Nieuws uit de wijkraad van 22 april 2021

Bericht vanuit de Kerkenraad over bijwonen van diensten in De Veste.

Op 22 april heeft de kerkenraad gesproken over mogelijke versoepelingen in De Veste. 
Uw kerkenraad heeft besloten om het 5–stappenplan van de overheid te blijven volgen. Dit betekent, dat er in principe vanaf 26 mei 30 bezoekers de kerkdienst in De Veste kunnen bijwonen. Uiteraard hangt die datum af van het besluit van de overheid om de verdere versoepelingen daadwerkelijk door te voeren.

Het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken), waarin veel kerkgenootschappen deelnemen, heeft na de persconferentie van 20 april overleg gehad met minister Grapperhaus over de ontwikkelingen en wat dit betekent voor de routekaart voor kerken.
Alles overwegende komt het CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april al mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 bezoekers als alle basisregels in acht worden genomen.
De verzwaring om zoveel mogelijk kerkdiensten digitaal te houden, komt in hun optiek dus te vervallen. Er is dus op de website van de landelijke PKN een ander, soepeler, stappenplan te vinden. 

De kerkenraad van De Veste heeft hiervan pas na haar eigen besluit kennis genomen, maar ondersteunt deze conclusie van het CIO niet. Wij vinden het een te groot risico gezien de huidige situatie. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen, ook in Gouda en omstreken, vertoont nog steeds een stijgende lijn.
We zien ook bewust af van een tweedeling in wel of niet gevaccineerd om naar de kerk te mogen komen. Op het moment dat het aantal besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen een overtuigende daling laat zien, zal de kerkenraad kijken of wel meer versoepelingen kunnen worden gerealiseerd.
We begrijpen dat u op eerder gehoopt had en dat velen erg verlangen om weer een dienst in De Veste bij te wonen. 
Wij hopen dat uw wens en verlangen spoedig kan worden gerealiseerd!

Namens de kerkenraad De Veste, Bart ten Hooven (preses)