Pastoraat Categoriaal Vervolg  

De pastoraal ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn in de edities 8 en 9 (2019) van het kerknieuws allemaal aan u voorgesteld. Zij hebben kort voor de zomervakantie de ‘oogst’ van alle ontmoetingsavonden met elkaar gedeeld. 

Voor u van belang is dat de indeling in leeftijdsgroepen geen harde grens is, meer een richtlijn. De levenssfeer is belangrijk, doel is dat die in dezelfde levensfase verkeren elkaar (beter) leren kennen, zo met elkaar verbonden raken en we zo ook naar elkaar omzien. In principe zal ongeveer eenmaal per half jaar een algemene avond voor een hele categoriaal groep georganiseerd worden.

Activiteiten
Veel activiteiten die georganiseerd worden zullen voor alle of meer groepen interessant en dus toegankelijk zijn, denk aan lezingen of filmavonden. Aan de andere kant, bijeenkomsten over bijvoorbeeld geloofsopvoeding, of het kersfeest voor senioren hebben natuurlijk een veel beperktere doelgroep.
Terugblik en vooruitblik >>

Een veel gehoorde vraag.
En komt er dan geen serie ontmoetingsbijeenkomsten/groot huisbezoek meer? 

Niet zoals u dat gewend was. Hoewel vanuit het pastoraat deze bijeenkomsten zeker toegejuicht worden en er ook best behoefte aan is zal het niet door de predikant en de pastoraal ouderlingen/werkers georganiseerd worden.

Kleinschalige activiteiten
Organiseert u iets/wilt u iets organiseren, bijvoorbeeld een leeskring, wandelclub, doe het vooral en neem contact op met uw pastoraal ouderling of de scriba om het te promoten en onder de aandacht te brengen van potentiele belangstellenden.