Diaconaat

Diaconie wijkgemeente De Veste
In wijkgemeente De Veste zijn per 1 oktober 2021 onderstaande diakenen werkzaam. Zij werken samen met de ambtsdragers die werkzaam zijn in het pastoraat. De diakenen van de Veste zijn:

vacant voorzitter
vacant cluster Werelddiaconaat
vacant secretaris Diaconie PKN Gouda
Nelleke Harkema cluster Rijkdom en Armoede
Hans Quakkelaar cluster Kerk en Vluchteling
vacant cluster Ouderen en Welzijn
Carien Blacquière cluster Jeugddiaconaat

Hulpvragen en omzien naar elkaar
Gemeenschap zijn betekent dat je wilt omzien naar elkaar. De diaconie probeert te helpen als er acute financiële problemen zijn en als mensen vastlopen in de bureau­cratie. Maar haar zicht is beperkt en ook de pastorale medewerkers hebben niet met iedereen geregeld contact. Heeft u - als gemeentelid - hulp nodig of kent u nu iemand in uw omgeving, waarvan u weet of ver­moedt dat die hulp nodig heeft, laat het dan weten.
Diaken Rijkdom & Armoede, Nelleke Harkema of diaconaal consulent, Nelleke de Jong, zij is werkzaam voor de thema's armoedebestrijding, ouderenwerk, statushouders en werelddiaconaat. 
Aanwezig:dinsdag en donderdag.
Emailadres van Nelleke de Jong is:  nelleke.de.jong@pkngouda.nl
Mobielnummer is: 06-86874664  

Flyer van Sociaal Team Gouda met diaconale doeleinden
Het Sociaal Team Gouda heeft samen met bekende diaconale organisaties een flyer
ontwikkeld die vanaf 1 november 2020  huis aan huis wordt bezorgd.

De activiteiten van de gezamelijke PKN diaconieën zijn zeer divers. Wilt u weten wat de diaconie allemaal doet, kijk dan bij de PKN website en lees het werkverslag van de diaconaal consulent

Hoe helpt de Protestantse Kerk mensen in armoede?
De feiten en cijfers rond armoedebestrijding door de Protestantse Kerk op een rijtje. Dat werk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie, in Nederland en wereldwijd. Een indrukwekkend overzicht van het vele werk dat gemeenten en diaconale organisaties verzetten. Lees verder 

150.000 euro beschikbaar voor projecten die verbinden
Droomt u een samenleving die een grotere impact maakt in het leven van een ander? En hebt u ideeën voor een initiatief dat samenbrengt? Kerk en Wereld, fonds binnen de Protestantse Kerk, stelt 150.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan verbinding. Vier projecten maken kans op dit bedrag.
Dien voor 1 december 2021  uw projectvoorstel in >>

Kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp.

Verdere informatie en meer lezen op pagina Diaconaal consulenten 

Een bijdrage voor de diaconie Gouda kunt u storten op:
IBAN: NL17INGB 0000 4801 55 t.n.v. diaconie Protestantse Kerk Gouda
IBAN: NL70INGB 0000 0041 92
IBAN: Nl 54RABO 0373 7372 70(SKG rek.nr.) t.n.v. diaconie Protestantse Kerk Gouda