'Even bijpraten......' 

Nieuwsbrief - De Veste                                                                                    Maart 2022

Beste gemeenteleden,  

Terug naar normaal! 
Het heeft weer even geduurd, maar eindelijk kunnen we samen de dienst volgen in De Veste. Alle coronamaatregelen zijn door de overheid ingetrokken en dat betekent dat we ook alle activiteiten kunnen opstarten. Bijna twee jaar zijn we niet of nauwelijks bij elkaar in De Veste geweest. Op 12 maart 2020 besloot de wijkkerkenraad het besluit om het advies van de PKN en de Protestantse Kerk Gouda te volgen, wat betekende dat bijna alle activiteiten werden afgelast en dat er alleen online diensten worden gehouden. Weet u nog? De eerste diensten werden opgenomen door Wout Beute en op YouTube gezet. David van Veen startte met het dagelijks avondgebed, als teken van bemoediging voor ons allemaal. De Churchdate app werd ontwikkeld, persoonlijke bezoeken georganiseerd en telefoonkringen opgezet. Dit om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen in de tijd dat we elkaar niet mochten ontmoeten in De Veste en thuis. Vanaf 30 augustus 2020 mochten we met maximaal 70 bezoekers weer kerkdiensten bijwonen. Bezoekers dienden zich vooraf te melden via het reserveringssysteem dat toen in de lucht kwam. Niet lang daarna scherpte de overheid de maatregelen weer aan: maximaal 30 personen per dienst en niet zingen! Op 14 december 2020 zei Mark Rutte: Nederland gaat op slot! Terug naar alleen digitaal de diensten uitzenden en daarnaast zoveel mogelijk thuis blijven! Zo viel Kerst 2020 in het water. In 2021 kwamen de vaccins beschikbaar. Maar de Lock down bleef. Dus ook  Pasen vierden we online. In juli 2021 konden we weer met elkaar naar De Veste. Wel met inachtneming van de 1,5 meter maatregel en met ingetogen zingen. Tot 6 november. De maatregelen werden weer aangescherpt en op  21 november activeerden we het reserveringssysteem opnieuw. Vanaf 23 januari 2022 werden de versoepelingen verruimd van 30 naar 50 bezoekers en vrij snel daarop naar 90 bezoekers. Op dit moment zijn alle corona maatregelen ingetrokken en kunnen we weer met elkaar naar de dienst in De Veste en daarbij naar hartenlust zingen!

Wat een periode. Maar het heeft ons ook wat geleerd en gebracht! Dat we ook zonder fysiek samenzijn samen kerk waren. Dat er geïnvesteerd is in beeld en geluid waardoor er wekelijkse blijvende online diensten zijn. En wat dat voor mensen (ook ver weg) betekent. Dat we nieuwe gezichten zien nu we weer opstarten en hoe fijn en bijzonder dat is. Dat laat onverlet dat het goed is om aandacht te blijven geven aan de mensen die nog niet naar de kerk durven, nu alle corona beperkingen zijn losgelaten. Uiteindelijk kunnen we weer op een ‘normale manier’ kerk zijn!

Preekvoorziening en ouderling-scriba 
Debbie Schwager en Carien Blacquière hebben in februari 2022 de preekvoorziening overgenomen van Jan Gräper en Tiny van der Niet.

Op 6 maart hebben we afscheid genomen van Els Reinierse als onze ouderling-scriba. Marjan Woudstra heeft op die dag haar taak overgenomen. De kerkenraad zal later nog informeel afscheid nemen van Els en ook van Flora van der Wal die in december 2021 haar taak als ouderling kerkrentmeester neerlegde.

We willen, namens de kerkenraad en namens u als gemeente, onze grote dank uitspreken aan Els en Flora voor de taak die zij in de afgelopen jaren als ouderling-scriba en kerkrentmeester hebben vervuld. Ook aan Jan en Tiny die zoveel jaren verantwoordelijk zijn geweest voor de preekvoorziening. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de gemeenteleden die bereid zijn gevonden deze omvangrijke taken over te nemen. Veel dank!

