Uitgelicht

Avondgebed in de Veste vrijdag 22 januari 19:30 uur 

08 januari 2021

Week van gebed voor eenheid 2021

De materialen voor de week van gebed voor eenheid zijn dit jaar aangedragen door de zusters van de oecumenische communiteit Grandchamp in Zwitserland. In het kader van deze week is er op vrijdagavond 22 januari om 19.30 uur in De Veste een avondgebed in de stijl van Grandchamp

Aansluitend hieraan zal er informatie gegeven worden over het leven en werk van de zusters van Grandchamp door ds. Elly Snaterse en ds. David van Veen die beiden met deze communiteit zijn verbonden. Op dit moment is nog niet bekend of het mogelijk is dit avondgebed bij te wonen. Het zal in ieder geval online worden uitgezonden via https://www.youtube.com/watch?v=W4F_FDCHIek

Contact KIndernevendienst !!!

12 januari 2021

De leiding van de kindernevendienst wil graag in contact blijven met de kinderen, ook nu we voorlopig nog niet naar de kerk kunnen. Daarom gaan we vanaf nu elke week een kort filmpje maken zodat de kinderen elk van ons even kunt zien en we iets kunnen vertellen of laten zien. De filmpjes zijn bedoeld voor de kinderen zelf en via een link krijg je toegang tot de whatsapp groep waar de filmpjes in gedeeld worden. Aanstaande zondag 17 januari 2021 komt in die whatsapp groep het eerste filmpje, dus meld je, als ouder voor die tijd aan zodat je kinderen mee kunnen kijken. We kijken uit naar jullie kinderen!  
Hartelijke groet, namens de kindernevendienstleiding, Sandra de Vreede

Aan de deur bij .......

06 december 2020

De rubriek ‘ Aan de deur bij’ in de vieringen in De Veste
Oproep!
Wout en Gretha Beute zoeken nog wat adressen waar ze welkom zijn. Ze willen graag wat afwisseling. Dus geef je op !!!
Adresgegevens: zie onderaan dit bericht. 

Inhoud van de rubriek:
Middels een kort filmpje krijgen in deze Corona-tijd gemeenteleden letterlijk een gezicht en komt zo ‘ thuis’ in beeld.
Het onderstreept onze verbondenheid en meeleven met elkaar.
Zo’n filmpje duurt maximaal 2 minuten. Deze rubriek  komt iedere zondag terug.
 
Wout en Gretha zijn de vormgevers en conform de bovenstaande oproep kunt u zich bij hen opgeven als u het leuk vindt als ze ook eens bij u aan de deur komen. 
Ze stellen een korte vraag zoals ‘ Hoe gaat het met u? of  ‘ Wat geeft je moed? of ‘ Wat maakt je blij?’
Inmiddels hebben zijn we als gemeente al bij verschillende gemeenteleden, die wij al lange tijd nietmeer gezien hadden, op bezoek geweest.  
Een voorbeeld van zo’n filmpje vindt u hier: https://youtu.be/RuRjx1knRPc
Geef u dus op als bij Wout en Gretha Beute ook bij u aan de deur welkom zijn. (grethabeute@gmail.com of 06 – 83 44 71 00) 

Voorlopig géén openbaar toegankelijke vieringen in De Veste!

17 december 2020

‘De wijkkerkenraad heeft op basis van de adviezen van het CIO en het moderamen van de Protestantse Kerk (PKN) besloten gehoor te geven aan hun oproep om zoveel mogelijk digitaal vieringen aan te bieden. Dit betekent dat vanaf 20 december tot einde van de lockdown periode vanuit De Veste alleen digitaal vieringen worden aangeboden. Alleen de medewerkers aan de viering zullen worden toegelaten. Wij als kerkenraad kiezen voor online vieringen. Niet, omdat we niet overtuigd zijn dat we de vieringen ook met 30 mensen of meer kunnen aanbieden. Wel, omdat we hierin solidair willen zijn met de rest van de samenleving. Het is des te meer pijnlijk dat nu ook het feest van Kerstmis alleen online gevierd kan worden. Om toch met elkaar verbonden te blijven wijzen we u op de mogelijkheid om samen de vieringen te volgen, waar het kan. U kunt hiervoor de app Chuchdate.devestegouda.nl gebruiken of door zelf onderling af te spreken'. 
Laten we blijven Omzien naar Elkaar! Gods zegen toegewenst en een gezegende Kerst! 
Namens de kerkenraad, Bart ten Hooven

Belijdeniscatechese 2021

24 november 2020

Vanaf begin 2021 start ds. David van Veen weer met een belijdenisgroep. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek gaan over de grote thema’s van het geloof. Met Pasen kun je dan eventueel belijdenis doen. Over ons geloof blijven we altijd in gesprek en mogen we blijven groeien. Momenteel heb zich al drie jongeren op gegeven dus misschien leuk, mooi en gezellig om aan te sluiten? 

Data: maandagavonden 18/01, 8/2, 1/3 en 15/3.
In de Paasweek gaan we dan samen naar de vieringen (week 13) en na het avondgebed op ma 29/3, di 30/3 en woe 31/3 is ook nog een korte bijeenkomst.
En met Pasen dus de mogelijkheid om belijdenis te doen: zondag 4 april 2021

Voor vragen en opgave: 06-28426374 of predikant@devestegouda.nl 

Oproep jaarthema’s

26 november 2020

Aan het einde van dit kalenderjaar vragen wij u om eventueel met ideeën te komen voor wat een goed jaarthema zou kunnen zijn.
Dit jaar ligt de nadruk op kloosterspiritualiteit. De twee jaar daarvoor was het jaarthema meer diaconaal en gingen we onderweg met de werken van barmhartigheid.
U mag uw ideeën bij mij inleveren per mail. De commissie Goudader inventariseert vervolgens de voorstellen en legt dit begin 2021 voor aan de wijkraad die hieruit een keuze zal maken.
Goede ideeën komen sowieso op een lijst die als blijvende bron zal dienen. Een jaarthema mag best een bepaalde toespitsing hebben, omdat dit helpt om een thema verder te concretiseren. 
Ook kan een jaarthema deelthema’s bevatten zodat we bijvoorbeeld net als bij de werken van barmhartigheid steeds in een periode een werk centraal konden zetten. Enfin, u kunt uw ideeën opsturen naar: predikant@devestegouda.nl