Uitgelicht


Actie Kerkbalans 2022 


Nieuwsbrief Actie Kerkbalans 23 januari 2022
Als u nog niet digitaal had toegezegd, is er afgelopen week iemand van de gemeente bij u langs geweest en is een brief overhandigd. 
Deze week kunt u de antwoordenvelop posten op het door de bezorger aangegeven adres of deze zal, wanneer dat niet gedaan is, door de bezorger bij u thuis worden opgehaald. De antwoordenvelop kunt u dan via een mandje/bakje geven. 
Zou u degene die bezorgt/ophaalt hierbij willen helpen?  Ook omdat dit het aantal contactmomenten vermindert. Hier helpt u zo'n 175 vrijwilligers enorm mee! 

Actie Kerkbalans is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. We hopen dat u ook dit jaar onze kerk weer ruim wilt steunen. Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift.

Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk!

Hebt u niet digitaal toegezegd en ook  geen brief gehad, neem dan contact op met het kerkelijk bureau of via 0182-513360


Oproep voor bedrijfshulpverleners in de Veste 

Voor de veiligheid tijdens een kerkdienst is er altijd minimaal één BHV’er of EHBO’er aanwezig. 
Voor het rooster van 2022 zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team. 
Ben je BHV’er, EHBO’er of verpleegkundige dan komen we graag in contact met jou. 
We richten ons alleen op de EHBO en niet op ontruiming bij calamiteiten. 
Gemiddeld word je 1x per maand ingeroosterd op de zondagmorgen. 
Een mooie taak zonder vergaderingen! 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willem-Wouter Aantjes m. 06-34466131 of email: wwaantjes@gmail.com


Gemeente-avond 24 januari 2022 verplaatst
 

De gemeenteavond van aanstaande maandag 24 januari wordt opnieuw verplaatst. 
Binnenkort komt de commissie met een nieuwe datum. 
De begeleidingscommissie voor een nieuw Veste-
Arjen Heijstek, Eveline de Rooij, Arja Sluiter, Rianne Sturm, Roland Uittenbogaard.
(eveline0801@hotmail.com )


Oproep voor nieuwe jaarthema’s

Aan het begin van dit kalenderjaar vragen wij u om eventueel met ideeën te komen voor wat een goed jaarthema zou kunnen zijn. Dit jaar zijn dat de zeven deugden. In de twee jaar daarvoor ging het over kloosterspiritualiteit en de zeven werken van barmhartigheid. Ook is er inmiddels een lijstje ontstaan, ook na eerdere oproepen waaruit wij kunnen putten. Maar meer goede ideeën zijn altijd welkom!

U mag uw ideeën per mail inleveren bij ds David van Veen. De commissie Goudader inventariseert vervolgens de voorstellen en legt dit begin 2022 voor aan de wijkraad die hieruit een keuze zal maken.

Goede ideeën komen dus sowieso op een lijst die als blijvende bron zal dienen. Een jaarthema mag verder best een bepaalde toespitsing hebben, omdat dit helpt om een thema verder te concretiseren.
U kunt uw ideeën tot 1 februari 2022 opsturen naar: predikant@devestegouda.nlStage in De Veste door Sietske Renting

Beste gemeenteleden van De Veste, 
De komende periode zal ik vanwege een pastorale stage in onze gemeente verschillende gemeenteleden spreken. Met plezier stel ik me daarom graag aan u voor. 
Ik ben Sietske, getrouwd, met een dochter en zoon op de basisschool. Ik ben opgegroeid in Groningen en na een aantal jaren in Amsterdam en Delft, wonen we sinds 2006 in Gouda. Sindsdien zijn wij lid van De Veste. Ik heb de gemeente o.a. leren kennen vanuit enkele vespers, jongerenbijeenkomsten en het kerstkoor. 
Na mijn studie theologie ben ik op het landelijk kantoor van de PKN (Utrecht) gaan werken. Een leuke en afwisselende baan die in het teken staat van het bieden van steun aan kerken in het buitenland.
Deze coronaperiode gaf mij een moment van bezinning. Daaruit kwam de wens om te ervaren of ik mij meer wil ontwikkelen richting het pastoraat.
Ik ben dankbaar dat de kerkenraad mij, met begeleiding van Ds. Van Veen, de ruimte wil geven voor een pastorale stage in deze periode tot Pasen.
In dit pastoraat volg ik de plicht tot geheimhouding. Ik hoop enkelen van u de komende periode nader te leren kennen en tot steun te kunnen zijn. 
Met vriendelijke groet, 
Sietske Renting. De Veste viert feest

Voor De Veste wordt 2022 een bijzonder jaar, want het is het jaar waarop wij ons 40-jarig jubileum zullen vieren. 

Helaas doen we dat niet met een 'verjaardagsfeest met koffie en gebak' maar er zal wel gepast aandacht aan worden besteed. Zo is er een 'Veste lied' gecomponeerd dat we dan voor het eerst zullen horen. 
Het komende jaar zullen we met verschillende activiteiten dit jubileum vieren én gaan we tevens verder met het nadenken over de toekomst en ons gemeente-zijn. 
Mooi om juist dat ook het komende jaar te doen en ons zo vast te houden aan wat op die eerste steen van De Veste geschreven staat uit 1 Petrus 2: 5: “ Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.”  

Zondag 9 januari, was er een viering waarin stil werd gestaan bij de ingebruikneming van de kerk 40 jaar geleden. De 1e eredienst werd gehouden op zondag  8 januari 1982,  ds Schoep ging hierin voor.


Impressie van streamen van online vieringen

  • Lees hier de zondagsbrief >>
  • Uitnodiging voor zondag 20 januari >>
  • De bloemengroep maakt iedere week een liturgische bloemschikking >>
  • Wilt u de gehele kerkdienst beluisteren >> 
  • De tekst van de preek vindt u op de pagina: Preek van deze Week >>
  • De tekst van de preek van vorige week is te vinden op de pagina: Preek van vorige Week >> 

Laatste update website 18 november 2021