Pastorale brief

17 december 2020

Lieve mensen,

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: vanaf zondag zullen we ook vanuit De Veste alleen nog online de vieringen aanbieden zo lang de Lockdown duurt (*1)
Dat betekent dat we in de vieringen alleen nog de medewerkers toelaten om de online-vieringen mogelijk te maken.

Daar is veel over te zeggen en ook binnen de wijkraad gebeurd dat natuurlijk. 
We zijn er namelijk van overtuigd dat we onze vieringen ook met 30 mensen ( of meer) veilig kunnen aanbieden. 
Dat is dus ook niet het punt geweest om nu anders te beslissen. 

Het punt is vooral dat we hierin solidair willen zijn met de rest van de samenleving en hier niet gebruik willen maken van de uitzonderingspositie die we als kerk hebben vanwege de scheiding van kerk en staat. Daarin speelt ook de beeldvorming die de samenleving vaak heeft van de kerken een rol.  Het moderamen van de landelijke PKN geeft de plaatselijke kerk weliswaar de ruimte om zelf te beslissen maar schrijft op de website van de PKN:  “ moderamen begrijpt goed als gemeenten kiezen voor ‘ volledig online’. “ 

Wel is het pijnlijk dat nu ook het feest van Kerstmis alleen online gevierd kan worden. Tegelijkertijd zijn we blij en dankbaar dat we die mogelijkheid nu op een goede manier in De Veste hebben en weten we ons zo toch met elkaar verbonden. Misschien is het wel een idee om met een ander af te spreken om samen de viering van Kerst te bekijken en te beleven? Dat kan via churchdate.devestegouda.nl of u spreekt gewoon zelf onderling wat af..

En broeders en zusters ook dit jaar zal het Kerst worden. Ook al is over onze wereld duisternis gevallen en zijn we net als toen bezet door een vreemde macht.  Toch klinkt ook nu het evangelie. Juist nu. Misschien mogen we de boodschap van Kerst juist nu nog beter en dieper verstaan. Alsof de gevallen duisternis het licht nog lichter maakt….

Laten we daarom bidden in deze dagen van Advent met een lied van Pinksteren:

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
Daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel in de nacht
van onze geest, verward en trots.                                   Lied 680: 1
 
Namens de wijkraad, ds David van Veen

(*1): dat geldt ook voor de Goudse Glazendienst ‘ Festival of Lessons and Carols’ vanuit de St Jan van aanstaande zondag.>>
Nieuwsbrief 'Even bijpraten' van onze voorzitter Bart ten Hooven >>.