Kinderen in de kerk

Contact met de kinderen van de Kindernevendienst 

De leiding van de kindernevendienst wil graag in contact blijven met de kinderen, ook nu we voorlopig nog niet naar de kerk kunnen. Daarom gaan we vanaf nu elke week een kort filmpje maken zodat de kinderen elk van ons even kunt zien en we iets kunnen vertellen of laten zien. De filmpjes zijn bedoeld voor de kinderen zelf en via een link krijg je toegang tot de whatsapp groep waar de filmpjes in gedeeld worden. Zondag 17 januari 2021 komt in die whatsapp groep het eerste filmpje, dus meld je als ouder voor die tijd aan zodat je kinderen mee kunnen kijken. We kijken uit naar de kinderen van de kindernevendienst!  
Hartelijke groet, namens de kindernevendienstleiding, Sandra de Vreede

Kindernevendienst, wat is dat?

In de tijd voor dat corona uitbrak was er elke
 zondag kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.
Na het kindermoment in de dienst gaan de kinderen in twee groepen naar hun eigen ruimten. Groep 1-5 is bij elkaar en groep 6-8. In de kindernevendienst gaat het om een verhaal uit de Bijbel en doen we daar iets leuks mee. We knutselen, doen aan drama, we doen spelletjes en we praten over het verhaal: wat betekent dit verhaal voor ons vandaag? Het gaat bij de kindernevendienst om het leren kennen van de geloofsverhalen, het doorgeven van het geloof en om contact met elkaar. Tijdens de kindernevendienst is er een eigen collecte voor stichting Niños Unidos Peruanos, een stichting die door een Nederlandse is opgezet en verwaarloosde kinderen in Peru helpt. De kinderen komen voor het eindgebed terug in de kerk, zodat ze de zegen meekrijgen. Contactpersoon is Sandra de Vreede

Kinderoppas
Helaas is er vanwege de richtlijnen nog geen kinderoppas (crèche) mogelijk.

Tijdens de dienst op zondagmorgen is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Wil je meedraaien in de kinderoppasdienst of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator:Eleonore Karman 

Spelletjes 1e zondag
Alle kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar zijn na de dienst op de eerste zondag van de maand van harte welkom om gezellig samen spelletjes te doen als de ouders koffie drinken in de kerk. Er is drinken en wat lekkers! Kom je ook? Leuk als jij er ook bent! Alles staat klaar in zaal 6/7. Opgeven is niet nodig. Info bij Arnold Crans

Liedjesbijbel

Op de site www.liedjesbijbel.nl vindt je elke maand een nieuw, eigentjds kinderlied en een bijbelverhaal. Samen vormen deze verhalen en liedjes de Liedjesbijbel. Een team van ongeveer dertig mensen werkt aan de samenstelling van de Liedjesbijbel. De liedjes en verhalen zijn vooral bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De teksten zijn goed te begrijpen, ook voor kinderen die nog niet zo bekend zijn met de Bijbel. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 150 liedjes verschijnen De liedjesbijbel is niet commercieel. U kunt het project wel steunen met een financiële bijdrage. Kijk en beluister: www.liedjesbijbel.nl
Overgenomen uit Ouderlingen(blad) voor Pastoraat en Gemeenteopbouw, mei 2020 

Een geslaagde inzamelingsactie Rugzakjes voor Lesbos 

Veel mensen in Gouda hebben gehoor gegeven aan de oproep om stevige rugzakken te vullen met speelgoed voor de ongeveer 8000 vluchtelingenkinderen die op dit moment verblijven in kamp Moria op Lesbos.

Kinderen kunnen daar onder normale omstandigheden al niet naar school, maar ze konden wel met elkaar buiten spelen. Er werd gevoetbald met lege flessen of geknikkerd met steentjes. Door de strenge corona maatregelen moeten alle kinderen in het kamp nu noodgedwongen in hun tent blijven. De Nederlandse organisatie Because We Carry, als één van de weinige organisaties nog steeds terplekke aanwezig, bedacht een concrete hulpactie: voor elk kind een gevuld rugzakje met geschikte teken/schrijf/knutsel/ handwerk spullen en kleine spelletjes.
De oproep werd na Pasen op Facebook geplaatst. Door heel Nederland kwamen 280 officiële inzamelpunten, waar op 1 en 2 mei rugzakjes (coronaproof) ingeleverd konden worden. De oproep werd verder verspreid, er kwamen plaatselijke inzamelpunten bij en de rugzakjes stroomden binnen.

De inzameling is een enorm succes geworden. Zo werden alleen al in Gouda ca 140 rugzakjes ingeleverd. De rugzakjes zijn naar fam Zuidam in Ouderkerk a/d IJssel gebracht; ons regionale inzamelpunt. Zij hebben inmiddels 240 ingezamelde rugzakjes gecontroleerd, gesorteerd op leeftijd en naar een zeecontainer gebracht. Er is al bekend dat er meer dan genoeg rugzakjes zijn voor alle kinderen op Lesbos. De overige rugzakjes gaan naar Samos en Athene. Er wordt met man en macht gewerkt om de rugzakjes zo spoedig mogelijk op de plekken van bestemming te krijgen.

Wat fijn dat we in deze onzekere tijd niet alleen oog hebben voor de mensen in onze nabije omgeving, maar ook blijven omzien naar onze naasten op grotere afstand.

We hopen namens het cluster Kerk & Vluchteling ons in te blijven zetten voor de statushouders in onze eigen stad en voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. 
Kijk voor meer informatie op de website: Daar gaan we: alle rugzakjes verzamelen