Categoraal Pastoraat

Categoriaal pastoraat. Wat is dat?
Naast de bezoekgroep die ouderen in de gemeente bezoekt en blijft bezoeken en het crisispastoraat door ds. David van Veen willen we weer een stap zetten in het categoriale pastoraat. Categoriaal pastoraat houdt in dat we de gemeente indelen in verschillende groepen die voor een bepaalde levenssfeer staan. Voor iedere groep is een ouderling of pastoraal medewerker het aanspreekpunt en organiseert ( samen met anderen) activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en (nog) beter leren kennen. Zo hopen wij het onderlinge omzien naar elkaar te stimuleren. Hieronder vindt u een uitnodiging om naar zo’n activiteit te komen die past bij de levenssfeer waarin u zit. Leeftijd is daarvoor een richtlijn, maar zeker geen wet van Meden en Perzen.

Hier leest u de activiteiten die de groepen in petto hebben voor de zomer.

De bedoeling van alle avonden is, - naast  kennismaking en gezelligheid - ook ideeën en wensen te verzamelen voor de activiteiten die we –samen met U- het komende seizoen kunnen gaan organiseren voor de verschillende leeftijdsgroepen.                           

Groep ‘Starters’ (25 – 35 jaar)

Een starter is een (jonge) man of vrouw die gaandeweg losser raakt van het ouderlijk huis en in toenemende mate zelf zijn of haar leven gaat vormgeven. Hierbij valt te denken aan jongeren die gaan studeren (en evt. op kamers gaan wonen), jonge mensen die alleengaand zijn en op zichzelf gaan wonen, jonge mensen die gaan samenwonen of trouwen, mensen die net begonnen zijn met het stichten van een gezin. We komen bij elkaar in de pastorie en drinken gezellig een borrel!.3 juni 2019

Het categoriaal pastoraat voor deze groep wordt gevormd door ouderling Peter Wielaard en ds. David van Veen.
Bijeenkomst bij ds. David en Paola in de pastorie aan de Sportlaan 79 F op: donderdag 27 juni om 20.00 uur. Opgave is gewenst via predikant@devestegouda.nl

Groep `Bouwers`   (35 – 50 jaar)

De gemeenteleden in de leeftijdsgroep van circa 35 tot 50 jaar zijn vaak in een fase van opbouwen en settelen, op het gebied van relaties, wonen, gezin en werk. Het kan een leuke tijd zijn met mooie levenservaringen, maar vaak vraagt de combinatie van deze zaken ook veel aandacht en energie, zeker omdat de wereld om ons heen ook steeds sneller lijkt te draaien, meer eisen stelt en complexe keuzes vraagt. Niet voor niets ervaren velen dan ook de behoefte om te ontspannen en “goed te zorgen voor jezelf”, gevoed te worden met diepgang, schoonheid en bezinning en ervaringen te kunnen delen met leeftijdsgenoten.
Herken je je in deze beschrijving? Dan wil ik je van harte uitnodigen voor een gezellige borrel op: donderdagavond 13 juni in De Hof van Sint Jan, van 20.00-22.00 uur.
Er is gelegenheid elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en in kleine groepjes in gesprek te gaan. Aan de deelnemers wordt gevraagd iets kleins te eten of drinken mee te nemen.Aanmelden kan nu al, door te mailen naar jacqueline.koffijberg@gmail.com. Meer informatie over de borrel volgt later. Kun je die dag niet komen, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden van lopende en komende activiteiten, stuur mij dan ook even een mail.
Jacqueline Koffijberg, pastoraal medewerker 35-50 jarigen. 

Groep ‘Plussers’ (50 – 70 jaar)

De groep ‘Plussers’ die uit ongeveer 360 leden bestaat, wordt ook wel omschreven als de ‘sandwich’-generatie: tussen de zorg voor opgroeiende (klein)kinderen en ouders in, tussen werk en pensioen in.-  Mensen/echtparen die nog (volledig) actief zijn in het arbeidsproces, waarvan de kinderen een (vervolg)opleiding volgen aan HBO/WO en nog thuis of op kamers wonen-  Mensen/echtparen die met (vroeg)pensioen gaan of zijn, waarvan de kinderen echt de deur uit zijn, die grootouders zijn, op kleinkinderen passen en tegelijkertijd meer tijd moeten besteden aan de voor zorg voor hun eigen ouders.
Voor beide subgroepen geldt dat de mogelijkheden en behoeften om aan (pastorale) activiteiten deel te nemen anders kunnen zijn.
Pastoraat heeft daarbij een brede betekenis en bevat elementen van ontmoeten, inspireren, activeren, leren, vieren en dienen.
Waar voor de ‘Plussers’ het accent moet liggen zullen we met elkaar gaan bepalen en daarom zullen er op de avonden van 13 en 20 juni a.s. twee bijeenkomsten worden georganiseerd, beide in De Veste.

Nadere informatie over die bijeenkomsten volgt nog in de vorm van een persoonlijke uitnodiging. Als u zich nu al wilt aanmelden voor één van beide avonden kunt u me natuurlijk alvast een mailtje sturen.Ik hoop van harte dat u enthousiast gaat meedoen! Hartelijke groet,

Piet Stoevelaar,
E pstoevel@gmail.com,3 juni 2019

Groep ‘Senioren’

Deze groep in onze gemeente zijn de 70+ gemeenteleden waarvan een deel nog zeer actief is en een druk levenheeft met veel activiteiten.
Maar ook zijn er zijn ouderen die mede door hun hoge leeftijd beperkt worden in hun activiteiten


Het aanspreekpunt voor deze groep is: Arja Sluiter, pastoraal ouderling en Freda ten Hooven, pastoraal medewerkster en coördinator bezoekgroep ouderen.

Het crisispastoraat gebeurt door ds. David van Veen