Zondag 28 februari om 10.00 uur

Online viering vanuit De Veste van Gouda, zondag 21 februari 2021

up-date 26 februari 2021

We gaan met Jezus de woestijn in.
Om op te lopen met de Eeuwige.
Maar je loopt er ook tegen jezelf op.
Je lichte kant en je donkere kant.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier,
een levende een dode, 
een mens in wind en vuur. 
                
Ook horen we van Noach en luisteren we naar een lied van Ramses Shaffy.

Ds David van Veen gaat voor.

 Misschien is het mooi om een plek met aandacht te maken. Bijvoorbeeld met een aangestoken kaars, een kaart van een icoon etc.
Ook kunt u een keer met iemand thuis afspreken om de dienst samen te beleven,eventueel via Churchdate.

 Ook is er weer ruimte in deze viering in de Veste voor de rubriek ‘ Aan de deur bij’ 
Wilt u ook een keer gebruikmaken van deze rubriek om anderen te groeten, meld u dan aan >>

U kunt ook voorbeden doorgeven aan ds David van Veen. 
Deze voorbeden klinken dan in de zondagse viering.
Ook op deze manier willen met elkaar meeleven. 

Als u namen noemt, is het wel nodig dat degene om wie het gaat
ook zelf toestemming heeft gegeven.
Dat geldt ook als u graag uw voorbeden op de Zondagsbrief genoemd wil hebben. 
Ds David van Veen  behoudt zich het recht voor om de tekst enigszins aan te passen.

Niet meer zingen in de dienst tot 2 maart, de huidige einddatum van de (verlengde) lockdown 
Op 11 januari heeft de landelijke PKN het advies omtrent zingen in de kerk aangepast. Het advies luidt nu om ook niet meer met een klein koor te zingen. Uw kerkenraad heeft dit advies overwogen en hoewel het ons heel zwaar viel hebben wij toch gemeend dit te moeten opvolgen. Dat geldt overigens voor de meeste wijkgemeenten in Gouda. Er komt wel een andere invulling van zang /muziek in de dienst, hoe precies dat zult u deze zondag ervaren. 

Als zingen weer mag...
 en u het leuk vindt om dan weer een keer als zanger mee te werken aan een viering, geeft u zich dan op bij Judith Wevers

Praktisch 
Meer informatie over de viering, zondagsbrief en liturgie >>
 Via de knop Viering  online -hieronder - komt u direct bij de  livestream van de viering 
Ook is het mogelijk om de dienst op een later tijdstip terug te kijken >>.