Nieuwsbrief “Even bijpraten…” van oktober 2020

Aan alle gemeenteleden van De Veste,

“Het is een periode van onrust. Besmettingen nemen toe. En datzelfde geldt voor de maatregelen. Een horizon ontbreekt. Wat vandaag is, kan morgen anders zijn. In De Veste betekent dit dat we nog maar met 30 mensen een viering mogen hebben (exclusief medewerkers). Dat is jammer, want het protocol werd in grote lijnen goed gevolgd. Dat levert dan ook gevoelens op van onbegrip en teleurstelling. Maar naast de kerkdiensten zijn er ook zorgen. Zorgen over mensen die ziek zijn. Mensen die wonen in zorg- en verpleeghuizen. De druk op zorgpersoneel. 

Het zijn woelige tijden waarin het water vaak tot de lippen komt. Ik bid ons toe dat we op die zee van angst en onrust toch die woorden van Jezus horen: “Vrees niet. Ik ben er.” En misschien dat niet gelijk de wateren stil en rustig worden omdat de wind nog niet gaat liggen, maar dat we dan wel heel diep mogen beseffen dat Hij aan boord is, Hij is erbij “.

Zo begon ds. David van Veen zijn aankondiging van de Regenboogviering van 11 oktober. Het zegt veel. Het doet mij denken aan het lied “Wat de toekomst brengen moge”…. In het besef dat we allemaal geconfronteerd worden met de pandemie en de daarop noodzakelijke maatregelen, willen we blijven omzien naar elkaar, als gemeente en naar al onze dierbaren. Dat is wat Jezus voorstaat: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Laten we ons in deze periode van onrust vasthouden aan deze twee grote geboden die Jezus ons meegeeft (Matthéus 22:37-39) en zorgdragen voor elkaar.  

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd. De vakantieperiode ligt achter ons, de coronamaatregelen zijn vanaf 1 juli verruimd en vanaf 30 augustus konden we als gemeente weer fysiek aanwezig zijn bij de kerkdiensten. Wel beperkt helaas, maar toch. Veel gemeenteleden maakten dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Anderen konden via livestream de diensten blijven volgen. Wat een geschenk dat er livestream is! Het zou zomaar kunnen dat we de livestream behouden, ook ná de pandemie. En nu al zien we ook andere voordelen van die livestream: de eerste lezing van GoudAder in De Veste werd goed bezocht en via livestream meer dan 500 keer bekeken! Daar gaan we natuurlijk mee door! Veel dank aan het beamerteam dat dit allemaal mogelijk maakt!  

Niet alleen het opzetten van de livestream was veel werk. Er moesten ook protocollen worden opgesteld, we moesten hierover communiceren, de ontvangst van gemeenteleden in en rond de kerk moest georganiseerd worden en er was een registratiesysteem nodig. De kerkenraad is blij met zoveel mensen in de gemeente die er hard aan hebben gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Dank aan allen hiervoor!  

De ervaringen zijn positief. Het reserveringssysteem werkt goed, in de kerk wordt goed gevolg gegeven aan de richtlijnen en ook het afstand houden, handen ontsmetten en plaatsnemen gaat prima. Wij als kerkenraad zijn hierover erg tevreden en danken u voor uw medewerking! We zagen ook dat de diensten in de kerk steeds beter bezocht werden. Maar helaas lopen de besmettingen in Nederland inmiddels weer hard op. De ziekenhuizen ontvangen weer veel corona patiënten, ook op de ic. De situatie is zorgwekkend en heeft geleid tot aangescherpte maatregelen vanuit de overheid. De overheid heeft op 13 oktober jl. de maatregelen verder aangescherpt. Voor samenkomsten blijft het aantal personen op 30 (excl. medewerkers) staan. De kerkenraad had op 7 oktober besloten om de maatregelen van de overheid te volgen en dat zullen we nu ook doen. Dat betekent voor onze kerkdiensten dat we terug zijn gegaan naar maximaal 30 genodigden (excl. medewerkers), dat we nog steeds niet zingen en dat we mondkapjes dragen als we ons verplaatsen in de kerk. Als kerk hebben wij een verantwoordelijkheid in de samenleving. De kerkenraad voelt deze verantwoordelijkheid en volgt de adviezen van de overheid op in solidariteit met die samenleving. We hopen en bidden dat we weer snel terug kunnen naar de eerdere situatie. 

