Eeuwigheidszondag

15 november 2020

De laatste zondag van het kerkelijk jaarvalt dit jaar op zondag 22 november. Deze zondag wordt ook wel Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag genoemd .
In veel gemeenten worden in een kerkdienst de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. Deze bijzondere kerkdienst zal in de Veste vanwege de coronamaatregelen anders dan anders zijn. 

Achtergrondinformatie 
Eeuwigheidszondag - de oorspronkelijke benaming is ‘dodenzondag’ - komt uit de lutherse traditie.van de 19e eeuw, die een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding. 

Zegenlied
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Tip: beluister dit zegenlied van ds. Sytze de Vries nu op petrus.protestantsekerk.nl (en download de bladmuziek).