Uit de kerkenraad van 17 oktober 2019

De kerkenraad nodigt elk jaar een aantal commissies uit om zich te laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen en activiteiten. Dit keer was de commissie Nieuw ingekomenen te gast. De doelstelling van deze commissie is de nieuwe gemeenteleden te leren kennen en hen wegwijs te maken door info te verstrekken over de Veste en de activiteiten die plaatsvinden. Jacqueline Loeff en Yvonne Stoevelaar pakken hun taak voortvarend aan. Ze organiseren koffieavonden en nodigen nieuwe gemeenteleden daarvoor persoonlijk uit. De respons hierop is goed en de waardering hoog. Zij gaven ons de tip dat de wijkprofielen beter gecommuniceerd zouden kunnen worden, zodat nieuwelingen een goed afgewogen keuze voor een wijkgemeente kunnen maken.

De missionaire begroting met de Veste-activiteiten van kerk-naar buiten (bijv. het ouderenkerstfeest, het kinderkerstfeest, lezingen e.d.) is besproken.

De liturgie van de eredienst, dat wat op zondag gebeamd en uitgezonden wordt via Kerkomroep, is gebonden aan allerlei regels. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om ons aan deze regels (van Stemra, Buma, auteursrechtenorganisaties, Ned. Bijbelstichting, individuele auteurs, google, youtube, enz.) te houden, maar dat is nog een lastige materie. De kerkenraad zal de liturgiecommissie en het beamerteam hulp vragen om zo tot een juiste hantering van de regels te komen.

Op 20 februari komt onze Classispredikant naar de Veste om kennis te maken met de kerkenraad. Wat de Wijkkas betreft: de giften lopen behoorlijk achterop t.o.v. vorig jaar, een flink deel is nog niet binnen. We willen de gemeenteleden dan ook oproepen om extra aandacht hieraan te besteden.

Verder heeft de kerkenraad de vacatures besproken. We zijn blij dat de kerkenraad binnenkort weer bijna compleet zal zijn. Wel is er nog een vacature voor een diaken (of diaconaal medewerker) voor het cluster Ouderen-en-Welzijn. Eenzaamheid bij ouderen is momenteel een actueel thema. Wilt u of jij zich ervoor inzetten dat ouderen blijven participeren in de (kerkelijke) samenleving? Laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,
Peter Burghgraaff (waarnemend voorzitter)