Bereikbaarheid Pastoraat en Diaconaat

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
Keert zich stil tot Hem

Bereikbaarheid  Pastoraat en diaconaat 

Pastoraat
Piet Stoevelaar ( plussers 50 – 70 jaar ) telefoon 0182 – 57 05 85, e-mail: pstoevel@gmail.com
Arja Sluiter ( senioren) telefoon 06 – 10 20 48 89, e-mail: a.a.sluiter@kpnmail.nl
Freda ten Hooven ( senioren) telefoon 0812 – 53 93 38, e-mail: fredatenhooven@gmail.com

Diaconaat
Willen Wouter Aantjes e-mail: wwaantjes@gmail.com

Predikant
Ook kunt u bellen met de predikant, ds David van Veen 06 – 28 42 63 74 of mailen: predikant@devestegouda.nl