Zoomsessies

Online Zoom-ontmoeting groep ‘Plussers’ (50 – 70 jaar) en 'Senioren'

Omdat er het sinds  eind maart niet meer mogelijk was om elkaar op zondag in De Veste te ontmoeten  is er door de ouderlingen/contactpersonen van de Plussers en de Senioren nagedacht over een (andere) vorm van ontmoeten, zoals ontmoetingen ‘online’.
Woensdag 13 mei, dinsdag 9 juni en donderdag 2 juli jl. waren er  'Veste ZOOM-ontmoetingen' georganiseerd. 25 tot 35 deelnemers hebben hier aan deelgenoen en hebben hier op  bijzonder positief gereageerd. Deze ontmoetingen zijn dus voor herhaling vatbaar!

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk.
Tijdstip van aanvang: 20.00 uur en we ronden zo rond 21.30 uur af.
Vanaf 19.45 uur kun je alvast ‘binnenlopen’, met je eigen kopje koffie of thee. Als je eerder wilt stoppen dan 21.30 uur omdat je nog andere dingen te doen hebt is dat natuurlijk geen enkel probleem.

We gaan twee keer in kleine groepjes ‘virtueel’ uiteen, omdat kleinere groepjes beter zijn om met elkaar in gesprek te komen. Tussendoor is er dan gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee.

We hebben géén ‘programma’, het doel is ‘ontmoeten’ en met elkaar delen: hoe het met je gaat, wat je mist in deze bijzondere tijd en ook waar je juist van geniet. Gewoon elkaar ontmoeten, een beetje bijpraten en ervaringen delen èn nieuwe contacten leggen door met gemeenteleden te praten waar je misschien anders niet zo snel mee in gesprek raakt. 

Hoe ga je zo'n  ZOOM- meeting nu doen? Hoe verloopt dat eigenlijk?
Hier tref je een ‘installatiehandleiding van ZOOM’ aan. Mocht je al eerder ZOOM hebben geïnstalleerd, check dan vooraf even of je de meeste recente versie (versie 5.0) hebt. Heb je een eerdere versie op je computer, tablet of smartphone doe dan een update naar de meest recente versie.

We hopen dat natuurlijk op enthousiate deelnemers en vele ZOOM ontmoetingen, want voorlopig gaan we elkaar nog niet op zondag in De Veste ontmoeten. Tot 23 augustus a.s. (de laatste zondag van de zomerperiode) zullen de kerkdiensten nog on-iine blijven plaatsvinden.

Hartelijke groet,  Arja Sluiter en Piet Stoevelaar

Je leert elkaar eens op een andere manier elkaar kennen. OOk hier spreekt de tekst uit de bijbel, waarin Jezus zegt: “ Waar 2 of 3 in Mijn naam bij elkaar zijn, ben Ik in hun midden".