Diaconaal consulent

Sinds 1 mei 2012 is Joyce Schoon de nieuwe Diaconaal Consulent voor de PKN kerken in Gouda. Zij ondersteunt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. Zij is bereikbaar in de Tsedaka zaal aan de Oosthaven op maandag, dinsdag en donderdag. 

Adres: Oosthaven 31-C, 2801 PD Gouda,
Telefoon: 0182 537 122  
E-mail: diaconaalconsulent@pkngouda.nl
Website diaconie >>

Armoede in Nederland
Voor 1,2 miljoen Nederlanders is het een dagelijkse realiteit om voor (heel) weinig geld rond te moeten komen  Armoede is het hoogst bij éénoudergezinnen, alleenstaanden, bijstandsontvangers, kinderen, allochtonen en asielzoekers. 

Armoede in Nederland in  2019
Het Onderzoek Armoede in Nederland is alweer de achtste editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel.
Kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp. Lees het bericht 

Paniek
Leven met weinig geld kan per persoon verschillend ervaren worden. Maar bijna iedereen die op de grens zit van ‘niet-veel-maar-toereikend’ heeft last van de dagelijkse psychische druk om rond te komen. En zodra er onverwachte uitgaven komen, kan de paniek toeslaan. Soms kan het gevoel van eigenwaarde in het geding komen, versterkt door negatieve beeldvorming in de samenleving. Ook als mensen lange tijd geen werk hebben, lopen ze vaak tegen vooroordelen en negatieve beeldvorming aan. 

Buitengesloten
Als kinderen niet mee kunnen doen aan schoolreisjes, sport, muziek en feesten zoals Sinterklaas of geen spullen voor school zoals een laptop kunnen aanschaffen, dan kan dat schaamte en isolatie tot gevolg hebben. Mensen die met weinig geld moeten rondkomen kunnen zich eenzaam en buitengesloten voelen. En dat mag niet gebeuren.

Petje af
Als je met weinig geld kunt rondkomen, vereist dat discipline en creativiteit. Petje af voor mensen die in staat zijn met weinig geld rond te komen! Laten we elkaar naast praktische hulp (Voedselbank, Nonfoodbank, Noodfonds, Schuldhulpmaatje, Diaconie, etc.) daarom ook complimenten en bemoediging geven!

Gids met adressen voor goedkoop in Gouda
In juni 2015 hebben we met een groepje mensen initiatieven en adressen verzameld voor een gids met adressen in Gouda waar je goedkoop uit bent. Deze gids is uitgekomen onder de titel ´Voor hetzelfde geld´
Voorjaar 2019 is er een herziene versie van deze gids uitgebracht, die huis-aan-huis verspreid zal worden. U kunt de gids ook krijgen bij de diakenen  in uw wijkkerk. Daarnaast is het boekje hier in PDF te vinden en te downloaden >>
Ook kunt u het boekje komen ophalen aan de Oosthaven 31-c, maar stuur vooraf wel even een mailtje.
Heb je interesse in deze gids, stuur een mailtje naar diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Maatjesproject 3e editie >>
Diaconale nieuwsbrief oktober 2019 >>
Wegwijzer voor Ouderen over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda >>