Nieuwsbrief wijkraad 


Vieringen vanuit de Veste in de komende maanden vanaf 1 juni 2020

Aan alle gemeenteleden van De Veste,

Het lijkt al lang geleden dat het vanzelfsprekend was om op zondag naar de kerk te gaan en elkaar in levende lijve te ontmoeten. We hopen dat het goed met u gaat en dat u in goede gezondheid bent. Gelukkig leven we in een tijd met online mogelijkheden en slagen we er met hulp van velen in om online-kerkdiensten aan te bieden.

Het is duidelijk dat we het coronavirus de komende tijd niet kwijtraken en moeten blijven opletten. Ongetwijfeld bent u op de hoogte van alle maatregelen die de regering neemt, veelal op advies van het RIVM. Ondanks de aangekondigde versoepelingen zullen we ons ook tijdens de kerkvieringen moeten blijven houden aan de 1,5 meter samenleving. We hebben berekend dat er, van de 100 mensen die na 1 juli zouden mogen deelnemen aan een kerkdienst, maximaal 75 in de Veste passen op 1,5 meter afstand.

In de wijkkerkenraad hebben we lang gesproken over hoe wij met de versoepelingen willen omgaan. Aan de ene kant herkennen we het verlangen van velen om weer naar de kerk te gaan, samen te zingen en elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Aan de andere kant zijn er de beperkingen van het huidige protocol: het aantal aanwezigen is beperkt, de 1,5 meter afstand blijft van toepassing, zingen mag niet en koffiedrinken na de dienst is niet mogelijk. Dat maakt de beleving van de dienst heel anders. En juist die beleving is waar velen naar verlangen.

We kwamen in de wijkkerkenraad tot de conclusie dat een normale kerkdienst er hoe dan ook voorlopig niet inzit. En dat de voordelen van het toelaten van 30 (en wellicht na 1 juli meer) personen niet opwegen tegen de organisatie die dit met zich meebrengt (looproutes, wie mag komen, wie zit waar, etc.). We willen bovendien alert blijven en voorkomen dat het virus zich onder onze gemeenteleden verspreidt. Ook met het oog op de komende zomerperiode hebben we daarom besloten om tot en met 23 augustus (de laatste zondag van de zomervakantie) op de huidige voet door te gaan en online diensten aan te bieden waarin wij rouleren met de Ontmoetingskerk.

We kunnen ons voorstellen dat u teleurgesteld bent over dit besluit en begrijpen dat. Maar wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de afweging op deze manier te maken. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen. Als uit onderzoek meer duidelijk wordt over hoe het virus zich verspreidt of verdere versoepelingen worden aangekondigd, dan zullen we direct kijken wat de mogelijkheden zijn voor onze kerkdiensten.

De online diensten blijven dus voorlopig bestaan. Nu er wat meer mensen bij de diensten aanwezig mogen zijn, biedt dit wel ruimte om te kijken of we wat extra elementen kunnen toevoegen uit de normale diensten. Lectoren, wat meer zangers of meer muzikanten bijvoorbeeld.

Kunnen we verder dan niets doen? Zeker wel! Het draait in de kerk niet alleen om de eredienst op zondag. Misschien kunnen we elkaar op een andere manier ontmoeten. Online of in kleinere groepen op een locatie. Uiteraard binnen de 1,5 meter samenleving. De pastorale ouderlingen denken na over de mogelijkheden. U kunt natuurlijk ook zelf initiatief nemen. Zo horen we van gemeenteleden die elkaar uitnodigen om samen de online-kerkdienst te kijken.

Heeft u een idee voor een activiteit en wilt u dit met ons delen? 
Dat kan via een mail aan de ouderlingen of pastoraal medewerkers:
Arja Sluiter (Senioren),
Piet Stoevelaar (Plussers)
Jacqueline Koffijberg (Bouwers}  
David van Veen (Starters) 
Peter Wielaard (Jongeren) 
Zie voor meer info Categoriaal pastoraat >>

Kortom: t/m 23 augustus zullen de huidige onlinediensten worden gecontinueerd. We hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Blijf gezond en zie om naar elkaar!


Wijkkerkenraad De Veste