GoudAder Lezingen, 2023/2024 >>

Arjo Klamer 01

Donderdag  23 mei 2024 

Prof. dr. Arjo Klamer

Een waardevol leven om van te genieten

In de vijfde en laatste GoudAder-lezing van seizoen 2023-2024 staan de ‘Levensgenieters’ centraal. In de Bijbelse context zijn deze levensgenieters de mensen die rijkdom of een vooraanstaande positie hebben.

Jezus ontzegt hen niet dat ze genieten, hij wijst hen wel op de beperkingen van hun levensstijl en hij relativeert hun rijkdom. Natuurlijk is het niet verkeerd om van het leven te genieten en welvarend te zijn. Maar lopen we niet het risico dat we in onze drang naar overvloed de dingen die er echt toe doen uit het oog verliezen?

Niet als we afgaan op de boodschap die de commerciële wereld lijkt af te geven, want volgens die boodschap worden wij als mensen immers gelukkig van veel geld en vooral veel consumeren. Hoe meer hoe beter!

De vraag is echter of dat wel klopt. Laten we daarom bij onszelf te rade gaan en over de volgende vragen nadenken: Wat is het dat het leven daadwerkelijk waardevol maakt? Waar gaat het uiteindelijk om?

In deze lezing kijkt Arjo Klamer met ons naar het begrip van welvaart en rijkdom in de huidige tijd. Hoe kijken we tegenwoordig eigenlijk naar de ‘Levensgenieters’ in onze samenleving? Is veel geldelijke winst nog steeds het hoogste doel of zijn er andere manieren om ons handelen te waarderen?

Het antwoord op deze vragen ligt wellicht in de ‘Humane economie’. Aan de hand van dit begrip zal Arjo Klamer aangeven dat het beeld dat de ‘Standaard economie’ geeft de werkelijkheid vertekent. Vanzelfsprekend is de financiële wereld belangrijk, maar ze is instrumenteel voor een andere economie die zoveel waardevoller is. Het is dus maar hoe je de wereld beziet: Een onderzoek naar wat ons werkelijk gelukkig maakt.

Prof. dr. Arjo Klamer is gasthoogleraar Humane Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder is hij als hoogleraar Economie van kunst en cultuur verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2014 en 2017 was hij – namens de SP – wethouder Sociale Zaken en Participatie in de gemeente Hilversum.