Uitgelicht

Kerknieuws digitaal

Na de zomervakantie bestaat er voor de leden van de Protestantse Kerk Gouda de mogelijkheid het Protestants Kerknieuws digitaal te ontvangen.

Het digitaal versturen van het Kerknieuws levert de kerk geen kostenbesparing op. Maar in het kader van de duurzaamheid en in antwoord op verzoeken van gemeenteleden is besloten om de gemeenteleden deze mogelijkheid te bieden.

Wilt u het Protestants Kerknieuws digitaal ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het kerkelijk bureau, e-mail: kerkelijkbureau@pkngouda.nl met vermelding van uw naam en e-mailadres. U ontvangt deze dan vanaf september 2021 via de e-mail. Mocht u naast Kerknieuws digitaal toch de papieren versie willen blijven ontvangen, dan kunt u dit aangeven in de mail.

Mocht u kiezen voor de digitale versie i.p.v. de papieren versie, dan vragen wij ook om een vrijwillige bijdrage, met een richtprijs van € 27,50 per jaar. Mocht u beide exemplaren willen ontvangen, dan blijft het richtbedrag € 27,50 (voor postbezorging € 50,00).

De Veste viert feest

In 2022 bestaat de Veste 40 jaar, alle reden om een feestje te vieren!
De Kerkenraad wil dit jubileum dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Hoe  we dat gaan doen, weten we nog niet. Daarom zoeken we een denktank: gemeenteleden die activiteiten willen bedenken voor dit jubileumjaar.
Activiteiten voor jong en oud en alle leeftijden daartussen. Dat er veel creativiteit in onze gemeente aanwezig is, heeft de coronatijd wel bewezen, dus we hebben er alle vertrouwen in dat er een mooi programma bedacht wordt! Het is de bedoeling om met elkaar te brainstormen over mogelijke activiteiten en een realistisch plan op te stellen. Dit plan wordt voorgelegd aan de Kerkenraad en vervolgens in verschillende werkgroepen uitgewerkt. Het zou fijn zijn als er deelnemers aan de denktank zijn vanuit alle verschillende leeftijdsgroepen. En wie weet is deelname later aan een van de werkgroepen een leuke invulling van een maatschappelijke stage voor een van onze jongeren?  We horen graag wie er mee wil doen!
Aanmelden kan bij Flora van der Wal, via email .
Planning

Impressie van streamen van online vieringen

Na Corona is er veel veranderd in De Veste en zijn we online goed te volgen. Met dank aan ons beamerteam. Er staat nu een mooi filmpje online van wat daar zoal bij komt kijken >> 

Vraag naar uitbreiding begeleidingsgroep nieuw beleidsplan

15 april 2021

De kerkenraad wil graag komen tot een nieuw beleidsplan, en heeft dit keer voor een andere aanpak gekozen. Het is de bedoeling dat wij als gemeente van De Veste met elkaar in gesprek gaan om te komen tot de kern van wat wij willen zijn als gemeente de komende 4 jaar. Er is door de kerkenraad  een begeleidingsgroep ingesteld, die ons als gemeente hierin gaat begeleiden.  
De groep gaat niet zelf het beleidsplan bedenken, maar zal samen met de gemeente activiteiten organiseren waaruit speerpunten uit de gemeente zelf naar voren zullen komen. Deze begeleidingsgroep bestaat voor de helft uit kerkenraadsleden. Een externe adviseur begeleidt deze groep. Vanuit de kerkenraad zitten Arjen Heijstek, Arja Sluiter en Rianne Sturm in deze begeleidingsgroep.

Aanvulling gevraagd
Om de groep aan te vullen zijn we nog op zoek naar drie gemeenteleden. We hebben gekeken welke eigenschappen aanwezig zouden moeten zijn om een succesvol team te formeren. Wat wij nog missen in ons team is iemand die vlot is met de interne communicatie binnen de Veste. Deze persoon is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten, en is altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Ook iemand die goed kan enthousiasmeren en mensen meenemen zal een welkome aanvulling zijn. Leeftijd is geen criterium, maar juist ook voor jongeren kan het erg leuk (en leerzaam) zijn om met ons mee te doen! 

Ken je/Kent u gemeenteleden waarvan je/u denkt die we hiervoor kunnen benaderen? Of wil je/wilt u zelf deelnemen aan deze begeleidingsgroep? Stuur dan uiterlijk 27 april een mailtje naar Arja Sluiter, a.a.sluiter@kpnmail.nl. Als je eerst iets meer wilt weten om te kunnen besluiten of je jezelf aanmeldt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Arjen Heijstek , Arja Sluiter en Rianne Sturm 

Laatste update website 3 april  2021