Vespers in de Sint - Janskerk

In deze periode worden wekelijks op woensdagavond in het koor van De Sint-Janskerk online vespers gehouden. Een gezamelijk moment van bemoediging in het midden van de week.
Via een livestream kunt de Vespers vanuit het koor van de Goudse Sint Jan om 19.30 uur volgen via: https://vespersgouda.nl
Ook kunt u later de vesper terugkijken. Ook een orde van dienst is daar te vinden. 

Vaste elementen van dit getijdengebed zijn bijvoorbeeld:
• het gezongen Psalmgebed;
• een lezing uit de Schrift;
• ‘Musica pro Deo’, muziek als offer aan God;
• het Magnificat, de Lofzang van Maria;
• gebeden.

De vespers zijn één van de zeven getijdengebeden die dagelijks in de kloosters worden gebeden. Bij het vallen van de avond prijzen we God voor het licht van de voorbije dag en bidden we Hem dat Hij Zijn licht niet zal onthouden in de komende nacht. Daarnaast is er ook ruimte voor verstilling en schoonheid. Misschien moet je een beetje wennen aan de vorm, maar probeer het gewoon eens. Het avondgebed duurt zo’n 30 minuten. Een kleine gelegenheidscantorij verleent haar medewerking. 

Vespers in de Sint-Janskerk

Met ingang van 2019 is er maandelijks op woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur een Avondgebed (Vespers) in het koor van de Sint Jan. In deze tijd van Corona-crisis vinden de Vespers wekelijks plaats.

De Vespers gaan uit van de Protestantse Gemeente Gouda. De voorgangers zijn als predikant of gemeentelid betrokken bij de verschillende kerkelijke wijkgemeenten. De kerkmusicus van de Sint Jan, stadsorganist Gerben Budding, is verantwoordelijk voor de instrumentale en vocale muziek. De vesperscantorij is wisselend van samenstelling, al naar gelang de muziek het vraagt, en bestaat uit ervaren zangers uit de Protestantse Gemeente Gouda en daarbuiten.

De Vespers beogen het muzikale, culturele en spirituele erfgoed van de kerk te ontsluiten voor een breed publiek: van toevallige voorbijganger tot doorgewinterde kerkganger, iedereen is van harte welkom. Met de Vespers geeft de kerk ten diepste ook gehoor aan de opdracht van haar Heer: ‘Waakt te allen tijde, biddende…’ (Luc. 21:36). Bij het vallen van de avond prijzen we God voor het licht van de voorbije dag en bidden we God dat Hij zijn licht niet zal onthouden in de komende nacht. Er is ruimte voor verstilling en voor schoonheid.

We volgen de klassieke orde van dienst voor de Vespers. Vaste onderdelen zijn daarbij het onberijmde Psalmgebed, Schriftlezing, één van de Cantica en de gebeden. Zodra het weer mogelijk is, zullen er voorafgaand aan de Vespers korte toelichtingen en oefenmomenten zijn om zo met elkaar te groeien in deze vorm van vieren.
De Vespers zouden niet mogelijk zijn zonder de medewerking van de Stichting Goudse Sint-Jan.

Voor meer informatie en de livestreams: https://vespersgouda.nl
De Vesperscommissie: André Dingemanse, ds. David van Veen, Gerben Budding, Joas van der Schoot en ds. Marco Batenburg