Het blijft zo dat de kerkdiensten toegankelijk zijn voor iedereen die géén gezondheidsklachten heeft. Houdt u zich alstublieft aan deze richtlijn.  

De kerkenraad is op 17 en 28 september en 7 oktober bij elkaar geweest. We geven u een overzicht van een aantal onderwerpen die besproken zijn.  

Op 17 en 28 september en op 7 oktober is onder andere het volgende aan de orde geweest:

  •  Ervaringen met het protocol, het registratiesysteem en met vieringen waarbij gemeenteleden weer welkom waren zijn besproken en geëvalueerd. Er wordt nu gekeken of de informatie aan de gemeenteleden toereikend is omdat blijkt dat niet iedereen een goed beeld heeft bij hoe het er in de kerk aan toegaat. Het idee is om een kort filmpje te maken dat laat zien hoe de kerk de richtlijnen toepast.
  • Vóór de zomervakantie heeft de kerkenraad de behoefte geuit om naar haar eigen functioneren te kijken. Op 28 september hebben we daarom gesproken over de vraag hoe wij als kerkenraad samenwerken: wat gaat goed, wat kan beter? Daarbij hebben we ons laten adviseren en begeleiden door dhr. Bert Bakker, deskundige op het gebied van verandervraagstukken.
  • Op 23 november praten we hier verder over.  In de afgelopen maanden hebben wij ook gesproken over het traject waarin we een nieuw beleidsplan willen opstellen voor de komende periode 2021-2025. We hebben gekozen voor de aanpak van een ‘gezamenlijke trektocht’, gebaseerd op het boek van Jan Hendriks; “Goede wijn, waarderende Gemeenteopbouw”. Ook dit traject zal begeleid worden door Bert Bakker. De ‘gezamenlijke trektocht’ willen we maken met de hele gemeente, dus we hebben uw hulp en input nodig. We denken aan een aantal gemeentebijeenkomsten onder leiding van Bert Bakker, waarin we op zoek gaan naar visie en richting voor de komende jaren. Hoe het proces eruit zal zien, zullen we de komende periode uitwerken in samenwerking met nog een samen te stellen begeleidingsgroep. Omdat we door de pandemie als gemeente voorlopig niet bij elkaar mogen komen, verwachten we u hier begin volgend jaar meer over te kunnen vertellen.
  • Vanwege de pandemie hebben we moeten besluiten om te wachten met het organiseren van groothuisbezoeken. Op dit moment mogen immers niet meer dan vier personen thuis bij elkaar zijn. Maar het heeft onze aandacht en we beraden ons op alternatieve manieren om het onderlinge contact te versterken. Hier komen we binnenkort bij u op terug. Ondertussen waren de koffieochtenden weer opgestart en zijn die helaas ook weer tijdelijk stopgezet, en komen de gedichtengroep van Arie Bijl en de voorbedengroep ook weer bij elkaar. De eerste GoudAder lezing was een succes en wordt gevolgd door een tweede lezing op 19 november. Ook zijn de jeugdouderlingen druk bezig om te kijken naar mogelijkheden voor de jongeren, die net als wij de onderlinge contacten missen. 
  • De kerkrentmeesters nemen maatregelen op het gebied van de verhuur van de zalen en het nodige onderhoud van het gebouw. Er zijn plannen bij de CvK ingediend om in de kerkzaal het podium, het geluid en licht aan te passen en kozijnen en ramen te vervangen waar dat nodig is. Omdat de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Gouda minder rooskleurig is dan begroot, door sterke vermindering van de inkomsten uit verhuur en rondleidingen in de St. Jan, zullen niet al onze wensen kunnen worden gehonoreerd. Even afwachten dus.

