Uitnodiging viering Heilig Avondmaal

Zondag 12 februari viering Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag 12 februari vieren we in de ochtendviering het Heilig Avondmaal 
We komen in het Avondmaal samen rondom het Paasgeheim dat Jezus de Opgestane Heer is. We gedenken zijn leven en zijn sterven en dat Hij in de Geest nog steeds onder ons is als de Levende. Zo gaat Hij ons voor, ook vandaag. Hij is de Levende, maar Hij leeft ook onder ons omdat wij samen het Lichaam van Christus mogen zijn, de een de hand, de ander de voet. Het is die gemeenschap die wij vieren met Christus en ín Christus ook met elkaar als een delende gemeenschap. Zo komt Hij tot ons in het Woord, dichtbij als brood in onze mond, als wijn op onze lippen. 

Dat samen delen is door corona anders geworden en daarom zal ook het avondmaal anders gaan. Tegelijkertijd weten we ons door de vieringen toch ook met elkaar verbonden. Juist omdat Hij de levende is, mogen we ons door Hem met elkaar verbonden weten. Zo hopen we dat ook het sacrament van brood en wijn dit voor ons mag markeren, namelijk dat we, ondanks corona, ons in Christus één mogen weten. Dat in Zijn gedachtenis Hij onder ons wil wonen: Hij die is, die was en komen zal.

Ook  aanstaande zondag gebruiken we de glazen kelkjes en de metalenkelkjes.  In de glazen kelkjes zal de wijn worden geschonken en de druivensap gaat in de metalen kelkjes.
       De bekertjes worden op een speciaal dienblad aangeboden. Altijd weer even wennen, ook voor ons als diakenen. Als u even niet meer wat waarin zit, vraagt u het dan gerust aan de diaken die u het bekertje uitreikt.

        Graag tot zondag!  De diakenen..