Pastoraat (Algemeen)

In en om de kerk ontmoeten mensen elkaar op een spontane manier. In navolging van de Goede Herder dragen we zorg voor elkaar. Elk gemeentelid draagt daarin een verantwoordelijkheid, naar eigen keuze, interesse en talent. In De Veste willen we als gemeente ‘omzien naar elkaar’. We laten ons leiden door het geloof dat er altijd nieuwe hoop daagt; dat elke situatie een moment van genade kent; dat mensen opnieuw kunnen beginnen; dat God naar ons omziet.

Pastoraat
De pastorale ondersteuning die in onze wijkgemeente wordt geboden bestaat uit verschillende groepen van mensen met een gedeelde levenssfeer. Dit noemen we het categoriaal pastoraat.

NB  Leeftijd is daarbij een richtlijn en geen 'wet van Meden en Perzen'. Het gaat vooral om een gedeelde levenssfeer. Door het organiseren van activiteiten voor deze groepen hopen wij het omzien naar elkaar te stimuleren.
Gids voor onderling pastoraat, klik hier
Het betekent overigens niet dat alle activiteiten van de Veste alleen in deze groepen plaatsvinden. U moet deze vorm voornamenlijk zien als een alternatief voor het jaarlijkse huisbezoek van vroeger.


Voor de groep senioren blijven de leden van de bezoekgroep actief met hun inzet voor lief en leed

Pastoraal ouderling/medewerker
Freda ten Hove (coördinator Bezoekgroep) doelgroep vanaf 70+ jaar en ouder
Eveline de Rooij- "t Hart, doelgroep plussers 50 - 70 jaar
Mirjam van Quik-van Lokhorstdoelgroep bouwers 35 -50 jaar
Marieke Maassen, doelgroep starters 25-35 jaar
Arjen Heijstek, doelgroep jeugd en jongvolwassenen 12 - 25 jaar
Arjen Heijstek, doelgroep jeugd van 0-12 jaar

De wijkkerkenraad is dus kleiner van omvang geworden. Voor een aantal taken, die vanouds door kerkenraadsleden gedaan werden, blijft de wijkkerkenraad zoeken naar  gemeenteleden om die taken uit te voeren. Zie vacatures

Bijzondere situaties
Soms doen er zich bijzondere omstandigheden voor, zoals ziekte, geboorte, jubilea, bijzondere verjaardagen. Als u dit laat weten aan de predikant, uw ouderling/pastoraal medewerker of de scriba, kunt u extra bezoek verwachten. Bij ziekenhuisopname en overlijden wordt ook de predikant ingeschakeld.
Op hem kan eveneens een beroep gedaan worden in die gevallen dat u behoefte heeft aan gesprek of begeleiding.
De predikant verwacht dat gemeenteleden hem zelf aanspreken. Bijvoorbeeld na een kerkdienst, met een briefje, een e-mail of per telefoon; via de scriba; of via een kerkenraadslid of een ander gemeentelid.
Er is altijd ambtsgeheim. Het gesprek wordt gevoerd in vertrouwelijkheid, solidariteit en bescheidenheid. En in vertrouwen op Gods zegen.