezelligheid en het inhoudelijk gesprek. Die mix past ook bij deze doelgroep.

Deze nieuwe club komt op zondagavond 14 november om 19.30 voor het eerst bij elkaar op Krugerlaan 71.
De eerste 8 jongeren hebben zich al aangemeld en er is natuurlijk ruimte voor meer. Meld je aan bij peter@betterworktogether.nl

Catechisatie
De catechese voor de tieners heeft een tijd stilgelegen. We willen daar nu weer verandering in brengen.
Op de dinsdagen 9, 16 en 23 november is er van 19.15 tot 20.00 uur catechese in de Veste.
We hebben dan een groep van jongeren vanuit de Ontmoetingskerk en de Veste.
Zit je in klas 1, 2 of 3 van de middelbare school? Dan is dit een activiteit voor jou!

Wat is dat, catechisatie? 
In de kerk draait het om geloven in God en in Jezus. Om te weten in wat voor een God wij geloven hebben we de Bijbel. Maar ook van mensen kunnen we veel leren, want de kerk bestaat al pakweg 2000 jaar.Geloven in God en Jezus is niet een ‘vaag gevoel’, maar heeft alles te maken met jouw leven vandaag. Met wat jij meemaakt, denkt, voelt. Met wat goed is om te doen of juist te laten. Op school, thuis en in je vrije tijd. Samen proberen we te ontdekken wat dit geloven van de kerk betekent, zodat je zelf (nog beter) kunt kiezen of dat iets voor jou is. Dit aanbod noemen we in de kerk ‘catechisatie’.

Hoe ziet catechisatie eruit? 
Met een groep leeftijdsgenoten kom je een aantal avonden een uurtje bij elkaar. Wij zorgen voor een programma, want je komt natuurlijk niet voor niets.Samen zullen we allerlei verschillende onderwerpen bespreken. Er is altijd ruimt voor jullie wensen en vragen en er wordt gelukkig ook veel gelachen..

Hoe doe je mee? 
Kom naar de eerste avond op dinsdag 9 november. Nog prettiger is het wanneer je tevoren even laat weten of je komt. Dat kan via mail of whatsapp.Ook als je deze eerste keer niet kunt, maar wel mee wilt doen, of andere vragen of opmerkingen hebt kun je contact opnemen. Graag ontvangen we ook je 06 -nummer zodat we je kunnen toevoegen aan de app-groep van de catechisatie

Groeten van, 
David van Veen, email: predikant@devestegouda.nl of 06 28426374 
Leonie Bos, email: dsbos@ontmoetingskerkgouda.nl of 06 44848108 

Jeugdwerk tijdens de zondagse viering

Tweede Helft 
De Tweede Helft is voor jongeren van 12-14 jaar (onderbouw van het voorgezet onderwijs) en is een vervolg op de Kindernevendienst. Dit jaar wordt opnieuw gewerkt met de methode Levensparels. Middels leuke werkvormen gaan we hiermee aan de slag.
De jongeren leveren ook een bijdrage aan de dienst dmv de Song for the Young. In afwisseling met de Derde Helft zal er eens in de drie weken op zondagmorgen een  Tweede Helft moment zijn. 

De leiding van de Tweede Helft bestaat uit Nanda Ruigrok, Tamar Karman, Dorien Uittenbogaard en Marianne Aantjes 

Derde Helft 
De Derde Helft is voor jongeren van ca. 15-18 jaar en een vervolg op de Tweede Helft. Per mail en via een app-groep wordt je op de hoogte gesteld van de data.
Sta je nog niet op onze maillijst of in de app groep, maar wil je graag weten wanneer er 3e helft is of misschien sowieso wat meer informatie? Stuur dan een mailtje naar de Derde Helft.
In afwisseling met de Tweede Helft en de Kindernevendienst zal er eens in de drie weken op zondagmorgen een Derde Helft moment zijn. 

De leiding van de 3e Helft bestaat uit Margreet Sturm, Willem Jan de Rooij, Elzeline in 't Veld en Jun Dasselaar. De leiding van de Derde Helft is te bereiken via het e-mailadres:  3ehelftdeveste@gmail.com

Jeugdwerk op zondagavond

Jongerengroep Sundays 
Ook Sundays is weer gestart. Dit is een gespreksgroep voor jongeren vanaf 17 jaar die gemiddeld één keer in de maand samenkomt.
De eerste keer dat we samenkomen is aansluitend/gelijk ná de Taizéviering in de Veste op 31 oktober.
Leuk om die ook gelijk mee te maken. De viering begint om 19.00 uur en rond 20.00 uur komen we dan als groep nog even samen.

De daaropvolgende data zijn:
zondag 14 november en zondagavond 12 december.

Locatie
Inloophuis Domino (Oosthaven 31 C).