Tot slot
We bevinden ons in een onzekere tijd. Toch leven we in het besef dat ook in deze onzekere tijd we elkaar mogen bemoedigen. We mogen erop vertrouwen dat er EEN is die niet veranderd, God! Hij die altijd naast ons blijft staan in welke situatie we ook ons bevinden. 

Thomas Quartier, monnik van de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem, spreekt in een gebed het ‘vertrouwen’ uit waardoor dit woord gestalte krijgt:  

God – diepste grond van mijn vertrouwen;
Moge ik nooit de ruime blik kwijtraken
Die mij verder laat kijken dan het moment
Naar de horizon.
Moge ik naar vaste grond onder mijn voeten zoeken
Al voel ik hem niet altijd en overal
Opdat ik rustig mijn weg kan gaan.
Moge ik allen het vertrouwen kunnen schenken 
Dat ik zelf in het leven heb. 
En moge ik het blijven ontvangen.
Vanuit dat vertrouwen kan ik leven.
Het geeft houvast, wat er ook komt
Want de diepe grond ervan mag ik God noemen. 

Wij hopen dat u met interesse de Nieuwsbrief heeft gelezen! Wilt u hierop reageren, uw vragen en of aanbevelingen doorgeven? Dat kan! U kunt een email sturen naar het e-mailadres van de preses.

Blijf gezond en omzien naar elkaar!

Gods zegen toegewenst! 
Bart ten Hooven 
Namens de Wijkkerkenraad De Veste 

.

Aan alle gemeenteleden van De Veste, 

“Het is een periode van onrust. Besmettingen nemen toe. En datzelfde geldt voor de maatregelen. Een horizon ontbreekt. Wat vandaag is, kan morgen anders zijn. In De Veste betekent dit dat we nog maar met 30 mensen een viering mogen hebben (exclusief medewerkers). Dat is jammer, want het protocol werd in grote lijnen goed gevolgd. Dat levert dan ook gevoelens op van onbegrip en teleurstelling. Maar naast de kerkdiensten zijn er ook zorgen. Zorgen over mensen die ziek zijn. Mensen die wonen in zorg- en verpleeghuizen. De druk op zorgpersoneel.  

Het zijn woelige tijden waarin het water vaak tot de lippen komt. Ik bid ons toe dat we op die zee van angst en onrust toch die woorden van Jezus horen: “Vrees niet. Ik ben er.” En misschien dat niet gelijk de wateren stil en rustig worden omdat de wind nog niet gaat liggen, maar dat we dan wel heel diep mogen beseffen dat Hij aan boord is, Hij is erbij “.

 Zo begon ds. David van Veen zijn aankondiging van de Regenboogviering van 11 oktober. Het zegt veel. Het doet mij denken aan het lied “Wat de toekomst brengen moge”…. In het besef dat we allemaal geconfronteerd worden met de pandemie en de daarop noodzakelijke maatregelen, willen we blijven omzien naar elkaar, als gemeente en naar al onze dierbaren. Dat is wat Jezus voorstaat: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Laten we ons in deze periode van onrust vasthouden aan deze twee grote geboden die Jezus ons meegeeft (Matthéus 22:37-39) en zorgdragen voor elkaar.

 

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd. De vakantieperiode ligt achter ons, de coronamaatregelen zijn vanaf 1 juli verruimd en vanaf 30 augustus konden we als gemeente weer fysiek aanwezig zijn bij de kerkdiensten. Wel beperkt helaas, maar toch. Veel gemeenteleden maakten dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Anderen konden via livestream de diensten blijven volgen. Wat een geschenk dat er livestream is! Het zou zomaar kunnen dat we de livestream behouden, ook ná de pandemie. En nu al zien we ook andere voordelen van die livestream: de eerste lezing van GoudAder in De Veste werd goed bezocht en via livestream meer dan 500 keer bekeken! Daar gaan we natuurlijk mee door! Veel dank aan het beamerteam dat dit allemaal mogelijk maakt!

