Uitgelicht

Bezinning

18 april 2021

Gedicht: Zolang er hoop is
Een gedicht over hoop, geschreven door Henri Nouwen.

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
 
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
 
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
 
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
 
(Uit: Openingen rond geloof, hoop en liefde. Uitgave Protestantse Kerk 2013.)

Vraag naar uitbreiding begeleidingsgroep nieuw beleidsplan

15 april 2021

De kerkenraad wil graag komen tot een nieuw beleidsplan, en heeft dit keer voor een andere aanpak gekozen. Het is de bedoeling dat wij als gemeente van De Veste met elkaar in gesprek gaan om te komen tot de kern van wat wij willen zijn als gemeente de komende 4 jaar. Er is door de kerkenraad  een begeleidingsgroep ingesteld, die ons als gemeente hierin gaat begeleiden.  
De groep gaat niet zelf het beleidsplan bedenken, maar zal samen met de gemeente activiteiten organiseren waaruit speerpunten uit de gemeente zelf naar voren zullen komen. Deze begeleidingsgroep bestaat voor de helft uit kerkenraadsleden. Een externe adviseur begeleidt deze groep. Vanuit de kerkenraad zitten Arjen Heijstek, Arja Sluiter en Rianne Sturm in deze begeleidingsgroep.

Aanvulling gevraagd
Om de groep aan te vullen zijn we nog op zoek naar drie gemeenteleden. We hebben gekeken welke eigenschappen aanwezig zouden moeten zijn om een succesvol team te formeren. Wat wij nog missen in ons team is iemand die vlot is met de interne communicatie binnen de Veste. Deze persoon is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten, en is altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Ook iemand die goed kan enthousiasmeren en mensen meenemen zal een welkome aanvulling zijn. Leeftijd is geen criterium, maar juist ook voor jongeren kan het erg leuk (en leerzaam) zijn om met ons mee te doen! 

Ken je/Kent u gemeenteleden waarvan je/u denkt die we hiervoor kunnen benaderen? Of wil je/wilt u zelf deelnemen aan deze begeleidingsgroep? Stuur dan uiterlijk 27 april een mailtje naar Arja Sluiter, a.a.sluiter@kpnmail.nl. Als je eerst iets meer wilt weten om te kunnen besluiten of je jezelf aanmeldt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Arjen Heijstek , Arja Sluiter en Rianne Sturm 

Statushouders blij met paasgroeten

07 april 2021

 De week voor Pasen hebben we in Gouda statushouders blij kunnen maken met een paasgroet vanuit onze gezamenlijke PKN kerken. Gemeenteleden hebben hiervoor kaarten geschreven met vriendelijke en bemoedigende woorden in deze, voor velen, moeilijke periode. Samen met paaseitjes en een potje blauwe druifjes zijn de kaarten bij 65 families en alleenstaanden in heel Gouda bezorgd.
Namens deze nieuwe Gouwenaren heel erg bedankt voor jullie hartelijke woorden!  
De diakenen van cluster Kerk en Vluchteling

Terugblik op de digitale Ontmoetingsbijeenkomst De Veste op 8 maart

03 april 2021

De inleiding werd verzorgd door Elly Snaterse. Zij deed dat aan de hand van een citaat uit het dagboek van Etty Hittesum: ‘Het verstoorde leven’, van 12 juli 1942.
Na een korte inleiding door Elly (ca. 10 minuten) zijn we in ‘digitale’ groepjes uit elkaar gegaan, om aan de hand van twee vragen met elkaar in gesprek te gaan (30 minuten). Die twee vragen luidden:
Wat raakt u in deze tekst of wat vindt u moeilijk?
Wat zegt deze tekst ons in de tijd waarin wij nu leven?
In totaal waren er 45 deelnemers aan deze avond, verdeeld over 35 ‘schermen’. Sommigen namen samen deel.

Na de break-out sessie zijn we weer samengekomen en hebben we een korte enquête gedaan aan de hand van een 8-tal stellingen/vragen.

Dat leverde de volgende resultaten op:
95% van de deelnemers vond de avond goed en voor herhaling vatbaar. Iedereen vond het prettig om aan de hand van een tekst – in kleine groepjes – met elkaar in gesprek te gaan. In veruit de meeste gevallen brachten de vragen het gesprek goed op gang. De tijd die beschikbaar was voor de verdiepende gesprekken werd doorgaans als precies goed ervaren, een enkeling vond het te kort.
Voor bijna iedereen was de reden om deel te nemen tweeledig: de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten èn vanwege de inhoud van de avond.

Over de vraag of de avond voor herhaling vatbaar is was iedereen unaniem: Ja!
33% wil dit wel eens per maand, de rest vindt 4 keer per jaar prettig.
Ofwel, dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.

Met hartelijke groet, Piet Stoevelaar
Meer info over zoomsessies

Belijdeniscatechese 2021

24 november 2020

Vanaf begin 2021 is  ds. David van Veen weer gestart met een belijdenisgroep. Dat betekende dat de deelnemers met elkaar in gesprek zijn gegaan over de grote thema’s van het geloof. De wens/hoop was om met Pasen  eventueel belijdenis te doen. Over ons geloof blijven we altijd in gesprek en mogen we blijven groeien.
 
Esther en Tamar volgden sinds Kerst de belijdeniscatechese en zouden op Paasmorgen belijdenis doen. Omdat de vieringen nog slechts online zijn, is dat moment voorlopig doorgeschoven naar Pinksteren.
Voor vragen over deelname aan een belijdeniscatachese kunt u/jij contact opnemen met ds. David van Veen, M.: 06-28426374 of predikant@devestegouda.nl 

Laatste update website 3 april  2021