Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag 


Eeuwigheidszondag - de oorspronkelijke benaming is ‘dodenzondag’ - komt uit de lutherse traditie. Begin 19e eeuw kwam dit gedenken van overledenen en de herdenking van hen die in oorlogen waren omgekomen in het toenmalige Duitsland op.

De lutherse traditie kwam naast het rooms-katholieke Allerzielen. Allerzielen is de dag na Allerheiligen, een feestdag waar Allerzielen mee verbonden is. Begin november worden ook nu nog de overledenen in rooms-katholieke kerken herdacht. In Nederland kreeg de lutherse traditie navolging, maar in de calvinistische traditie noemde men de dag Eeuwigheidszondag.

Sommige kerken kiezen er om oecumenische of maatschappelijke redenen voor de overledenen te gedenken op de eerste zondag in november. Bondsgemeenten gedenken het overlijden van gemeenteleden vanuit de traditie op Oudejaarsavond maar steeds vaker op de Eeuwigheidszondag. De termen Eeuwigheidszondag, Zondag van voleinding of Gedachteniszondag hebben elk hun eigen achtergrond. Lokale kerken maken ieder voor zich de keuze.