Wijkkerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad van de De Veste bestaat uit: 

  • Vier ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente;
  • Twee pastorale medewerkers;
  • Drie ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren de gebouwen en de financiën;
  • Drie diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • De predikant.

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen de kerkenraadsleden alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken. 
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar.
Uit de Kerkenraad van 17 oktober 2019 >>
Samenstelling per 08-12-2019

Predikant:
Preses:
Scriba:     
Beleidsouderling:
Voorzitter diaconie De Veste:
Pastorale ouderlingen: 
Ouderling-Kerkrentmeesters: Diakenen: 


Diaconaal medewerker: 

David van Veen
Bart ten Hooven 

Els Rijnierse
vacant
Peter Burghgraaff 
Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar en ouder 
Piet Stoevelaar, doelgroep 40 tot 75 jaar
Peter Wielaard, doelgroep jeugd vanaf 12 jaar en jongvolwassenen
Rianne Sturm, doelgroep jeugd van 0-12 jaar
Gerold de Gooijer, lid CvK
Arie-Jan Broere
Flora van der Wal
Erwin Warschauer
Willem Wouter Aantjes
Nienke van Pijpen
Hans Quakkelaar
Carien Blacquière 
Nelleke Harkema

Kerkenraadsvergaderingen 2020:
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Veste

Donderdag 12 maart
Donderdag 23 april
Donderdag 4 juni
Donderdag 9 juli
Donderdag 17 september
Donderdag 15 oktober
Donderdag 26 november