Het ultieme Veste-moment 
In het Protestants KerkNieuws Gouda van 13 augustus jl. heeft de begeleidingscommissie ‘Beleidsplan De Veste’ u op de hoogte gebracht van de routekaart om te komen tot een beleidsplan 2021-2025. De route lopen we als gemeenteleden samen. We vertrokken op startzondag 19 september en op 3 november was er een tweede gemeentebijeenkomst over het thema ‘Kerk naar buiten’. Op 1 maart behandelden  we het thema ‘Kerk naar binnen’ en op 23 maart het thema ‘Kerk naar boven’. Op 12 mei a.s. wordt de wijkkerkenraad door de commissie bijgepraat en op 16 mei geven de commissie en de wijkkerkenraad een presentatie aan de gemeente. Komt u vooral ook! Samen bepalen we de aandachtsvelden waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

Hulp aan Oekraïne 
De gebeurtenissen in Oekraïne raken ons allemaal’. Daar begon Thera de Haan, voorzitter van de Protestantse Diaconie Gouda mee in haar bericht waarin ze uitlegt wat de werkwijze is van de diaconie en wat we doen aan hulpverlening. Naast haar bericht zijn vele activiteiten gestart in Gouda: door de Protestantse kerk in Gouda, gemeente Gouda en individuele organisaties als ook De Veste. Ik denk dan aan de Flashmob op 19 maart jl. op het plein bij het oude stadhuis, de oproep om geld te geven aan het Rode Kruis in deze maand (ter vervanging van de collecte voor bootvluchtelingen), het sturen van goederen naar Oekraïne, etc. De classis, ring Gouda, buigt zich momenteel samen met Kerk en Vluchteling (diaconie) en onze diaconale consulente over de vraag wat we kunnen leren van elkaar, welke problemen er nog zijn en hoe we onderling kunnen  samenwerken. Kortom: er gebeurt veel op dit terrein. Laten we stil blijven staan bij de ramp in Oekraïne dat geteisterd wordt door de agressor Rusland. Laten we bidden en hopen dat het geweld snel stopt en er vrede komt tussen Oekraïne en Rusland.  

Psalm 85:9 zegt dit zo mooi: “Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten wij niet weer vervallen in dwaasheid!”

Als u langs De Veste komt ziet u een wimpel van de vlag van Oekraïne. Op deze wijze willen we onze solidariteit en medeleven tonen aan het Oekraïense volk. 

Jubileumjaar de Veste
In november 2021 hebben we aan een denktank gevraagd na te denken over mogelijke activiteiten tijdens ons jubileumjaar 2022. Ingrid van de Werff, Johan Broere, Ruben Koffijberg, Henk Hennekes en Margreeth van Dijk hebben veel ideeën verzameld die in het licht van ons 40- jarig jubileum verder kunnen worden uitgewerkt. Een stuurgroep, bestaande uit Els Reinierse en Sandra de Vreede is nu gekomen tot een globaal schema over het jaar waarin activiteiten worden gehouden. We zijn in januari begonnen met het zingen van het “Vestelied” dat Marthy van Tilborg heeft geschreven. We zullen nog vaker in het jaar dit lied zingen. Niet alles is nog concreet ingevuld. De stuurgroep zal Vestegangers benaderen om daar invulling aan te geven. Maar u kunt zelf ook activiteiten aandragen of u aanmelden om een activiteit te helpen organiseren! 

Een aantal activiteiten kunnen we u nu al meegeven:

  • Het Gouwe Palet zal een tentoonstelling van “Dichter op het doek”, schilderijen geïnspireerd op een gedicht houden in De Veste van 22 april t/m 22 mei. Hierbij is de stadsdichter uitgenodigd. Op 21 mei zal Gouwe Palet een workshop voor gemeenteleden geven.
  • Op 14 mei wordt de voorstelling Terra gehouden in De Veste.
  • Het kampeerweekend op 10 t/m 12 juni zal ook aandacht geven aan het 40-jarig jubileum.
  • Op startzondag, 25 september is er een speurtocht en in oktober willen we een kliederkerk en ontdek-kerk organiseren voor de jongeren.
  • In principe (staat nog niet vast) zal op 6 januari 2023 een afsluitende kerkdienst worden gehouden waarbij de voorgaande predikanten Marnix van der Sijs en Simon Schoon zijn uitgenodigd en natuurlijk onze huidige wijkpredikant David van Veen.
  • Over het 40-jarig bestaan van De Veste zal een boekje worden uitgebracht waarin u vele bijzonderheden over De Veste kunt lezen.

Dit zijn nog niet alle activiteiten. Maar zet alvast de data in uw agenda en volg de communicatie hierover op de website of in de zondagsbrief en in het Kerknieuws!  

Tot slot 
Ik wens u namens de wijkkerkenraad een gezegend Pasen. Blijf gezond en blijf omzien naar elkaar. Gods zegen toegewenst. Vrede en alle goeds! 

Bart ten Hooven (preses De Veste)