Bloemen

Bloemen deze week
De bloemengroep maakt iedere week een liturgische bloemschikking. Deze en eerder gemaakte schikkingen kunt u hier bekijken.

Bloemengroet voor ......
De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente naar een gemeentelid gebracht. Tijdens het welkomswoord aan het begin van de dienst kan elk gemeentelid aangeven dat hij of zij de bloemen weg wil brengen. Een mooi moment voor ontmoeting!
Weet u iemand die door de bloemengroet extra in het Licht mag worden gezet, voor blijde of verdrietige omstandigheden. Geef dan uw verzoek of tip door aan de scriba. Zij stelt het op prijs als u even de aanleiding voor uw verzoek aangeeft.

Bloemengroep
De bloemengroep zet zich, met veel enthousiasme en creativiteit, in om de vieringen met kleur en fleur te onderstrepen. Bij toerbeurt maakt een van de leden een symbolisch bloemstuk voor de komende eredienst. 
Het uitgangspunt voor het symbolisch bloemstuk is de schriftlezing of het thema dat die zondag centraal staat. Daaruit worden de kernwoorden gehaald en vervolgens de geschikte symbolen bijgezocht. Lijnen zijn daarvan een mooi voorbeeld, ze kunnen begrippen uitdrukken als ontferming, ontmoeting, samenzijn, geborgenheid, oorlog, enz. 
Daarnaast zijn kleuren en getallen van belang, in de bijbelse traditie hebben deze altijd een betekenis. Denk aan de kleur wit, als symbool van reinheid, rood van liefde en haat, oranje en geel van vurigheid en Licht. Bij getallen valt te denken aan 7, het getal van de volheid, 3 het getal van de drie-eenheid, enz. Ook zijn voorwerpen in de schikking te gebruiken, bijvoorbeeld een stukje rots (hoeksteen, steen des aanstoots), een kaars (het licht), een kruis of een hart. En de bloemen zélf hebben natuurlijk betekenis. Zo kan de zonnebloem symbool staan voor het Licht, de klimop voor trouw en onsterfelijkheid of het viooltje voor de drie-eenheid.
Bij het bloemstuk op de kansel hoort een kaartje waarop de uitleg van het bloemstuk staat, of een gedicht, zodat de symboliek duidelijk wordt.

Wilt u meer weten over symbolisch bloemschikken  dan kunt u mailen naar onze contactpersonen Lia Blok: en Ada Reitsma