Uitgelicht

Aanmelden vakantietassenactie op 4 en 11 juni

26 mei 2023

Doet u ook mee? 
Aanmelden: 4 en 11 juni aanmelden in de hal door een tasje mee te nemen.
Vul een rugtas voor kinderen in een gezin dat niet op vakantie kan, voor een bedrag rond de €25,00 (ideeënlijst aanwezig!) 
U kunt ook samen met iemand anders een tas vullen.

Inleveren: uiterlijk zondag 18 juni of 25 juni (in de hal van de Veste). 
Graag weer 20 gevulde tassen voor De Veste!! 
Hartelijk dank namens: 
Diakenen Rijkdom en Armoede en de Voedselbank Gouda

Vacatures in de Kerkenraad

26 april 2023

In september loopt van een aantal ambtsdragers de ambtstermijn af. Gelukkig zijn er steeds weer mensen die geroepen worden en zich geroepen voelen! Samen dragen wij Zijn gemeente, ook in De Veste.

Inmiddels hebben wij een lijst samengesteld met de namen van mensen, die u hebt opgegeven en waarin u uw vertrouwen uitspreekt voor een invulling van één van de vacatures. In de maand mei gaan we ermee aan de slag. Komt uw naam ook voor op de lijst met genoemde namen dan kunt u een bezoekje van één van de huidige kerkenraadsleden verwachten. Het zal fijn zijn om in september weer met een volledige kerkenraad het werk in en voor onze gemeente te mogen doen.

Neem een kijkje op de pagina Vacature commissie, waar u onder het kopje
'Openstaande vacatures wijkkerkenraad' de vacatures en bijbehorende profielen vindt >>
Als u zichzelf misschien geroepen voelt en u wilt meer weten over wat een functie inhoudt? Neem dan contact op met Bart ten Hooven via: preses@devestegouda.nl 

Het gaat om invulling van de volgende vacatures:
-        Preses ouderling (voorzitter), momenteel Bart ten Hooven
         Pastoraal ouderling categoriale groep Senioren, momenteel Arja Sluiter
-        Pastoraal ouderling categoriale groep Plussers, momenteel vacant
-        Jeugdouderling (Kinderen 0 – 12 jaar), momenteel Rianne Sturm
-        Diaken, afgevaardigde naar College van Diakenen, momenteel Hans Quakkelaar
-        Pastoraal medewerker voor senioren, momenteel vacant

Hulp De Veste app nodig??

Toelichting en uitleg Veste-app
Op de eerste zondag van de maand  kunt u voor al uw vragen over het gebruik van de Veste app tijdens de koffie na de viering  terercht  bij:
Sandra de Vreede, Mark Mudde en Rianne Sturm. (Team Kerkapp).
Zij staan voor u klaar in zaal 2 , bij de muur met de foto’s van het avondmaal. 

Ieder die lid is van wijkgemeente De Veste kan toegang krijgen tot de app.
Je kunt de app downloaden door in de App store of playstore op zoek te gaan naar De Veste Gouda of je scant met je telefoon de QR code naast dit bericht.
We hopen je snel te zien in de app.
Hulp nodig? Stuur dan een mail naar kerkapp@devestegouda.nl

Vrijwilligers voor kinderwerk Oekraïense vluchtelingen gezocht

Wil jij iets doen voor de Oekraïense kinderen die opgevangen worden op de Blokkerlocatie? Meld je dan nu aan! 
De gemeente Gouda zoekt vrijwilligers die minimaal 1x per 2 weken een vaste middag (dinsdag en donderdag, van 15.00-17.00u) beschikbaar zijn om kinderactiviteiten te begeleiden. Om dit goed te kunnen doen, volg je eerst een cursus (van 2,5u) van UNICEF, waarin je handvatten krijgt om structuur en veiligheid te kunnen bieden aan de kinderen. 
Meer informatie en aanmelden: https://www.goudvoorelkaar.nl/hulpvragen/274391

Namens de diaconie, Sandra de Vreede

OUDKATHOLIEKE KERK IS OPEN, ELKE DONDERDAG
Donderdagse openstellingen van de kerk. 
Met de openstelling biedt de Oudkatholieke Kerk de gelegenheid voor een moment van stilte en het aansteken van een lichtje. Daarvoor staat bij de openstelling het kaarsenrek voor in de kerk en is er een blad met eenvoudige gebeden. U bent van harte welkom! 

De Oudkatholieke kerk is iedere donderdag van 13 – 15 uur open voor even stil zijn of voor het aansteken van een kaarsje. 
De St Joostkapel (Lutherse kerk) aan de overkant is op woensdag en vrijdag open van 13-15 uur.
https://gouda.oudkatholiek.nl/kerk-is-open-elke-donderdag/

Samen eten - update 25 maart 2022

Durft u, durf jij het aan? Een vreemdeling bij je thuis uitnodigen? Iemand die jouw taal niet spreekt, maar waarmee je wel gaat eten? Er zijn 41 mensen die op dit moment op de asielboot in Gouda wonen en het aandurven om bij een vreemdeling te gaan eten.

Vanuit de kerken willen we graag verdere ontmoeting tussen deze mensen en gemeenteleden stimuleren. Samen eten is dé manier om mensen te leren kennen. Daarom organiseren we de mogelijkheid om bootbewoners thuis uit te nodigen voor de maaltijd, individueel of in tweetallen.
Op dit moment wonen er alleen mannen op de hotelboot. De mannen zijn veelal Syriërs die arabisch spreken, maar ook engels. Met Google Translate kom je een heel eind in het met elkaar communiceren. 
Het samen eten biedt hen een kans om eens te kijken hoe het in een nederlands gezin toegaat.Het plan is om dit op een aantal zaterdagen te organiseren 

Wij kunnen de warmte van vriendelijkheid bieden. Durf je het aan? Zaterdag, 26 februari organiseerden we voor heteerst 'Samen eten' . Wil je ook eters ontvangen meld je dan aan bij Sandra de Vreede via sameneten@pkngouda.nl.

Verzoek ds David van Veen 

Beste mensen, 
Gezien de hoeveelheid berichten die ik dagelijks ontvang vraag ik u of u bij vragen mij wilt mailen i.p.v. whatsappen. Op deze manier houd ik meer overzicht over uw vragen.. Email: predikant@devestegouda.nl .
Dank u wel, ds. David