Video opnames lezingen

Video opnames lezingen Goudader seizoen 2023-2024 
Jaarthema 'Wie volgt?'. 

Donderdag 23 mei 2024  Prof. dr. Arjo Klamer
De Levensgenieters in de Bijbelse context zijn de mensen die rijkdom of een vooraanstaande positie hebben. Jezus ontzegt hen niet dat ze genieten, hij wijst hen wel op de beperkingen van hun levensstijl en relativeert hun rijkdom. Natuurlijk is het niet verkeerd om van het leven te genieten en welvarend te zijn. Maar verliezen we in onze drang naar overvloed niet de dingen uit het oog die er echt toe doen? 
Arjo Klamer kijkt met ons naar het begrip van welvaart en rijkdom in de huidige tijd. Hoe kijken we tegenwoordig naar de "Levensgenieters" in onze samenleving? Is veel geldelijke winst nog steeds het hoogste doel of zijn er andere manieren om ons handelen te waarderen? Het antwoord ligt wellicht in de humane economie. 
Prof. dr. Arjo Klamer is gasthoogleraar Humane Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder is hij als hoogleraar Economie van kunst en cultuur verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2014 en 2017 was hij namens de SP wethouder Sociale Zaken en Participatie in de gemeente Hilversum

5 maart 2024: De ‘gedrevenen’
De lezing van 5 maart 2024 gaat specifiek over de ‘gedrevenen’. We hebben Marianne Thieme bereid gevonden deze lezing te verzorgen. Zij zal vertellen over hoe haar geloof haar inspireert om op te komen voor dieren, natuur en milieu, voor het kwetsbare. Over hoe veel mensen die zich zorgen maken over hun toekomst en die van de aarde houvast vinden en inspiratie halen uit het Christelijk geloof èn het verhaal van de schepping. 
Marianne Thieme was jarenlang het gezicht van de Partij voor de Dieren. Ze staat bekend als een revolutionair politica, met uitgesproken ideeën en standpunten. Afgelopen zomer studeerde Thieme af als theoloog en verdiepte zich in oude bronnen en spiritualiteit.  

18 Januari 2023:  Over grenzen heen… 
In het evangelie begint dat al als een vrouw van over de grens Jezus kritisch bevraagt en hem aanmoedigt ‘ver’ te kijken. Anno 2023 heeft het Christendom zich verspreid over vele landen en culturen. Allemaal volgen zij Jezus van Nazareth in hun eigen kerken en op eigen wijze.  Met Karin van den Broeke willen over onze eigen grenzen heen kijken. Hoe is het met die wereldwijde kerk? Wat zegt de oecumene ons? 
Karin van den Broeke is werkzaam als programmaleider bij Kerk in Actie. In juni 2016 werd zij gekozen in het dagelijks bestuur van de Wereldraad van Kerken en sinds 2018 is zij voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Van 2013 tot 2018 was zij preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.  

30 november 2023: Alles geven?
Moet je als gelovige alles geven? Daar zit toch ook een grens aan? In het evangelie rent Martha maar door, terwijl Maria luisterend aan de voeten van Jezus gaat zitten. Maar zoĢnder iets te doen, komen we er toch ook niet? 
Nelleke de Jong is in haar werk voor de diaconie van PKN Gouda elke dag bezig met 'geven' en 'de dienst aan anderen'. Met Nelleke willen we nadenken over dit thema en onze drijfveren; Het is zeker goed om te geven, maar er kan ook een spanningsveld ontstaan bij geven. Hoe zit het bijvoorbeeld met de relatie tussen gever en ontvanger? hoe blijf je gelijkwaardig aan elkaar? 

12 oktober 2023, Geloven en twijfelen
Volgen is geen zeker weten en misschien hoort twijfel ook wel bij geloven. De apostel Thomas had destijds al zo zijn vragen; in 2023 geldt dat voor velen met hem.  Alain Verheij ging in op de vraag waarom je als weldenkende 21e-eeuwer in hemelsnaam zou willen geloven. Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal probeerde Alain te achterhalen waarom hijzelf als dertiger nog graag in de kerk komt.

De lezingen zijn  terug te zien door op de onderstaande buttons te klikken, van harte aanbevolen!