Bereikbaarheid Pastoraat en Diaconaat

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
Keert zich stil tot Hem

Bereikbaarheid  Pastoraat en diaconaat 

Pastoraat
Piet Stoevelaar ( plussers 50 – 70 jaar ) 0182–570585; e-mail: pstoevel@gmail.com
Arja Sluiter ( senioren) telefoon 06-10204889, e-mail: a.a.sluiter@kpnmail.nl
Freda ten Hooven ( senioren) telefoon 0182-539338, e-mail: fredatenhooven@gmail.com

Diaconaat
Hans Quakkelaar, email:  hans.quakkelaar@tiscali.nl ; m.  06 51137615

Predikant
Ook kunt u bellen met de predikant, ds David van Veen 06-28426374 of mailen: predikant@devestegouda.nl