Kerkbeheer

Verduurzaming 1

VERDUURZAMING GEBOUWEN VAN DE KERK

Als kerkgemeenschap zijn we eigenaar van diverse gebouwen, sterk variërend
in leeftijd en bouwtechnische eigenschappen. Tevens is het gebruik sterk variërend:
er zijn pastorieën, woonhuizen en kerkzalen waar maar een paar uur per week mensen bijeenkomen.

Deze winter hebben we allen de kou in de kerken weer ervaren. Voor veel kerkgangers in de historische kerkgebouwen is het een gegeven wat bij de kerkdienst hoort in de winter.
Voor de wijkgemeentes die sinds de ingebruikname van hun wijkkerkgebouw comfort van een prettig verwarmde kerk hebben gekend, is het een ontwikkeling die tot herhaaldelijke discussie leidt.
Ook de personen die regelmatig een vergadering hebben van meer dan 1,5 uur weten dat dan de 15 graden door gaat werken op je gestel en je de eerste uren niet meer warm wordt, bij thuiskomst na de vergadering een warme douche of bad moet gaan nemen om te voorkomen dat je te lang wakker ligt.

Afgelopen najaar heeft het College van Kerkrentmeesters de keuze gemaakt om te gaan differentiëren in kerkgebouwen. Wat wil zeggen dat we komende winter de ruimtes met een ‘goede’ isolatiewaarde
ruimhartiger gaan verwarmen dan thans het geval is. Dit zal gaan om ontmoetingsruimtes
en vergaderzalen. 

Wat doen we als kerkrentmeesters voor onderhoud: de inkoop van energie, ligt continu onder een vergrootglas.
De Dumava (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) regeling is een instrument van de overheid waar we veel voorbereidingstijd in steken. Er zijn van diverse gebouwen energiescans gemaakt, deze zijn de basis voor een Dumava-aanvraag. De scans resulteren in een voorselectie wat er met een gebouw mogelijk is: een aantal items verduurzamen of een gebouw integraal verduurzamen.
Afhankelijk van de gekozen regeling wordt het subsidieniveau bepaald.
In onze kerkgebouwen is de bezetting geen 24-7. Met name ligt de bezetting op de doordeweekse avonden en op de zondag.

Het integraal verduurzamen is alleen weggelegd voor een enkel gebouw dat nagenoeg alle dagen van de week wordt ingezet. In de verduurzaming kennen we diverse items, de schil van een gebouw en de technische installatie voor de luchtverversing, warmteterugwinning en verwarming.
Hierin zien we dat warmtepompen voor een basisverwarming binnen ons bereik komen. Voor ruimtes waar we maar een paar uur in de week veel energie nodig hebben, is comfort niet direct te realiseren. We volgen de ontwikkeling van nieuwe technieken en zullen geen overhaaste stappen maken.
Bezetting van gebouwen en verhuuractiviteiten buiten kerkelijk gebruik dragen bij aan de verduurzaming!

De technische ontwikkeling in de kerkgebouwen gaat ook naar een hoger niveau, een zelfstandige
verwarming, ventilatie en verlichting gaat uitgefaseerd worden. We oriënteren ons  momenteel op een gebouwbesturingssysteem wat al deze functies combineert en gekoppeld kan worden aan de website waarop u zalen kunt reserveren voor kerkelijke en commerciële verhuur.
Begin april kan Dumava-subsidie worden aangevraagd en binnen drie maanden daarna hopen we positief nieuws te ontvangen. Vervolgens is er een meerjarige periode dat je de realisatie kunt plannen en uitvoeren. Met de subsidie zijn we er nog niet, er moet een flink deel door Kerkbeheer worden bijgelegd.

We zijn dankbaar dat we kunnen terugzien op de consistente vrijwillige bijdrage van onze gemeenteleden. En dat we jaarlijks donaties konden realiseren voor het onderhoud van de gebouwen. Door de beoogde verduurzaming van de gebouwen gaat er een flink gat in de voorzieningen groot onderhoud geslagen
worden.
We sluiten niet uit dat we met elkaar acties moeten organiseren om onze gebouwen met de tijd mee te laten ontwikkelen. Een uitdagende taak welke nog jaren gaat voortduren en welke om visie en structuur vragen.

Vriendelijke groet, Arie-Jan Broere, voorzitter Onderhoudscommissie 

Terug naar Kerkbeheer >>