Vacaturecommissie

Taak, commissieleden en rapportage
De taak van de commissie: het zoeken van een aantal gemeenteleden die met ingang van het nieuwe seizoen de vrijkomende functies binnen de (brede) wijkkerkenraad willen vervullen. De leden van de vacaturecommissie worden door de kerkenraad benoemd. Hun namen staan onderaan de pagina. De aanstellingstermijn is ongeveer een half jaar.
De gemeente wordt half augustus geïnformeerd wanneer de namen van de nieuwe kandidaten gepubliceerd worden. De benoeming is uiteraard een taak van de kerkenraad.

Start werkzaamheden
In maart komen de leden voor het eerst bij elkaar. In die maand zal bekend zijn welke functies in september vrijkomen. De commissie brengt de globale werkzaamheden van de betreffende functies in kaart, stelt profielen op en publiceert de vacatures in Protestants KerkNieuws en op de website van De Veste. De gemeente kan namen aanreiken van personen die men voor een bepaalde functie zou willen aanbevelen. Eind maart/begin april is er in de eredienst een moment van aandacht voor het ambtswerk. Na afloop van de dienst kan men rechtstreeks aan de commissie vragen stellen of alvast een afspraak maken voor een gesprek. Na Pasen worden de eerste contacten gelegd.

Gemeente en aanmelding
Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om iets voor de kerk te doen, of dat nu ambtswerk is of andere activiteiten zijn. Een gemeentelid mag zich ook spontaan zelf aanmelden, op elk moment. Welkom!

Bemiddeling
De commissie bemiddelt zo nodig bij de invulling van functies die buiten de wijkkerkenraad liggen.

Openstaande vacatures wijkkerkenraad
De vacatures en bijbehorende profielen vindt u door hier te klikken.

Leden vacaturecommissie:
Preses:preses@devestegouda.nl
Scriba: scriba@devestegouda.nl