Vervolg voorstellen ds David van Veen

Vertrouwen
Het mooie aan een kerk vind ik dat mensen hun leven daar delen in vreugde, maar ook in verdriet, ook voor het aangezicht van God. Geloven vertaal ik liever (vanuit het Grieks) met het woord vertrouwen, want geloven is nooit een zeker weten. Het woord vertrouwen benadrukt meer het relationele aspect. Wij mogen op God vertrouwen, ook al begrijpen wij lang niet alles. Wij zullen niet dieper vallen dan in Zijn handen.

Groeien
Ik geloof dat de kerk een plek is waar mensen op adem mogen komen en ruimte gevonden wordt voor hun spiritualiteit. Waar ligt je schat in het leven? zou de bijbel zeggen. Wat is nu werkelijk van waarde? Als wij ons ontwikkelen door het doen van cursussen, sporten of hobby’s dan geldt dit toch ook voor onze spiritualiteit? Dat is niet iets statisch, maar ook daarin kun je groeien.

De Bijbel
De bijbel is voor mij een boek van mensen, over mensen, ook met hun ervaringen met God. Een boek dat verhaalt van de grote thema’s van het leven; over liefde, over angst, over leven en dood, over bevrijding, over goed en kwaad, over vertrouwen en waarvoor te leven, over recht en rechtvaardigheid, over hoe wij er voor elkaar mogen zijn. De bijbel is een spiegel waarin wij kijken mogen en is zo een grote bron van waarde waardoor Gods stem ook vandaag gehoord wordt.

Wat Jezus zélf geloofde
Jezus heeft dat nog meer stem gegeven. In het Johannesevangelie staat: God, niemand heeft Hem ooit gezien, maar Jezus legt Hem ons uit. Zo is Jezus als het ware het gezicht van God. Echter vaak wordt Jezus in de kerk verkondigd als iemand waar je vooral in moet geloven, ik probeer echter in mijn preken vooral ook te spreken over wat Jezus zélf geloofde en verkondigde. Het koninkrijk van God is daarin een sleutelbegrip en is vaak heel concreet, niet alleen van woorden, maar vooral van daden.  “ Alles wat je voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”  zegt Hij in het evangelie.

Regel voor beginners
Bij God mag je iedere dag weer opnieuw beginnen. En zo probeer ik dat als predikant ook. Zo spreek ik iedere dag bij mijn ochtendgebed de woorden van Jesaja uit: De Heer heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Hij wekt mij elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. Dat sluit mooi aan bij Benedictus die zegt dat zijn regel, een regel voor beginners is…want leerling blijven we altijd.

Ds David van Veen
Email: predikant@devestegouda.nl