We beginnen de 14e november om 19.00 uur en voor de 12e december bespreken we nog even of dit ook met een maaltijd is. Inmiddels hebben we een gezellige enthousiaste groep die het leuk zou vinden als je er bij komt. 
Je kunt altijd even contact opnemen met ds David van Veen (predikant@devestegouda.nl of 06-28426374). Weet je welkom.

Met hartelijke groet, Tamar, Anne Marte en ds. David van Veen

Zondagavond Kerkcafé 
Elke eerste zondag van de maand heeft een thema voor twee verschillende groepen van 15-18 jaar en 18+.
Daarnaast is er nog een spelavond, deze is voor de 15-18 jarigen op de derde zondag van de maand.
De avonden zijn van 20-22 uur in Lumina aan het Omlooppad 2.

Jeugdwerk door de week

Get Together! 
Vrijdagavondclub in de Hof van Sint Jan
Eén keer in de twee weken is er op vrijdagavond tienerclub in de Hof van Sint Jan (Achter de Kerk 10a), speciaal voor tieners uit De Veste, Westerkerk en Ontmoetingskerk. Elke keer is er een thema en er is vooral ook gezelligheid, chips en veel snoep (en ten slotte ook de afwas). Zit je op de middelbare school en ben je niet ouder dan 15? Dan ben je op van harte welkom om 20.00 uur en neem gerust iemand mee! 

Club 'Jantje' 
Club Jantje is weer actief! 
De gezellige club voor tieners van de brugklas tot en met de derde klas  Om de week op vrijdagavond wordt er een clubavond gehouden. Een gezellige avond waarbij gesprekken over geloof afgewisseld worden met leuke, gezellige activiteiten.
Waar: Inloophuis Domino (Oosthaven 31 C).
Hoe laat: van 20.00 uur tot 20.45.
Wanneer: We vinden het fijn als jij ook komt! Roland Uittenbogaard en Tim van Dasselaar

Jeugdwerk (algemeen)

De Protestantse gemeente van Gouda heeft een jeugdcentrum STEP, geïnitieerd door HGJB en JOP.
STEP wil als Protestants Jeugdcentrum in Gouda ondersteuning bieden aan de Protestantse wijkgemeenten bij hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en de geloofsontwikkeling van de jeugd.
Vanuit de acht gemeenten is een algemene jeugdraad gevormd, die met name als klankbordfunctie fungeert voor jeugdwerkers. De jeugdouderling vanuit de Veste maakt deel uit van de WijkJeugdRaad. 

Jeugdwerkers vanaf 1 september 2020 zijn: 
Heidi Koster en Gerard Slingerland 
Gerard is STEP-contactpersoon voor de wijkgemeenten Pauluskerk, Sint-Janskerk en YCF. 
Heidi is contactpersoon voor de wijkgemeenten De Veste, Ontmoetingskerk, Westerkerk en De Oostpoort. 
Adres: 

Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda
Bereikbaar:
T.
338315 E info@step-gouda.nl
Website: www.step-gouda.nl

AGENDA
Jeugdwerkagenda Advent 2021 >>

Jongerendienst in De Veste - 10 oktober, 10:00 uur -'Keuzes maken'

Het thema was: ‘keuzes maken’. Hoe herkenbaar is dat als je erover nadenkt, want bedenk eens hoeveel keuze je wel niet per dag maakt. Kleine en soms ook grote keuzes. Wat ga ik doen vandaag? Welk profiel kies ik? Maar daarbij ook hoe stel ik mijn prioriteiten? En wat kunnen de gevolgen zijn?
Daar gaan we het over hebben met elkaar.
Na de dienst is er weer gezellig koffie en thee. Zin om erbij te zijn? Geef je dan op via: https://jongerendienst.netlify.app/

Tot dan! Groetjes het kernteam, Tamar, Jeldau, Louise, Benjamin, Jun, Tirza. 
Coördinatie: Heidi Koster, jeugdwerker PKN Gouda, e-mailadres: heidi@step-gouda.nl


Taízé reizen 2021

Reis 1: Algemeen
Helaas kon de Taizé reis vanuit Gouda en Reeuwijk met Hemelvaart dit jaar niet doorgaan vanwege Corona. Die reis hebben we daarom doorgeschoven naar Hemelvaart 2021.(Van11 mei -16 mei 2021)
Ik ben gelukkig ook in 2021 in de gelegenheid om als predikant mee te gaan.
Ds. David van Veen

Reis 2: Speciaal voor examenkandidaten
Daarnaast zal STEP ook nog een Taizé reis aanbieden na de eindexamenperiode, begin juni. Van 6 juni – 13 juni 2021
Aanspreekpunt voor die reis is jeugdwerker Heidi Koster. Voor jongeren tussen de 15-29 jaar.
Save the date!