Vespers in de Sint - Janskerk

Vespers bezoeken

De vespers worden iedere woensdag gehouden in het koor van de Sint-Janskerk, tenzij anders aangegeven. 
Bij de vieringen wordt gebruikgemaakt van het Liedboek: Zingen in huis en kerk (2013). Er is een beperkt aantal exemplaren aanwezig in de kerk. Bezit u zelf een exemplaar, dan is het fijn als u dat mee kunt nemen naar de vieringen. 
Binnenkomst via het zogenaamde Zuidportaal:

Vaste elementen van dit getijdengebed zijn bijvoorbeeld:
• het gezongen Psalmgebed;
• een lezing uit de Schrift;
• ‘Musica pro Deo’, muziek als offer aan God;
• het Magnificat, de Lofzang van Maria;
• gebeden.

De vespers zijn één van de zeven getijdengebeden die dagelijks in de kloosters worden gebeden. Bij het vallen van de avond prijzen we God voor het licht van de voorbije dag en bidden we Hem dat Hij Zijn licht niet zal onthouden in de komende nacht. Daarnaast is er ook ruimte voor verstilling en schoonheid. Misschien moet je een beetje wennen aan de vorm, maar probeer het gewoon eens. Het avondgebed duurt zo’n 30 minuten. Een kleine gelegenheidscantorij verleent haar medewerking. 

Vespers in de Sint-Janskerk

De Vespers gaan uit van de Protestantse Gemeente Gouda. De voorgangers zijn als predikant of gemeentelid betrokken bij de verschillende kerkelijke wijkgemeenten. De kerkmusicus van de Sint Jan, stadsorganist Gerben Budding, is verantwoordelijk voor de instrumentale en vocale muziek. De vesperscantorij is wisselend van samenstelling, al naar gelang de muziek het vraagt, en bestaat uit ervaren zangers uit de Protestantse Gemeente Gouda en daarbuiten.

De Vespers beogen het muzikale, culturele en spirituele erfgoed van de kerk te ontsluiten voor een breed publiek: van toevallige voorbijganger tot doorgewinterde kerkganger, iedereen is van harte welkom. Met de Vespers geeft de kerk ten diepste ook gehoor aan de opdracht van haar Heer: ‘Waakt te allen tijde, biddende…’ (Luc. 21:36). Bij het vallen van de avond prijzen we God voor het licht van de voorbije dag en bidden we God dat Hij zijn licht niet zal onthouden in de komende nacht. Er is ruimte voor verstilling en voor schoonheid.

We volgen de klassieke orde van dienst voor de Vespers. Vaste onderdelen zijn daarbij het onberijmde Psalmgebed, Schriftlezing, één van de Cantica en de gebeden. De Vespers zouden niet mogelijk zijn zonder de medewerking van de Stichting Goudse Sint-Jan.

Voor meer informatie : https://vespersgouda.nl
De Vesperscommissie: André Dingemanse, ds. David van Veen, Gerben Budding, Joas van der Schoot en ds. Marco Batenburg