 

Niet alleen het opzetten van de livestream was veel werk. Er moesten ook protocollen worden opgesteld, we moesten hierover communiceren, de ontvangst van gemeenteleden in en rond de kerk moest georganiseerd worden en er was een registratiesysteem nodig. De kerkenraad is blij met zoveel mensen in de gemeente die er hard aan hebben gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Dank aan allen hiervoor!

 

 

 

 

De ervaringen zijn positief. Het reserveringssysteem werkt goed, in de kerk wordt goed gevolg gegeven aan de richtlijnen en ook het afstand houden, handen ontsmetten en plaatsnemen gaat prima. Wij als kerkenraad zijn hierover erg tevreden en danken u voor uw medewerking! We zagen ook dat de diensten in de kerk steeds beter bezocht werden. Maar helaas lopen de besmettingen in Nederland inmiddels weer hard op. De ziekenhuizen ontvangen weer veel corona patiënten, ook op de ic. De situatie is zorgwekkend en heeft geleid tot aangescherpte maatregelen vanuit de overheid. De overheid heeft op 13 oktober jl. de maatregelen verder aangescherpt. Voor samenkomsten blijft het aantal personen op 30 (excl. medewerkers) staan. De kerkenraad had op 7 oktober besloten om de maatregelen van de overheid te volgen en dat zullen we nu ook doen. Dat betekent voor onze kerkdiensten dat we terug zijn gegaan naar maximaal 30 genodigden (excl. medewerkers), dat we nog steeds niet zingen en dat we mondkapjes dragen als we ons verplaatsen in de kerk. Als kerk hebben wij een verantwoordelijkheid in de samenleving. De kerkenraad voelt deze verantwoordelijkheid en volgt de adviezen van de overheid op in solidariteit met die samenleving. We hopen en bidden dat we weer snel terug kunnen naar de eerdere situatie.

 

Het blijft zo dat de kerkdiensten toegankelijk zijn voor iedereen die géén gezondheidsklachten heeft. Houdt u zich alstublieft aan deze richtlijn.

 

De kerkenraad is op 17 en 28 september en 7 oktober bij elkaar geweest. We geven u een overzicht van een aantal onderwerpen die besproken zijn.

 

Op 17 en 28 september en op 7 oktober is onder andere het volgende aan de orde geweest:

 

-     Ervaringen met het protocol, het registratiesysteem en met vieringen waarbij gemeenteleden weer welkom waren zijn besproken en geëvalueerd. Er wordt nu gekeken of de informatie aan de gemeenteleden toereikend is omdat blijkt dat niet iedereen een goed beeld heeft bij hoe het er in de kerk aan toegaat. Het idee is om een kort filmpje te maken dat laat zien hoe de kerk de richtlijnen toepast.

-     Vóór de zomervakantie heeft de kerkenraad de behoefte geuit om naar haar eigen functioneren te kijken. Op 28 september hebben we daarom gesproken over de vraag hoe wij als kerkenraad samenwerken: wat gaat goed, wat kan beter? Daarbij hebben we ons laten adviseren en begeleiden door dhr. Bert Bakker, deskundige op het gebied van verandervraagstukken. Op 23 november praten we hier verder over.

-     In de afgelopen maanden hebben wij ook gesproken over het traject waarin we een nieuw beleidsplan willen opstellen voor de komende periode 2021-2025. We hebben gekozen voor de aanpak van een ‘gezamenlijke trektocht’, gebaseerd op het boek van Jan Hendriks; “Goede wijn, waarderende Gemeenteopbouw”. Ook dit traject zal begeleid worden door Bert Bakker. De ‘gezamenlijke trektocht’ willen we maken met de hele gemeente, dus we hebben uw hulp en input nodig. We denken aan een aantal gemeentebijeenkomsten onder leiding van Bert Bakker, waarin we op zoek gaan naar visie en richting voor de komende jaren. Hoe het proces eruit zal zien, zullen we de komende periode uitwerken in samenwerking met nog een samen te stellen begeleidingsgroep. Omdat we door de pandemie als gemeente voorlopig niet bij elkaar mogen komen, verwachten we u hier begin volgend jaar meer over te kunnen vertellen.

