Wijkkerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad van de De Veste bestaat uit:

  • Drie ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente;
  • Twee pastorale medewerkers;
  • Drie ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren de gebouwen en de financiën;
  • Drie diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • Twee diaconaal medewerkers;
  • De predikant.

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen de kerkenraadsleden alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken.
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar.

Uit de Kerkenraad van 17 oktober 2019 >>

Huidige samenstelling per 30 september 2019: 

Predikant:
Interim Preses:
Scriba:     
Beleidsouderling:
Voorzitter diaconie De Veste:
Pastorale ouderlingen:
Afgevaardigde naar de Classis:
Pastoraal medewerker: 

Ouderling-Kerkrentmeesters: 


Diakenen:

Diaconaal medewerkers

Kerkenraadsvergaderingen 2019:
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Veste

David van Veen
Peter Burghgraaff
Els Rijnierse
vacant
Peter Burghgraaff
Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar en ouder 
Piet Stoevelaar, doelgroep 40 tot 75 jaar
Peter Wielaard, doelgroep jeugd vanaf 12 jaar en jongvolwassenen
Rianne Sturm, doelgroep jeugd van 0-12 jaar
Vacant
Freda ten Hooven, coördinator Bezoekgroep
Jacqueline Koffijberg
Gerold de Gooijer, lid CvK
Arie-Jan Broere
Flora van der Wal
Willem Wouter Aantjes
Nienke van Pijpen
Carien Blacquière
Gerda Fokkema 
 
21 november