Pastoraat (Algemeen)

In en om de kerk ontmoeten mensen elkaar op een spontane manier. In navolging van de Goede Herder dragen we zorg voor elkaar. Elk gemeentelid draagt daarin een verantwoordelijkheid, naar eigen keuze, interesse en talent. In De Veste willen we als gemeente ‘omzien naar elkaar’. We laten ons leiden door het geloof dat er altijd nieuwe hoop daagt; dat elke situatie een moment van genade kent; dat mensen opnieuw kunnen beginnen; dat God naar ons omziet.

Pastoraat
Door het geringe aantal pastorale ouderlingen kon de pastorale indeling op basis van secties en wijkteams niet meer gehandhaafd blijven.
De pastorale ondersteuning in onze wijkgemeente zal nu geboden worden naar 3 leeftijdsgroepen:
- de gemeenteleden van 75 jaar e.o. ;
- de gemeenteleden tussen de 40 en 75 jaar;
- de jeugd en jong volwassenen: gemeenteleden onder de 30 jaar.
Deze indeling noemen we  Categoriaal Pastoraat.
De leden van de bezoekgroep blijven actief hun inzet voor lief en leed uitvoeren.

Pastorale ouderlingen
Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar en ouder
Piet Stoevelaar, doelgroep 40 jaar tot 75 jaar
Peter Wielaard, doelgroep jeugd en jongvolwassenen

Pastorale medewerkers
Jacqueline Koffijberg
Freda ten Hooven, coördinator Bezoekgroep
De wijkkerkenraad is dus kleiner van omvang geworden. Voor een aantal taken, die vanouds door kerkenraadsleden gedaan werden, zoekt de wijkkerkenraad gemeenteleden om die taken uit te voeren. Zie vacatures

Bijzondere situaties
Soms doen er zich bijzondere omstandigheden voor, zoals ziekte, geboorte, jubilea, bijzondere verjaardagen. Als u dit laat weten aan de predikant, uw ouderling/pastoraal medewerker of de scriba, kunt u extra bezoek verwachten. Bij ziekenhuisopname en overlijden wordt ook de predikant ingeschakeld.
Op hem kan eveneens een beroep gedaan worden in die gevallen dat u behoefte heeft aan gesprek of begeleiding.
De predikant verwacht dat gemeenteleden hem zelf aanspreken. Bijvoorbeeld na een kerkdienst, met een briefje, een e-mail of per telefoon; via de scriba; of via een kerkenraadslid of een ander gemeentelid.
Er is altijd ambtsgeheim. Het gesprek wordt gevoerd in vertrouwelijkheid, solidariteit en bescheidenheid. En in vertrouwen op Gods zegen.