-      Vanwege de pandemie hebben we moeten besluiten om te wachten met het organiseren van groothuisbezoeken. Op dit moment mogen immers niet meer dan vier personen thuis bij elkaar zijn. Maar het heeft onze aandacht en we beraden ons op alternatieve manieren om het onderlinge contact te versterken. Hier komen we binnenkort bij u op terug. Ondertussen waren de koffieochtenden weer opgestart en zijn die helaas ook weer tijdelijk stopgezet, en komen de gedichtengroep van Arie Bijl en de voorbedengroep ook weer bij elkaar. De eerste GoudAder lezing was een succes en wordt gevolgd door een tweede lezing op 19 november. Ook zijn de jeugdouderlingen druk bezig om te kijken naar mogelijkheden voor de jongeren, die net als wij de onderlinge contacten missen.

-      De kerkrentmeesters nemen maatregelen op het gebied van de verhuur van de zalen en het nodige onderhoud van het gebouw. Er zijn plannen bij de CvK ingediend om in de kerkzaal het podium, het geluid en licht aan te passen en kozijnen en ramen te vervangen waar dat nodig is. Omdat de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Gouda minder rooskleurig is dan begroot, door sterke vermindering van de inkomsten uit verhuur en rondleidingen in de St. Jan, zullen niet al onze wensen kunnen worden gehonoreerd. Even afwachten dus.

 

 

Tot slot

 

We bevinden ons in een onzekere tijd. Toch leven we in het besef dat ook in deze onzekere tijd we elkaar mogen bemoedigen. We mogen erop vertrouwen dat er EEN is die niet veranderd, God! Hij die altijd naast ons blijft staan in welke situatie we ook ons bevinden.

 

Thomas Quartier, monnik van de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem, spreekt in een gebed het ‘vertrouwen’ uit waardoor dit woord gestalte krijgt:

 

God – diepste grond van mijn vertrouwen;

Moge ik nooit de ruime blik kwijtraken

Die mij verder laat kijken dan het moment

Naar de horizon.

Moge ik naar vaste grond onder mijn voeten zoeken

Al voel ik hem niet altijd en overal

Opdat ik rustig mijn weg kan gaan.

Moge ik allen het vertrouwen kunnen schenken

Dat ik zelf in het leven heb.

En moge ik het blijven ontvangen.

Vanuit dat vertrouwen kan ik leven.

Het geeft houvast, wat er ook komt

Want de diepe grond ervan mag ik God noemen.

 

Wij hopen dat u met interesse de Nieuwsbrief heeft gelezen! Wilt u hierop reageren, uw vragen en of aanbevelingen doorgeven? Dat kan! U kunt een email sturen naar het e-mailadres: preses@devestegouda.nl).

 

Blijf gezond en omzien naar elkaar!

Gods zegen toegewenst!

 

Bart ten Hooven

 

Namens de Wijkkerkenraad De Veste

 

 

 

Na de zomer gaan we aan de slag met het voorbereiden van bijeenkomsten die eigenlijk dit voorjaar hadden moeten plaatsvinden. Het doel is open gesprekken te organiseren waarin deelnemers hun ervaringen en ideeën over christelijk leven en geloven met elkaar kunnen delen. Deze gesprekken zijn open voor alle leeftijden. Omdat voldoende afstand houden thuis lastig is met grotere groepen zullen deze gesprekken in de kerk gaan plaatsvinden.
We zoeken hiervoor gespreksleiders!, aanmelden bij een van de pastoraal ouderlingen >>

We willen graag afronden met de uitnodiging om ideeën / suggesties voor pastorale activiteiten te melden.
Dat kan bij onze preses Bart ten Hoven