Categoriaal Pastoraat

Naast de bezoekgroep die ouderen in de gemeente bezoekt en blijft bezoeken en het crisispastoraat door ds. David van Veen willen we weer een stap zetten in het categoriale pastoraat.

Categoriaal pastoraat houdt in dat we de gemeente hebben ingedeeld in verschillende groepen die voor een bepaalde levenssfeer staan. Voor iedere groep is een ouderling of pastoraal medewerker het aanspreekpunt en hij/zij organiseert (samen met anderen) activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en ( nog) beter leren kennen.
Zo hopen wij het onderlinge omzien naar elkaar te stimuleren.
Leeftijd is daarvoor een richtlijn, maar zeker geen wet van Meden en Perzen.

Op deze site stelt de categoriale pastoraatsgroep ‘senioren’ zich kort aan u voor en nodigt u uit om aan een activiteit deel te nemen die nog voor de zomer plaatsvindt.
Tijdens de activiteit hopen wij ook te horen wat uw wensen zijn en hoe we daar samen vorm aan kunnen gaan geven.

Pastoraatsgroep ‘senioren’ 
Deze groep in onze gemeente zijn de 70+ gemeenteleden waarvan een deel nog zeer actief is en een druk leven heeft met veel activiteiten.
Maar ook zijn er zijn ouderen die mede door hun hoge leeftijd beperkt worden in hun activiteiten.
Het aanspreekpunt voor deze groep is Arja Sluiter, pastoraal ouderling en Freda ten Hooven, pastoraal medewerkster en coördinator Bezoekgroep:

Graag willen we u uitnodigen om een middag bij te wonen waar we elkaar kunnen ontmoeten. Op deze middagen horen we ook graag uw wensen en hoe we daar samen vorm aan kunnen geven.
Data: vrijdag 3 mei en dinsdag 7 mei
Tijdstip: 
van 14.30 -17.00uur
Locatie: De Veste.
Een persoonlijke uitnodiging volgt .