Pastoraat tijdens Corona

Net als in alle wijken vindt ook ons pastoraat voor een belangrijk deel online plaats.

De bezoekgroep houdt regelmatig contact met de Senioren (70+). Individuele telefoongesprekken en ook zijn er twee telefooncirkels van mensen die elkaar even bellen. Wilt u mee doen aan een cirkel? Neem dan contact met Margreet Hendrikse-de Beukelaar

Een aantal gemeenteleden organiseerde spontaan een ontmoeting met koffie en thee op Het Groene Eiland, midden in de wijk en dicht bij de Veste. Daarnaast is er een inventarisatie geweest van gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten online te volgen. Zij hebben een ‘buddy’ gekregen. Het introduceren van Churchdate kan hier ook een oplossing bieden. Binnenkort starten we ook de koffieochtenden op de dinsdag weer op. Tenslotte zijn de Senioren ook uitgenodigd voor de Zoom meeting met de Plussers.

Het pastoraat voor de Plussers (50-70 jarigen) verloopt vooral via bijeenkomsten via het digitale platform ZOOM. De eerste bijeenkomst in mei was wat beperkt opgezet, de 2e in juni was veel uitgebreider waarbij ook de Bouwers en de Senioren waren uitgenodigd.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 met de hele groep en vervolgens gaan mensen in virtuele ‘kamers’ uit elkaar. Deze ‘kamers’ bestaan uit 4 tot 5 adressen waarbij dus maximaal 10 mensen met elkaar spreken. Beide bijeenkomsten waren succesvol en er zijn een aantal suggesties voor activiteiten aangereikt. Doordat mensen willekeurig bij elkaar in een kamer kwamen ontstonden en nieuwe verbanden waar mensen later op straat of in het winkelcentrum weer vervolg aan gaven. Deze ZOOM bijeenkomsten zijn zo succesvol dat de derde alweer gepland was voor 2 juli. Het idee is om daarna elke drie weken een sessie te organiseren.
Aanmelden melden bij Piet Stoevelaar (pstoevel@gmail.com).

In de groep Bouwers (35-50 jaar) is veel informatie over online-activiteiten en (hulp)acties die in De Veste en de Goudse PKN werden georganiseerd uitgewisseld. Ook werden meer persoonlijke, inspirerende of troostende berichten gedeeld. In mei startte een aantal "Bouwers" met beeldbellen in kleine groepjes. Deze groep houdt nog steeds wat intensiever contact. Maar een appgroep kan natuurlijk nooit de persoonlijke ontmoetingen die er normaal gesproken in een gemeenschap zijn, vervangen. We kijken dan ook erg uit naar het hervatten van fysieke vieringen, vrijwilligerswerk, en inspirerende kringen en bijeenkomsten, waar het contact weer op een natuurlijker manier verloopt.

Ook de Starters (25-35 jaar) komen online bij elkaar. Er is inmiddels een aantal ontmoetingen geweest en ze zijn ook voornemens dit te continueren. Natuurlijk hopen zij ook weer fysiek bij elkaar te komen, maar voor ouders met jonge kinderen is een online contact ook wel eens ideaal.

Voor de jeugd (tot 25 jaar) zijn er verschillende activiteiten ontplooid al zien we dat het contact houden hier lastig is. Voor de 2e Helft jongeren is er een bijeenkomst geweest die deels buiten plaatsvond en deels binnen in de kerkzaal met voldoende ruimte om afstand te houden.
Ook Club Jantje is weer bij elkaar geweest.
De groep Sundays (18-25) heeft binnenkort haar eerste ZOOM meeting en ook voor de 3e Helft wordt een bijeenkomst gepland.