Digitaal bijdragen, collectebonnen en giften

Collecte digitaal en  introductie Appostel app
De Kerkgeld app wordt nu vervangen door de nieuwe Appostel app, die al te gebruiken is! De Kerkgeld app blijft nog 3 maanden naast Appostel bestaan.

Appostel app voor uw kerkelijke geldzalen
De Kerkgeld app wordt vervangen door Appostel. Via deze nieuwe app beheert u al uw kerkelijke geldzaken op één plek. U kunt op een makkelijke manier aan de collecte bijdragen, andere giften doen, uw toezegging doen voor de Actie Kerkbalans of collectebonnen bestellen..

Appostel app downloaden 
U vindt Appostel via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Als u de Kerkgeld app al gebruikt kunt u met dezelfde inloggegevens ook in Appostel, u hoeft geen nieuw account aan te maken.

Appostel app handleiding 
Hier vind je de instructie voor het gebruik van de Appostel app, stappenplan en de registratie en het inleveren van collectebonnen in de corona-tijd. 

Collectebonnen
Informatie over het bestellen van collectebonnen treft u aan op de website van de Protestantse Kerk Gouda.

Giften aan de kerk
Alle giften aan onze kerk zijn aftrekbaar van de belasting. De Protestantse Kerk Gouda valt onder de (ANBI) Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland. Ook de Diaconie is een ANBI instelling. 

Vaste Vrijwillige Bijdrage of Actie Kerkbalans
NL42RABO 0373 7203 35 t.n.v.Protestantse Gemeente Gouda. Hiervan worden o.a. salarissen, wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen en de verplichte afdracht aan de landelijke organisaties bekostigd. Lees meer op: www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer

Diaconie
NL17INGB 000 04801 55 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL70INGB 000 00041 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
Meer informatie: www.diaconiegouda.nl

Wijkkas
NL34INGB 000 06660 89 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste. Voor meer informatie over de wijkkas, klik hier.

Overig giften/legaten
NL69RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda onder vermelding van het doel. Dit rekeningnummer is bestemd voor overige giften en legaten, zoals zending en evangelisatie. Lees meer op: www.protestantsekerkgouda.nl/giftenenlegaten