Pastoraat tijdens Corona

Net als in alle wijken vindt ook ons pastoraat voor een belangrijk deel online plaats.

De bezoekgroep houdt regelmatig contact met de Senioren (70+). dmv telefoongesprekken. Contactpersoon: Freda ten Hooven
Ook zijn er twee telefooncirkels van mensen die elkaar onderling even bellen. Wilt u mee doen aan een cirkel? Neem dan contact met Margreet Hendrikse-de Beukelaar

Een aantal gemeenteleden organiseerde spontaan een ontmoeting met koffie en thee op Het Groene Eiland, midden in de wijk en dicht bij de Veste. Daarnaast is er een inventarisatie geweest van gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten online te volgen. Zij hebben een ‘buddy’ gekregen. Het introduceren van Churchdate kan hier ook een oplossing bieden. Binnenkort starten we ook de koffieochtenden op de dinsdag weer op. Tenslotte zijn de Senioren ook uitgenodigd voor Zoom meetings met de Plussers.

Het pastoraat voor de Plussers (50-70 jarigen) verloopt vooral via bijeenkomsten via het digitale platform ZOOM. 
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 met de hele groep en vervolgens gaan mensen in virtuele ‘kamers’ uit elkaar. Deze ‘kamers’ bestaan uit 4 tot 5 adressen waarbij dus maximaal 10 mensen met elkaar spreken. 
Aanmelden melden bij Piet Stoevelaar 

In de groep Bouwers (35-50 jaar) is veel informatie over online-activiteiten en (hulp)acties die in De Veste en de Goudse PKN werden georganiseerd uitgewisseld. Ook werden meer persoonlijke, inspirerende of troostende berichten gedeeld. In mei startte een aantal "Bouwers" met beeldbellen in kleine groepjes. 

Ook de Starters (25-35 jaar) komen online bij elkaar. Er is inmiddels een aantal ontmoetingen geweest en ze zijn ook voornemens dit te continueren. Natuurlijk hopen zij ook weer fysiek bij elkaar te komen, maar voor ouders met jonge kinderen is een online contact ook wel eens ideaal.

Voor de jeugd (tot 25 jaar) zijn er verschillende activiteiten ontplooid al zien we dat het contact houden hier lastig is.