Kerkbeheer

OIP (1)

Antwoord op reacties en vragen over het energiebeleid winter 2023 - 2024  

Op 1 november heeft kerkbeheer de bespaarmaatregelen voor de winter 2023 – 2024 ingevoerd die staan in het energiebespaarbeleid van de Protestantse Kerk Gouda.
Het is vanwege voor 2023 en 2024 blijvend hoge energiekosten voor de Protestantse Kerk Gouda simpelweg te kostbaar om op de oude voet door te gaan wat betreft het energieverbruik binnen onze kerkgebouwen. 
Kerkbeheer heeft afgelopen week het waarom en hoe voor De Veste en de andere wijkkerken uitgelegd in de kerkapp, de zondagsbrief en op de websites.

Hierover heeft de kerkenraad een aantal reacties met vragen gekregen. De Kerkrentmeesters van De Veste beantwoorden die graag.    

Is het mogelijk om met een wijkactie te betalen voor extra warmte tijdens de vieringen?  
Dat is om een aantal redenen niet de bedoeling.
1                 Kerkbeheer heeft voor bespaarmaatregelen gekozen op basis van gemeentebrede solidariteit met elkaar als Protestantse Gemeente te Gouda. Dit betekent dat alle wijkgemeenten kunnen beschikken over een zo veel mogelijk  gelijke gebruikstemperatuur van ruimten voor kerkelijk gebruik in onze (kerk)gebouwen. Dit gebeurt op de volgende manier.   

 • Kerkbeheer onderscheidt twee typen kerkgebouwen: monumentale en niet monumentale.
 • Passend bij deze twee type gebouwen realiseert kerkbeheer zo veel mogelijk de zelfde gebruikstemperatuur.
 • Daarbij maakt het niet uit:
  • hoe oud de gebouwen zijn,
  • hoe deze zijn of kunnen worden geïsoleerd,
  • hoeveel energie wordt verbruikt
  • en hoe hoog de energiekosten zijn om deze gebruikstemperatuur voor ons allemaal te realiseren.
 • Daarom is het belangrijk dat we dit gemeentebreed als Protestantse Gemeente te Gouda met elkaar blijven dragen. Dit op basis solidariteit met elkaar.
 • Een wijkactie voor meer warmte tijdens vieringen in het eigen kerkgebouw past hier niet bij.    

2                 De energiekosten van alle wijkkerken worden betaald door kerkbeheer en worden niet gedragen door de afzonderlijke wijken. De wijkkassen zijn bedoeld voor wijkeigen invulling van gemeenteleven en niet voor het dragen van exploitatiekosten van het eigen kerkgebouw.

3                 Het is technisch niet haalbaar goed te bepalen wat de meerkosten zijn van het extra verwarmen tijdens vieringen.  

Wat gaan de kerkrentmeesters van De Veste doen voor een zo behaaglijk mogelijk klimaat tijdens vieringen? 
Zoals u weet is een zo behaaglijke mogelijk klimaat tijdens vieringen afhankelijk van verwarmen en goed ventileren. En ook dat het vinden van een goede balans in onze kerkzaal moeilijk is omdat daar mechanische ventilatie ontbreekt.

Met goedkeuring van de kerkenraad geven we deze winter voorrang aan het behouden van warmte tijdens vieringen boven optimale luchtkwaliteit door het open zetten van ramen en buitendeuren in de kerkzaal. Buitenramen en deuren in de kerkzaal blijven de komende winter zo veel mogelijk dicht om warmteverlies naar buiten te voorkomen en koude tocht te vermijden. Dit vullen we samen met de kosters zo goed mogelijk in.  

 Wat doen we nog meer?
We hebben 30 zitkussentjes besteld om op (koude) zittingen van kerkstoelen te leggen. We hopen dat de kussentjes er nog deze maand zijn. We willen zo kwetsbare kerkgangers meer comfort tijdens de vieringen bieden.    

We danken u voor het meedenken met zo goed mogelijke invulling van het energiebespaarbeleid in De Veste.  

Kerkrentmeesters van De Veste 

Terug naar Kerkbeheer >>