Wijkkerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad van de De Veste bestaat uit: 

  • Drie ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente;
  • Vier ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren de gebouwen en de financiën;
  • Vier diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • Eén diaconaal medewerker
  • De predikant.

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen de kerkenraadsleden alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken. 
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar.
Nieuwsbrief wijkraad 25 juli >>
Samenstelling per 01-08-2020:

Predikant:
Preses:
Scriba:     
Beleidsouderling:
Voorzitter diaconie De Veste:
Pastorale ouderlingen: Ouderling-Kerkrentmeesters: Diakenen: 


Diaconaal medewerker: 

David van Veen
Bart ten Hooven 

Els Rijnierse
Vacant
Willem-Wouter Aantjes
Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar en ouder 
Piet Stoevelaar, doelgroep 40 tot 75 jaar Vacant, doelgroep jeugd vanaf 12 jaar en jongvolwassenen
Rianne Sturm, doelgroep jeugd van 0-12 jaar
Gerold de Gooijer, lid CvK
Arie-Jan Broere
Flora van der Wal
Erwin Warschauer
Nienke van Pijpen
Nelleke Harkema
Hans Quakkelaar
Carien Blacquière 

Kerkenraadsvergaderingen 2020:
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Veste

Donderdag 17 september
Donderdag 15 oktober
Donderdag 26 november