Pastoraat Categoriaal 

Categoriaal pastoraat. Wat is dat?
Naast de bezoekgroep die ouderen in de gemeente bezoekt en blijft bezoeken en het crisispastoraat door ds. David van Veen kent het categoriale pastoraat. Categoriaal pastoraat houdt in dat we de gemeente indelen in verschillende groepen die voor een bepaalde levenssfeer staan. Voor iedere groep is een ouderling of pastoraal medewerker het aanspreekpunt en organiseert  samen met anderen) activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en (nog) beter leren kennen. Zo hopen wij het onderlinge omzien naar elkaar te stimuleren. Leeftijd is daarvoor een richtlijn, maar zeker geen wet van Meden en Perzen.  Meer lezen          

Groep ‘Starters’ (25 – 35 jaar)

Een starter is een (jonge) man of vrouw die gaandeweg losser raakt van het ouderlijk huis en in toenemende mate zelf zijn of haar leven gaat vormgeven. Hierbij valt te denken aan jongeren die gaan studeren (en evt. op kamers gaan wonen), jonge mensen die alleen gaand zijn en op zichzelf gaan wonen, jonge mensen die gaan samenwonen of trouwen, mensen die net begonnen zijn met het stichten van een gezin. Het categoriaal pastoraat voor deze groep wordt gevormd door ds. David van Veen.

Seizoen 2019/2020 Start d
insdagavond 10 september 2019.De leeftijd van de deelnemers is tussen de ~25- 35 jaar. Ook de groep 'doopouders'  -die het afgelopen jaar hun kinderen in de Veste hebben laten dopen-  heeft zich bij deze groep aangesloten. Als uitgangspunt voor de gesprekken wordt het boekje ‘ Beelden van Jezus’ van Anselm Grün gebruikt. 
Belangstelling? Neem dan contact op met ds. David van Veen

Groep ‘Plussers’ (50 – 70 jaar)

De groep ‘Plussers’ die uit ongeveer 360 leden bestaat, wordt ook wel omschreven als de ‘sandwich’-generatie: tussen de zorg voor opgroeiende (klein)kinderen en ouders in, tussen werk en pensioen in.-  Mensen/echtparen die nog (volledig) actief zijn in het arbeidsproces, waarvan de kinderen een (vervolg)opleiding volgen, nog thuis of op kamers wonen-  Mensen/echtparen die met (vroeg)pensioen gaan of zijn, waarvan de kinderen echt de deur uit zijn, die grootouders zijn, op kleinkinderen passen en tegelijkertijd meer tijd moeten besteden aan de voor zorg voor hun eigen ouders.
Voor beide subgroepen geldt dat de mogelijkheden en behoeften om aan (pastorale) activiteiten deel te nemen anders kunnen zijn.
Pastoraat heeft daarbij een brede betekenis en bevat elementen van ontmoeten, inspireren, activeren, leren, vieren en dienen.
Het categoriaal pastoraat voor deze groep wordt gevormd door pastoraal ouderling Piet Stoevelaar 

Groep ‘Senioren’

Deze groep in onze gemeente zijn gemeenteleden vanaf 70+; een deel daarvan is nog zeer actief en heeft een druk leven met veel activiteiten.
Maar ook zijn er ouderen die mede door hun hoge leeftijd beperkt worden in hun activiteiten. Het categoriaal pastoraat voor deze groep wordt gevormd door pastoraal ouderling Arja Sluiter.


Het totale team voor de groep 'Senioren'  wordt gevormd door Arja Sluiter, pastoraal ouderling en Freda ten Hooven, pastoraal medewerkster en coördinator bezoekgroep ouderen. 

Het crisispastoraat gebeurt door ds. David van Veen 

Groep ‘Kinderen en Jongeren’ ( tot 25 jaar)

Rianne Sturm is samen met Peter Wielaard jeugdouderling in De Veste.
Rianne heeft als aandachtsgebied de jeugd van 0-12 jaar.
De afgelopen jaren is Rianne in de Veste actief geweest als leiding van de derde helft, en was zij betrokken bij de catechese aan groep 8. 

Groep ‘Kinderen en Jongeren’ ( tot 25 jaar)

Vacant 

Groep `Bouwers`   (35 – 50 jaar)

De gemeenteleden in de leeftijdsgroep van circa 35 tot 50 jaar zijn vaak in een fase van opbouwen en settelen, op het gebied van relaties, wonen, gezin en werk. Het kan een leuke tijd zijn met mooie levenservaringen, maar vaak vraagt de combinatie van deze zaken ook veel aandacht en energie, zeker omdat de wereld om ons heen ook steeds sneller lijkt te draaien, meer eisen stelt en complexe keuzes vraagt. Niet voor niets ervaren velen dan ook de behoefte om te ontspannen en “goed te zorgen voor jezelf”, gevoed te worden met diepgang, schoonheid en bezinning en ervaringen te kunnen delen met leeftijdsgenoten.
Vacant