Uitnodiging zondag 6 december 2020 

Viering in/vanuit De Veste van Gouda

up-date 30 november 2020

Zondag van 2e Advent: 6 december 2020
Viering van het heilig avondmaal
10.00 uur dienst vanuit De Veste van Gouda

Zondag 6 december 10.00 uur in De Veste van Gouda
Viering van het heilig avondmaal

Sinds het begin is er het spreken
Dat spreken is God nabij
Ja God zelf is dat spreken
Het is er sinds het begin, God zo nabij.

Van dat spreken horen wij Johannes getuigen.
Hij zegt: Wees stil. Maak ruimte voor dat spreken.
God wil dichtbij komen in Zijn Woord, als brood in onze mond, als wijn op onze lippen.

Ook vieren wij thuis en in de kerk het heilig avondmaal.
Hoe we dat doen, vindt u in de uitnodiging voor de viering van het heilig-avondmaal

Ds David van Veen gaat voor 

De viering is te volgen via de livestream >>
Daar vindt u ook alle informatie over de zondagsbrief, de collecten, etc 

U kunt ook voorbeden doorgeven aan ds David van Veen. 
Deze voorbeden klinken dan in de zondagse viering. Ook op deze manier willen met elkaar meeleven. 
Als u namen noemt, is het wel nodig dat degene om wie het gaat ook zelf toestemming heeft gegeven. 
Dat geldt ook als u graag uw voorbeden op de Zondagsbrief genoemd wil hebben. 
Ook behoudt ds David van Veen het recht om de tekst enigszins aan te passen.

Zingen
Tenslotte vindt u het leuk om ook een keer als zanger mee te werken aan een viering, geeft u zich dan op bij Judith Wevers

Praktisch 

Meer informatie over de viering, zondagsbrief en liturgie >>
 Via de knop Viering  online -hierboven - komt u direct bij de  livestream van de viering 
Ook is het mogelijk om de dienst op een later tijdstip terug te kijken >>.

Het is mogelijk  om vieringen in De Veste fysiek bij te kunnen wonen.
We volgen daarin de richtlijnen van de RIVM.
We zitten op afstand, er wordt niet gezongen en we komen gefaseerd binnen. Informatie over het fysiek bijwonen van een dienst >> 
Ook al gaan de vieringen nog lang niet zoals u het  gewend was, het is toch fijn om ook in de kerkzaal weer samen te kunnen zijn en de dienst samen met de mensen thuis  mee te kunnen  vieren.>>
Ook zijn er vieringen waarin er kindernevendienst is of 2e of 3e helft voor de tieners.>>