Bereikbaarheid Pastoraat en Diaconaat

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
Keert zich stil tot Hem

Bereikbaarheid Pastoraat en diaconaat 

Pastoraat
Eveline de Rooij-'t Hart ( plussers 50 – 70 jaar ) telefoon 06-15362267, email: evelinedr0801@hotmail.com
Freda ten Hooven ( senioren) telefoon 0182-539338, e-mail: fredatenhooven@gmail.com

Diaconaat
Eelko de Groot, email: eelkodegroot69@gmail.com 

Nieuw-Ingekomen in onze gemeente
Voor Nieuw-Ingekomenen worden kennismakingsavonden georganiseerd. De organiastie is in handen van:
Jacqueline Loef, email: jacqueline.loef@devestegouda.nl 
Annette Griffioen, email: a.griffioen@xs4all.nl

Scribaat van De Veste
1e scriba: Marjan Woudstra, tel. 0182 -532886, scriba@devestegouda.nl
2e scriba: Zwanet Wagenaar, scriba@devestegouda.nl 
Postadres: Ronsseweg 3-105, 2803 ZA Gouda 

Predikant
Ook kunt u bellen met de predikant, ds David van Veen 06-28426374 of mailen: predikant@devestegouda.nl