Colofon

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het webteam van de Veste. De redactie besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Toch is het mogelijk dat informatie is opgenomen die niet correct, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Het auteursrecht voor de informatie die deze website verstrekt, ligt bij de redactie. Dit geldt ook voor beeldmerken en fotomateriaal.

De kerkenraad van De Veste is algemeen eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud van de website. De kerkenraad heeft het mandaat voor de uitvoering van het verzorgen van de inhoud van de website overgedragen aan de redactie. Lees meer in het Webstatuut.

Privacy en de AVG binnen de Protestantse Kerk Gouda. Lees meer op de site van de Protestantse Kerk Gouda >>

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met de redactie.