Wijkkerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad van de De Veste bestaat uit: 

  • Drie ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente;
  • Vier ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren de gebouwen en de financiën;
  • Vier diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • Eén diaconaal medewerker
  • De predikant.

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen de kerkenraadsleden alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken. 
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar.

De kerkenraad vergadert 1 x per maand op donderdagavond om20:00 uur in De Veste

Actuele informatie uit de kerkenraad:
* Nieuwsbrief de Veste “Even Bijpraten” van juli 2021>>
* Brief inzake de versoepelingen per 4 juli 2021 aan de gemeentleden >>

Samenstelling per 01-10-2020

Predikant: David van Veen
Preses: Bart ten Hooven
Scriba: Els Rijnierse
Voorzitter diaconie de Veste Willem Wouter Aantjes
Pastorale ouderlingen: Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar e.o. 
Piet Stoevelaar, doelgroep 40 tot 75 jaar 
Rianne Sturm, jeugdouderling, jeugd van 0-12 jaar 
Arjen Heijstek, jeugdouderling, jeugd van 0-12 jaar 
Pastoraal medewerker: Vacant
Ouderling-Kerkrentmeesters Arie-Jan Broere 
Peter van der Put
Flora van der Wal
Erwin Warschauer
Diakenen Nienke van Pijpen
Nelleke Harkema
Hans Quakkelaar
Diaconaal medewerker: Carien Blacquière