Kinderen in de kerk

Kindernevendienst
Elke zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Na het kindermoment in de dienst gaan de kinderen in twee groepen naar hun eigen ruimten. Groep 1-5 is bij elkaar en groep 6-8. In de kindernevendienst gaat het om een verhaal uit de Bijbel en doen we daar iets leuks mee. We knutselen, doen aan drama, we doen spelletjes en we praten over het verhaal: wat betekent dit verhaal voor ons vandaag? Het gaat bij de kindernevendienst om het leren kennen van de geloofsverhalen, het doorgeven van het geloof en om contact met elkaar. Tijdens de kindernevendienst is er een eigen collecte voor stichting Niños Unidos Peruanos, een stichting die door een Nederlandse is opgezet en verwaarloosde kinderen in Peru helpt. De kinderen komen voor het eindgebed terug in de kerk, zodat ze de zegen meekrijgen.
Contactpersoon is Sandra de Vreede

Kinderoppas
Tijdens de dienst op zondagmorgen is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Wil je meedraaien in de kinderoppasdienst of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator:Eleonore Karman 

Spelletjes 1e zondag
Alle kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar zijn na de dienst op de eerste zondag van de maand van harte welkom om gezellig samen spelletjes te doen als de ouders koffie drinken in de kerk. Er is drinken en wat lekkers! Kom je ook? Leuk als jij er ook bent! Alles staat klaar in zaal 6/7. Opgeven is niet nodig. Info bij Arnold Crans