Kinderen in de kerk

Welkom op het kinderkerstfeest  

Zondag 18 december 15.30 is het kinderkerstfeest in de Veste. Alle kinderen en hun papa's, mama's, opa's en oma's zijn van harte welkom! 

Het is vooral een feest voor de jongere kinderen, peuters, kleuters, groep 3 en 4. 
We luisteren en kijken naar het Kerstverhaal, zingen Kerstliedjes en wie wil mag verkleed meespelen in het verhaal (er zijn verkleedkleren). En natuurlijk is er wat lekkers voor iedereen.  
We hopen jullie allemaal te zien op het feest! 
Karin Slobbe en Maaike ten Hooven 

Contact met de kinderen van de Kindernevendienst 

De leiding van de kindernevendienst wil graag in contact blijven met de kinderen, ook nu we voorlopig nog niet naar de kerk kunnen. Daarom gaan we vanaf nu elke week een kort filmpje maken zodat de kinderen elk van ons even kunt zien en we iets kunnen vertellen of laten zien. De filmpjes zijn bedoeld voor de kinderen zelf en via een link krijg je toegang tot de whatsapp groep waar de filmpjes in gedeeld worden. Zondag 17 januari 2021 komt in die whatsapp groep het eerste filmpje, dus meld je als ouder voor die tijd aan zodat je kinderen mee kunnen kijken. We kijken uit naar de kinderen van de kindernevendienst!  
Hartelijke groet, namens de kindernevendienstleiding, Sandra de Vreede

Kindernevendienst, wat is dat?

In de tijd voor dat corona uitbrak was er elke
 zondag kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.
Na het kindermoment in de dienst gaan de kinderen in twee groepen naar hun eigen ruimten. Groep 1-5 is bij elkaar en groep 6-8. In de kindernevendienst gaat het om een verhaal uit de Bijbel en doen we daar iets leuks mee. We knutselen, doen aan drama, we doen spelletjes en we praten over het verhaal: wat betekent dit verhaal voor ons vandaag? Het gaat bij de kindernevendienst om het leren kennen van de geloofsverhalen, het doorgeven van het geloof en om contact met elkaar. Tijdens de kindernevendienst is er een eigen collecte voor stichting Niños Unidos Peruanos, een stichting die door een Nederlandse is opgezet en verwaarloosde kinderen in Peru helpt. De kinderen komen voor het eindgebed terug in de kerk, zodat ze de zegen meekrijgen. Contactpersoon is Sandra de Vreede

Kinderoppas
Tijdens de dienst op zondagmorgen is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Wil je meedraaien in de kinderoppasdienst of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator:Eleonore Karman 

Spelletjes 1e zondag
Alle kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar zijn na de dienst op de eerste zondag van de maand van harte welkom om gezellig samen spelletjes te doen als de ouders koffie drinken in de kerk. Er is drinken en wat lekkers! Kom je ook? Leuk als jij er ook bent! Alles staat klaar in zaal 6/7. Opgeven is niet nodig. Info bij Arnold Crans

Liedjesbijbel

Op de site www.liedjesbijbel.nl vindt je elke maand een nieuw, eigentjds kinderlied en een bijbelverhaal. Samen vormen deze verhalen en liedjes de Liedjesbijbel. Een team van ongeveer dertig mensen werkt aan de samenstelling van de Liedjesbijbel. De liedjes en verhalen zijn vooral bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De teksten zijn goed te begrijpen, ook voor kinderen die nog niet zo bekend zijn met de Bijbel. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 150 liedjes verschijnen De liedjesbijbel is niet commercieel. U kunt het project wel steunen met een financiële bijdrage. Kijk en beluister: www.liedjesbijbel.nl
Overgenomen uit Ouderlingen(blad) voor Pastoraat en Gemeenteopbouw, mei 2020