Kerkbeheer

Warme kerk

Energiebeleid winter 2023 - 2024  

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we allemaal nog steeds te maken hebben met hoge energiekosten. Zo ook wij als Protestantse Kerk Gouda. Helaas is de energieprijs voor 2023 vier keer zo hoog als in 2022 het geval was en in 2024 is dit dubbel zo hoog. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat het voor ons lastige tijden blijven.  

Verduurzaming en vergroening van (kerk)gebouwen is erg belangrijk. We zijn daar al langere tijd mee bezig en gaan daar voortvarend mee door. Dit zal echter niet kunnen voorkomen dat de kosten van energie voor het jaar 2024 veel sneller toenemen dan met verduurzaming kan worden bespaard.  

Dat er daarom voor de winter 2023/2024 opnieuw energiebespaarmaatregelen getroffen moeten worden zal u niet verbazen. Het is simpelweg te kostbaar om op de oude voet door te gaan wat betreft het energieverbruik binnen onze kerkgebouwen.  

Belangrijkste besluiten die gelden voor de maanden november 2023 tot en met mei 2024 

  1.  In de winterperiode (van november tot en met april) wordt de basistemperatuur in de (kerk)gebouwen weer verlaagd. Over het algemeen genomen komt het erop neer dat de basistemperatuur voor de niet-monumentale kerkgebouwen van 16°C verlaagd wordt naar 11°C. Voor onze monumentale kerkgebouwen, de Sint-Janskerk en de Sint Joostkapel, is dat enkele graden lager.

  2. Gedurende de maanden november tot en met mei is de verwarmde gebruikstemperatuur in de niet-monumentale gebouwen 15°C. Voor de monumentale gebouwen kan die wat lager komen te liggen.
    Per gebouw kan er in principe één ruimte verwarmd worden tot de gebruikelijke temperatuur van meestal 20°C. Dit ten behoeve activiteiten waaraan kwetsbare personen deelnemen (bv. crèche, kinderen tot 12 jaar en ouderen).

  3. We verwarmen zo efficiënt mogelijk. Dit doormiddel van het clusteren van het gebruik van de te verwarmen ruimtes. En: ruimtes kunnen alleen worden gebruikt door gezelschappen van meer dan zes personen.  Het is de bedoeling om bijeenkomsten met zes personen of minder zo veel mogelijk bij iemand thuis te houden.  

Uitdaging goede balans tussen sober verwarmen en voldoende ventileren  

Comfortabel binnenklimaat is afhankelijk van temperatuur, luchtkwaliteit (CO2 concentratie) en tocht. 
Voor De Veste is het realiseren van een zo comfortabel mogelijk binnenklimaat gedurende de wintermaanden extra uitdagend. Dit komt omdat er (nog) geen mechanische ventilatie in de kerkzaal aanwezig is, waardoor met openstaande ramen en deuren extra moet worden geventileerd om te voorkomen dat de CO2-waarden gedurende de kerkdiensten veel te hoog oplopen met ook weer gezondheidsproblemen tot gevolg. De uitdaging is om tijdens de kerkdiensten in de wintermaanden een zo goed mogelijke balans te vinden tussen spaarzaam verwarmen en voldoende ventileren met zo min mogelijk tocht. De kerkrentmeesters zetten zich samen met de kosters in om deze balans zo goed mogelijk te krijgen. We vragen om uw begrip wanneer die balans qua temperatuur niet altijd optimaal lukt.

Tenslotte: de kerkrentmeesters van De Veste werken er met kerkbeheer hard aan om een duurzame en betaalbare oplossing te vinden voor het ventilatieprobleem in de kerkzaal.     

Advies
Neem, als u naar de kerk komt, (letterlijk) wat extra warmte mee. We staan open voor suggesties. We ontvangen die graag per mail: tips.krijghetwarm@pkngouda.nl  Ook als u vragen heeft, aarzel dan niet om deze dan per mail te stellen: vragen.energiebeleid@pkngouda.nl.  

Meer informatie 
Meer informatie volgt op de website van de Protestante Kerk Gouda (https://www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer-en-organisatie/energiebeleid/).

We danken God dat we de afgelopen jaren zo gezegend zijn. In afhankelijkheid van Hem willen we ons werk voortzetten met de uitdagingen die voor ons liggen. 

Terug naar Kerkbeheer >>