Kinderen in de kerk

Kinderkerstfeest 2023 1

Kinderkerstfeest  

Zondag 17 december is het kinderkerstfeest in PKN de Veste. Alle kinderen (groot en klein) en hun vaders, moeders, opa's en oma's zijn van harte welkom!Er is wat lekkers, we knutselen, we zingen Kerstliedjes en wie wil mag verkleed meespelen met het Kerstverhaal (er zijn verkleedkleren).Vanaf 15.00 is het inloop, verkleden en knutselen, en om 15.30 begint de viering. 
Karin Slobbe en Maaike ten Hooven 

Kinderkerk, wat is dat?

08 februari 2023

Na het kindermoment in de dienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. In de kinderkerk gaat het om een verhaal uit de Bijbel en doen we daar iets leuks mee. We knutselen, we doen spelletjes en we praten over het verhaal: wat betekent dit verhaal voor ons vandaag? Het gaat bij de kinderkerk om het leren kennen van de geloofsverhalen, het doorgeven van het geloof en om contact met elkaar. Tijdens de 40-dagentijd en in de adventsperiode is er een project dat wordt verzorgd door de leiding van de kinderkerk. Hier wordt zowel in de kerkdienst als tijdens de kinderkerk aandacht aan besteed.

In de kinderkerk is er een eigen collecte voor stichting ‘De Reling’. De Reling is een christelijke stichting voor kamerbewoning met begeleiding voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Het gaat om jongeren die niet langer thuis of in hun huidige woonomgeving kunnen verblijven, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen.

De kinderen komen voor het eindgebed terug in de kerk, zodat ze de zegen meekrijgen. Contactpersoon is Casper Boekelaar

Kinderoppas 

08 februari 2023

Tijdens de dienst op zondagmorgen is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Wil je meedraaien in de kinderoppasdienst of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator: Eleonore Karman

Spelletjes 1e zondag

08 februari 2023

Alle kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar zijn na de dienst op de eerste zondag van de maand van harte welkom om gezellig samen spelletjes te doen als de ouders koffie drinken in de kerk. Er is drinken en wat lekkers! Kom je ook? Leuk als jij er ook bent! Alles staat klaar in zaal 6/7. Opgeven is niet nodig. Info bij Arnold Crans

Liedjesbijbel

Op de site www.liedjesbijbel.nl vindt je elke maand een nieuw, eigentjds kinderlied en een bijbelverhaal. Samen vormen deze verhalen en liedjes de Liedjesbijbel. Een team van ongeveer dertig mensen werkt aan de samenstelling van de Liedjesbijbel. De liedjes en verhalen zijn vooral bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De teksten zijn goed te begrijpen, ook voor kinderen die nog niet zo bekend zijn met de Bijbel. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 150 liedjes verschijnen De liedjesbijbel is niet commercieel. U kunt het project wel steunen met een financiële bijdrage. Kijk en beluister: www.liedjesbijbel.nl
Overgenomen uit Ouderlingen(blad) voor Pastoraat en Gemeenteopbouw, mei 2020