Uitgelicht

Vakantietassenactie: is gestart op zondag 12 juni! 

15 juni 2022

Stichting Present organiseert samen met de diaconie de vakantietassenactie!! Elke kerk wordt gevraagd een aantal tassen te vullen, voor een bedrag van tussen de €25,00 en €40,00. In de tas zit een handleiding met ideeën per leeftijdsgroep. Gezinnen die niet of nooit op vakantie kunnen, krijgen een tas met vakantiespullen aangeboden voor hun kinderen.(Tip: u kunt de tas ook gezamenlijk vullen)
U vult de tas en levert hem weer in, uiterlijk 26 juni of 3 juli.  Dat kan gewoon zondags voor de kerkdienst. De gevulde tassen worden via de Voedselbank uitgereikt.
Voor de Veste zijn dit 9 tassen (van de 163 in heel Gouda). Doet u mee om deze 9 tassen te vullen?
U kunt u nog voor 19 juni inschrijven ( in de hal) en een tas meenemen en deze dus uiterlijk 26 juni of 3 juli weer inleveren.
Namens Stichting Present, de Voedselbank en de diaconie.
Info: Diaconaal medewerker Nelleke Harkema email:nellekeharkema@hotmail.com

Open kerk in de St. Joostkapel

We leven in een verwarrende en onzekere tijd, waarin zoveel stemmen klinken en zekerheden wegvallen. Juist nu kan het heilzaam zijn om rust en stilte te zoeken. In Gouda kan dat sinds een aantal weken ´s avonds in de St.Joostkapel (Lage Gouwe 134). 
Van maandag tot en met zaterdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur is de kapel geopend! U/jij bent welkom voor een moment van rust, om wat te mediteren of een kaarsje te branden. Er is altijd iemand aanwezig die bij behoefte aan een gesprekje graag luistert. 
Voor meer informatie of aanmelden als medewerker kunt u contact opnemen met:Arjan van Erk (06-55160491) of Arjan van Essen (06-33136755)

Samen eten - update 25 maart 2022

Durft u, durf jij het aan? Een vreemdeling bij je thuis uitnodigen? Iemand die jouw taal niet spreekt, maar waarmee je wel gaat eten? Er zijn 41 mensen die op dit moment op de asielboot in Gouda wonen en het aandurven om bij een vreemdeling te gaan eten.

Vanuit de kerken willen we graag verdere ontmoeting tussen deze mensen en gemeenteleden stimuleren. Samen eten is dé manier om mensen te leren kennen. Daarom organiseren we de mogelijkheid om bootbewoners thuis uit te nodigen voor de maaltijd, individueel of in tweetallen.
Op dit moment wonen er alleen mannen op de hotelboot. De mannen zijn veelal Syriërs die arabisch spreken, maar ook engels. Met Google Translate kom je een heel eind in het met elkaar communiceren. 
Het samen eten biedt hen een kans om eens te kijken hoe het in een nederlands gezin toegaat.Het plan is om dit op een aantal zaterdagen te organiseren 

Wij kunnen de warmte van vriendelijkheid bieden. Durf je het aan? Zaterdag, 26 februari organiseerden we voor heteerst 'Samen eten' . Wil je ook eters ontvangen meld je dan aan bij Sandra de Vreede via sameneten@pkngouda.nl.

Verzoek ds David van Veen 

Beste mensen, 
Gezien de hoeveelheid berichten die ik dagelijks ontvang vraag ik u of u bij vragen mij wilt mailen i.p.v. whatsappen. Op deze manier houd ik meer overzicht over uw vragen.. Email: predikant@devestegouda.nl .
Dank u wel, David