In gesprek met ds. David van Veen

In gesprek met ds.David van Veen

Dagelijks Avondgebed in Corona-tijd

De coronacrisis zorgt voor creatieve ideeën, zoals bij ds. David van Veen
(De Veste) die zijn dagelijks avondgebed uitzendt via zijn eigen YouTube-kanaal.
‘Ik ben dat begonnen als een moment van bemoediging,’ vertelt hij. ‘Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld’.

Het aardige is dat de landelijke PKN het initiatief heeft opgepakt. Tijd om ds. David van Veen enkele vragen te stellen.

Waarom ben je met de avondgebeden begonnen?
Het leek mij een mooi idee om virtueel mensen dagelijks een moment van stilte en bemoediging te kunnen bieden. De ondertitel van de avondgebeden is een dichtregel van Jan Wit: ‘Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld.’ Juist in deze dagen waar alles anders lijkt te zijn - je inderdaad het gevoel hebt door de tijd te worden overspoeld - is het prettig om een vast moment in die tijd te creëren. Dat geeft houvast.

Krijg je veel reacties op de avondgebeden?
Ja, dat is heel bijzonder. Ik verwachte niet dat zoveel mensen bereikt worden op deze manier. Mensen kunnen tot 12.00 uur via de mail voorbeden aanvragen en dat gebeurt vaak. Daarnaast krijg ik elke dag wel bericht van mensen die vertellen wat zij aan de gebeden beleven. Vanuit Gouda, maar zelfs tot Australië toe! Voor veel mensen is het een moment om de dag af te sluiten, maar er zijn er ook die er juist mee beginnen. Sommige mensen doen dat ook samen en zingen de liederen mee.

Hoe was het om de gebeden uit te gaan zenden?
Ik moest daarvoor een eigen YouTube-kanaal beginnen. Het is even uitzoeken en proberen, maar ik heb het nu aardig onder de knie. Inmiddels staan er zo’n 50 avondgebeden op het kanaal. Ik kies bewust voor een eenvoudige manier om het op te nemen. Ik doe dat bij mijn icoon, die ik kreeg van Reeuwijkse vrienden waarmee ik een klooster bezocht. Het is bijzonder hoe deze icoon nu ook met anderen mee trekt. Verder vergt het opnemen enige handigheid. Je spreekt met je gezin af dat ze even een poosje stil zijn. Meestal gaat dat goed behalve die keer dat mijn vrouw begon te stofzuigen.

Je bent ook oblaat bij een abdij. Wat houdt dat in en heeft dat ook met deze avondgebeden te maken?
Oblaat zijn houdt in dat je je verbonden weet met een abdij. In mijn geval de
Sint-Willibrords abdij in Doetinchem. Dat zijn benedictijnen. De abdij is een plek waar ik oplaad. De dagelijkse getijdengebeden helpen mij daarbij en in die zin is mijn avondgebed nu zo’n oplaadmoment voor anderen. Mijn abt noemde me vorige week al ‘stadsmonnik’. Als ik naar de inhoud van het avondgebed kijk, is de kracht denk ik dat het iedere avond ook hetzelfde is. De getijden, maar ook rituelen, hebben baat bij de kracht van herhaling. Zo begin en eindig ik altijd met hetzelfde lied uit de traditie van Taizé. Ook spreek ik steeds de bemoediging uit en zing aan het einde de zegen. De afwisseling zit hem in de gebeden, de lezingen – ik wissel het evangelie, psalmen en korte verhalen af- en de liederen verschillen dagelijks.

Waarom denk je dat de avondgebeden zo veel mensen aanspreekt?
Ik heb er veel over nagedacht en denk dat het om drie redenen zou kunnen gaan.
Ten eerste is het een vast moment in de tijd. Dat geeft houvast juist in een tijd waarin we ervaren dat de tijd ook over je heen spoelt. Misschien appelleert het wel aan het klooster in ons, namelijk aan de behoefte van dagelijkse geestelijke voeding. Waarom zou je dat alleen op zondag doen en niet iedere dag, ook al is het maar even?
Ten tweede creëert het avondgebed een verbondenheid met elkaar. In Christus zijn wij verbonden en dat zien we precies terug in die icoon van Jezus waar om heen we ons iedere avond verzamelen.
Ten derde wijs ik op de evangelietekst die Jezus op de icoon ophoudt. ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn dan zal Ik jullie rust geven’. (Mattheus 11)
Het is precies wat we in zo’n avondgebed doen. We komen voor Zijn aangezicht en ik mag in het avondgebed voorgaan. Het benadrukt het priesterlijke aan het ambt. Zoals ook op zondag ik niet alle beden van iedereen ken mag ik ook in dit avondgebed een ieder brengen voor het aangezicht van God zonder dat we fysiek bij elkaar zijn. Dat maakt het avondgebed eigenlijk ook heel pastoraal. 

Waar kunnen mensen het avondgebed vinden?
Iedere dag vanaf 19.00 uur is het avondgebed beschikbaar.
Ga naar www.davidvanveen.nl en klik op het icoontje van YouTube.

Streamer: ‘Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld.’

Geplaatst in Protestants KerkNieuws Gouda (13e jaargang, nr.07)