Pastorale brief

14 mei 2020

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Beste mensen,

Bovenstaande woorden komen uit lied 287. Een lied dat ons wellicht wat weemoedig kan maken, want wat zouden we weer graag bij elkaar komen in de Veste om samen te zingen, te bidden en elkaar te ontmoeten. Ongetwijfeld heeft u ook in het nieuws gehoord dat het binnenkort weer mogelijk is om met 100 mensen een kerkdienst bij te wonen. Dat wakkert dan onmiddellijk dat verlangen weer aan, maar blijkt in de praktijk minder eenvoudig zo bleek wel uit het protocol dat vandaag ook door de landelijke kerk is verspreid (https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/) En of kerken er voor kiezen om voorlopig vooral online te blijven of toch die 100 mensen gaan toelaten, een ‘ gewone’ kerkdienst zal het voorlopig niet gaan worden. Ook als moderamen en wijkraad zullen we daarover nadenken de komende week, maar ik geef vast mee dat in de Veste met 1,5 meter afstand we niet aan die 100 mensen gaan komen, er niet gezongen mag worden en er ook geen koffiedrinken of ontmoeting mogelijk is.

Een vriend riep mij laatst op straat toe: “ Nou je mag weer binnenkort, he! “ Maar zo eenvoudig is het dus helaas niet. Bovendien heb ik hem natuurlijk onmiddellijk uitgelegd dat we ook de afgelopen maanden niet gestopt zijn om kerk te zijn en we op andere en creatieve manieren de lofzang gaande hebben gehouden…

Kortom: we delen allemaal hetzelfde verlangen zoals dat lied 287 dat zo mooi bezingt, maar het is vast goed om ons te realiseren dat we met dit protocol nog lang niet terug zijn in een viering van vóór de Corona-tijd. U hoort dus binnenkort vanuit de wijkraad hoe we hier als Veste in willen staan de komende tijd. Ook in de wetenschap dat alles ook steeds weer anders kan zijn, maar dat geldt momenteel voor heel ons leven. Dat we ons hoe en waar dan ook in Christus verbonden mogen weten.

Aandacht voor de vieringen van de komende zondag 17 mei, collecten en bloemen. Een dankwoord, een berichtje over het duifjesbord, een vraag ivm de 'rozen' voor de  eindexamenkandidaten, een ontmoetingskeet (zie de website Licht voor Gouda) en een geslaagde inzamelingsactie van de rugzakjes ( zie Kinderen in de Kerk >>)

Gods zegen voor u allemaal,

Ds David van Veen