Diaconale consulenten

Sinds 1 mei 2012 is Joyce Schoon de nieuwe Diaconaal Consulent voor de PKN kerken in Gouda. Zij ondersteunt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. 
Per 1 mei 2021 is het diaconaal consultenschap uitgebreid met Nelleke de Jong. Net als Joyce Schoon zal zij werkzaam zijn als diaconaal consulent voor de diaconie van PKN Gouda.
Ze zal de volgende taken van Joyce overnemen: de thema's armoedebestrijding, ouderenwerk, statushouders en werelddiaconaat. 
Nelleke werkt op dinsdag en donderdag en is per  email en mobiel: 06-86874664 bereikbaar. 
Ook is zij bereikbaar in de Tsedaka zaal aan de Oosthaven. 

Adres: Oosthaven 31-C, 2801 PD Gouda,
Telefoon: 0182 537 122  
E-mail: diaconaalconsulent@pkngouda.nl
Diaconie PKNGouda >>

Joyce Schoon blijft zich (met een beperkt aantal uren) inzetten voor het diaconale werk in Gouda en zal daarnaast tijd besteden aan het uitbouwen van de activiteiten van het Weilandklooster.Het Weilandklooster organiseert projecten op het snijvlak van duurzaamheid, bezinning en ontmoeting. Zie www.weilandklooster.nl

Armoede in Nederland
Voor 1,2 miljoen Nederlanders is het een dagelijkse realiteit om voor (heel) weinig geld rond te moeten komen  Armoede is het hoogst bij éénoudergezinnen, alleenstaanden, bijstandsontvangers, kinderen, allochtonen en asielzoekers. 

Gids met adressen voor goedkoop in Gouda
In juni 2015 hebben we met een groepje mensen initiatieven en adressen verzameld voor een gids met adressen in Gouda waar je goedkoop uit bent. Deze gids is uitgekomen onder de titel ´Voor hetzelfde geld´
Voorjaar 2019 is er een herziene versie van deze gids uitgebracht, die huis-aan-huis verspreid zal worden. U kunt de gids ook krijgen bij de diakenen  in uw wijkkerk. Daarnaast is het boekje hier in PDF te vinden en te downloaden >>
Ook kunt u het boekje komen ophalen aan de Oosthaven 31-c, maar stuur vooraf wel even een mailtje.
Heb je interesse in deze gids, stuur een mailtje naar diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Overige informatie
Wegwijzer voor Ouderen over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda >>