Nieuwsbrief wijkraad 

10 juli 2020

Aan alle gemeenteleden van De Veste,

Pastorale activiteiten die niet leeftijdsgebonden zijn.
Als eerste was er de afgelopen maanden vooral telefonisch contact en soms een ‘ raam-gesprek’ met ds. David van Veen mogelijk. 
Mondjesmaat durven mensen het inmiddels weer aan om bezoek te ontvangen.
Ook hebben we nogal wat uitvaarten gehad vanuit onze gemeente, die helaas heel anders moesten verlopen, zo wel de uitvaart zelf als de begeleiding vooraf, tijdens en na een overlijden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat je een laatste zegenritueel telefonisch met elkaar moet vormgeven of dat je soms een uitvaart via ZOOM moet voorbereiden..

Daarnaast zijn er de dagelijkse avondgebeden waarbij we samen verbonden zijn en we net als in een zondagse viering onszelf voor het aangezicht van de Eeuwige brengen.Net als tijdens online-vieringen zijn dat de momenten waarop wij – zij op het afstand – de verbondenheid met God en mensen ervaren.
Wijk overstijgend waren en de wekelijkse vespers op woensdag vanuit de St Jan  en Licht voor Gouda >>

Na de zomer gaan we aan de slag met het voorbereiden van bijeenkomsten die eigenlijk dit voorjaar hadden moeten plaatsvinden. Het doel is open gesprekken te organiseren waarin deelnemers hun ervaringen en ideeën over christelijk leven en geloven met elkaar kunnen delen. Deze gesprekken zijn open voor alle leeftijden. Omdat voldoende afstand houden thuis lastig is met grotere groepen zullen deze gesprekken in de kerk gaan plaatsvinden.
We zoeken hiervoor gespreksleiders!, aanmelden bij een van de pastoraal ouderlingen >>

We willen graag afronden met de uitnodiging om ideeën / suggesties voor pastorale activiteiten te melden.
Dat kan bij onze preses Bart ten Hoven