Wijkkerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad van de De Veste bestaat uit: 

  • Vier ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente;
  • Vier ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren de gebouwen en de financiën;
  • Twee diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • Eén diaconaal medewerker
  • De predikant.

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen de kerkenraadsleden alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken. 
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar.

De kerkenraad vergadert 1 x per maand op donderdagavond om20:00 uur in De Veste

Actuele informatie uit de kerkenraad:
* Versoepeling van de coronamaatregelen per 3 oktober 2021, meer informatie >>

Samenstelling per 01-10-2021

Predikant: David van Veen
Preses: Bart ten Hooven
Scriba: Els Rijnierse
Voorzitter diaconie de Veste Willem Wouter Aantjes
Pastorale ouderlingen: Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar e.o. 
Piet Stoevelaar, doelgroep 40 tot 75 jaar 
Rianne Sturm, jeugdouderling, jeugd van 0-12 jaar 
Arjen Heijstek, jeugdouderling, jeugd van 0-12 jaar 
Pastoraal medewerker: Mirjam van Lokhorst
Ouderling-Kerkrentmeesters Arie-Jan Broere 
Peter van der Put
Flora van der Wal
Erwin Warschauer
Diakenen Nelleke Harkema
Hans Quakkelaar
Diaconaal medewerker: Carien Blacquière