Terugblik en vooruitblik


Je kunt naar de kerk op verschillende manieren kijken en ook op verschillende aspecten een accent leggen. Tijdens een gemeenteochtend kwam dat al eens langs:
De kerk als klooster, de kerk als een huis van goede werken, de kerk als een huis van inspiratie, etc. In het voorjaar van 2019 hoorden we dat er op veel van die thema’s nieuwe initiatieven zijn ontstaan die inmiddels heel vanzelfsprekend zijn geworden.
Denk aan het iedere zondag koffiedrinken, activiteiten voor mensen die nieuw binnenkomen, een welkomstteam bij binnenkomst, zingen van allerlei liederen in de kerk, het stimuleren van de Voedselbank, een nieuwe predikant. Om zo maar wat zaken te noemen.

Prioriteit
Voor het seizoen 2019-2020 heeft de kerkenraad ervoor gekozen om prioriteit te leggen bij de kerk als klooster en de kerk als leerhuis.
Ook hier dus een aantal nieuwe initiatieven:
Het kloosterweekend dat al snel volstroomde, een jongerenreis naar Taizé, ook weer in 2020.
De spiritualiteit van Taizé mogen we ook in de Veste beleven met prachtige muzikale vieringen.
Vanuit de kerk als leerhuis is de bijbelstudiegroep ‘Het verhaal gaat’ nu uitgebreid naar de avond.
Ook hier een aantal nieuwe initiatieven, opgezet vanuit de pastoraatsgroepen: de groep starters gaat met ds. David van Veen aan de slag met het boek ‘Beelden van Jezus’, is er het initiatief van de Focusbijbelgroep en de succesvolle gespreksgroep Sundays voor jongeren.

Verder starten we binnenkort vanuit de groep plussers met het nadenken over ‘lezingen in de Veste’ waarbij we streven naar sprekers van goede kwaliteit, zodat we daarmee ook mensen van buiten de Veste kunnen aantrekken. Uiteraard zijn die lezingen voor iedereen toegankelijk. Het kost het wel even tijd om dat neer te zetten, wil je het goed doen en wil je in Gouda een naam opbouwen. Maar we hopen dit seizoen een pilot te kunnen doen, zodat we mogelijk een cyclus kunnen neerzetten als we volgend jaar een nieuw jaarthema zullen hebben.