GoudAder Lezingen, 2023/2024 >>

Marianne thieme 2

Dinsdag  5 maart 2024 

Marianne Thieme, De gedrevenen

Jezus spreekt veel mensen aan en velen volgen hem. Het volgen van Jezus wordt echter heel verschillend ingevuld. In de Bijbel staan veel verhalen over mensen die Jezus volgen, aan wie wij ons kunnen spiegelen. We lezen daar over vijf typen volgelingen: De ‘gevers’, de ‘twijfelaars’, de ‘gedrevenen’, de ‘levensgenieters’ en de ‘anders gelovigen’.

Deze vijf typen volgelingen vormen de inspiratie voor de GoudAder-lezingen van dit seizoen. De lezing van 5 maart 2024 gaat specifiek over de ‘gedrevenen’. We hebben Marianne Thieme bereid gevonden deze lezing te verzorgen. Zij zal vertellen over hoe haar geloof haar inspireert om op te komen voor dieren, natuur en milieu, voor het kwetsbare. Over hoe veel mensen die zich zorgen maken over hun toekomst en die van de aarde houvast vinden en inspiratie halen uit het Christelijk geloof èn het verhaal van de schepping.

Ook deze keer zal er gelegenheid zijn voor het stellen van persoonlijke vragen. Deze lezing wordt u van harte aanbevolen!

Marianne Thieme was jarenlang het gezicht van de Partij voor de Dieren. Ze staat bekend als een revolutionair politica, met uitgesproken ideeën en standpunten. Afgelopen zomer studeerde Thieme af als theoloog en verdiepte zich in oude bronnen en spiritualiteit.