Uitgelicht

Vacatures in de Kerkenraad

(07 maart 2024)

Het duurt nog even, maar wij laten u hierbij alvast weten dat er in september van dit jaar enkele vacatures binnen de kerkenraad ontstaan. Van een aantal ambtsdragers loopt de ambtstermijn af. Sommige van hen zullen worden herbevestigd, maar er zijn ook enkele ambtsdragers die gaan stoppen. Vooral in het team van ouderlingen kunnen we vanaf september versterking gebruiken. Ouderlingen spelen een mooie en belangrijke rol in het pastoraat bij het omzien naar elkaar, jong en oud. We zoeken drie pastorale ouderlingen, van wie in elk geval één jeugdouderling en een ouderling voor het ouderenpastoraat. Daarnaast zijn we op zoek naar een ouderling-kerkrentmeester, die zich vooral zal richten op onderhoud en de uitdaging van verduurzaming. Het is eventueel ook mogelijk een functie in te vullen los van het lidmaatschap van de kerkenraad, bijvoorbeeld als pastoraal medewerker.

Wij stellen u als gemeente in de gelegenheid om namen in te dienen van gemeenteleden die u zou willen voordragen voor een van deze functies. Deze namen kunt u schriftelijk vóór 31 maart 2024 indienen bij de scriba via: scriba@devestegouda.nl Uiteraard kunt u zich ook melden als u zelf belangstelling heeft. Wilt u meer weten over wat een functie inhoudt, neem dan contact op met Jos Koffijberg via: preses@devestegouda.nl

Vacature voorzitter AK 

(13 maart 2024)

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter zoekt de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk te Gouda met ingang van september 2024 voor de komende vier jaar een voorzitter Algemene Kerkenraad (m/v) v
Meer lezen

KerkAccept: een nieuwe betaalmethode

(8 maart 2024)

KerkAccept: een nieuwe betaalmethode voor onze gemeente die speciaal voor onze kerk ontwikkeld is om betalingen snel en eenvoudig te kunnen verwerken.
Hoe werkt het? Voor het voldoen van uw (vrijwillige) bijdrage, bijv. voor de Actie Kerkbalans, Kerknieuws of de solidariteitskas, ontvangt u van ons een betaalverzoek via de e-mail of per brief. Hierin staat een QR-code en/of betaallink waarmee u uw betaling, via uw eigen bank, kunt overmaken.
Protestants Kerknieuws Deze week starten wij met Kerkaccept en ontvangt u een brief of e-mail met daarin een betaalverzoek voor de vrijwillige bijdrage voor het Protestants Kerknieuws.
Andere betaalmethoden Uiteraard blijft het ook mogelijk om uw bijdrage te doen via de Appostel-app, website of door overschrijving.
Vragen? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau, tel. 0182-51336, e-mail kerkelijkbureau@pkngouda.nl

Veiligheid in De Veste: Wie is gediplomeerd voor BedrijfsHulpVerlening (BHV)? 
(5 februari 2024)

De kerkrentmeesters van De Veste zijn bezig met het verbeteren van veiligheid in De Veste. Hiervoor is het belangrijk dat tijdens vieringen iemand met BHV aanwezig is. Want dan kunnen we tijdens vieringen zo goed mogelijk met veiligheidsproblemen omgaan. 

Willen daarom leden van onze wijkgemeente met een BHV opleiding dat opgeven bij Erwin Warschauer, kerkrentmeester? Dit per mail aan: erwin.warschauer@pkngouda.nl met onderwerp: BHV De Veste. 

De kerkrentmeesters kunnen dan samen met de wijkleden die zich hebben opgegeven gaan bekijken hoe aanwezigheid van BHV tijdens vieringen beter kan worden georganiseerd.

Graag per mail de volgende informatie opgeven: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, jaar opleiding BHV, maand en jaar laatste herhalingscursus BHV. 

Dank voor de medewerking,

Kerkrentmeesters De Veste

Geld

Wijkkas Wijkgemeente De Veste
De adventsactie voor de wijkkas heeft heel wat giften opgeleverd, waarvoor veel dank!In januari wordt de eindstand van 2023 bekend gemaakt

Heeft u een declaratie voor de Wijkkas, stuur dan een mail naar: penningmeester@devestegouda.nl
Vermeld het bedrag, uw rekeningnummer, de naam van deze rekeninghouder en een omschrijving van de ingediende kosten. Voeg de bon of factuur bij deze mail.
Beschikt u niet over deze digitale mogelijkheid, dan kunt u uw declaratie ook op papier bij mij inleveren. In de kerk of op Keenwerf 21, 2804 MR Gouda.
Een declaratieformulier voor de Wijkkas kunt u hier downloaden.

Als u twijfels heeft of u de door u gemaakte kosten bij de Wijkkas kunt declareren, dan kunt u dat met mij overleggen door mij te bellen op 06 8313 2508 of te mailen naar penningmeester@devestegouda.nl

Draagt u het werk van De Veste een warm hart toe, dan kunt u een (periodieke) gift overmaken naar:
Wijkkas Wijkgemeente De Veste
NL34 INGB 0000 6660 89
onder vermelding van Gift.

20240402 Kerkapp

Hulp nodig bij instaleren van De Veste app??

Toelichting en uitleg Veste-app
Ieder die lid is van wijkgemeente De Veste kan toegang krijgen tot de app.
Je kunt de app downloaden door in de App store of playstore op zoek te gaan naar De Veste Gouda of je scant met je telefoon de QR code naast dit bericht.
We hopen je snel te zien in de app.
Hulp nodig? Stuur dan een mail naar kerkapp@devestegouda.nl

Gebruikersrichtlijnen
Om het gebruik van onze app duidelijk, makkelijk en leuk te houden, hebben we een document opgesteld waarin de basis gebruikersrichtlijnen staan opgeschreven.
Het behandelt drie zaken: - Gebruik van de app - Huisregels voor onze app - Beschrijving van de algemene groepen
U kunt dit document hier en in de  Kerkapp vinden en doorlezen. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen: kerkapp@devestegouda.nl

Sandra de Vreede, Mark Mudde en Rianne Sturm. (Team Kerkapp).

Oud-Katholieke Kerk is open, elke donderdag
Donderdagse openstellingen van de kerk. 
Met de openstelling biedt de Oudkatholieke Kerk de gelegenheid voor een moment van stilte en het aansteken van een lichtje. Daarvoor staat bij de openstelling het kaarsenrek voor in de kerk en is er een blad met eenvoudige gebeden. U bent van harte welkom! 

De Oudkatholieke kerk is iedere donderdag van 13 – 15 uur open voor even stil zijn of voor het aansteken van een kaarsje. 
De St Joostkapel (Lutherse kerk) aan de overkant is op woensdag en vrijdag open van 13-15 uur.
https://gouda.oudkatholiek.nl/kerk-is-open-elke-donderdag/

Verzoek ds David van Veen 

Beste mensen, 
Gezien de hoeveelheid berichten die ik dagelijks ontvang vraag ik u of u bij vragen mij wilt mailen i.p.v. whatsappen. Op deze manier houd ik meer overzicht over uw vragen.. Email: predikant@devestegouda.nl .
Dank u wel, ds. David